Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich

Zapisz się
do naszego newslettera!

Imię:
Email:

Jubileusz 20-lecia Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich

W piątek, 9 marca 2018 roku, w Ambasadzie Kanady w Warszawie odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 20-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich. Po przemowie powitalnej wygłoszonej przez Chargé d’Affaires a.i. - Pana Jeremy’ego Wallace’a, zgromadzeni goście wysłuchali prelekcji Prezesa Towarzystwa, prof. UMK dr hab. Anny Branach-Kallas, a następnie wystąpień prof. Anny Reczyńskiej oraz prof. Józefa Kwaterko dotyczących początków Towarzystwa. Kolejne prezentacje ukazały ogrom dokonań polskich badaczy-kanadystów, ich sukcesy krajowe i międzynarodowe, m.in. nagrody za najlepsze publikacje w dziedzinie badań kanadyjskich, niezliczone monografie i artykuły naukowe, wydarzenia popularyzatorskie, konkursy oraz programy uniwersyteckie. Następnie zgromadzeni goście mogli dowiedzieć się więcej o wizycie Gubernatora Generalnego Kanady, JE Davida Johnstona w Polsce w 2014 roku, podczas której PTBK zostało uhonorowane wyjątkowym odznaczeniem w postaci Medalu Gubernatora Generalnego. Ostatnie prelekcje były poświęcone podsumowaniu roku 2017 w Kanadzie z punktu widzenia polityki, gospodarki, socjologii i wydarzeń kulturalnych i religijnych zarówno w Kandzie anglofońskiej, jak i frankofońskiej. Jubileusz zakończył się uroczystym obiadem oraz projekcją filmu dokumentalnego zatytułowanego „Kosher Love” w reżyserii Evana Beloffa (2017).

 
Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich pragnie wyrazić swoją niezmierną wdzięczność Ambasadzie Kanady, w szczególności Panu Jeremy’emu Wallace’owi - Chargé d’Affaires a.i., Pani Ewie Krasnodębskiej za wsparcie i zaangażowanie w przygotowanie wydarzenia oraz innym pracownikom Ambasady, bez których uroczyste obchody jubileuszu 20-lecia PTBK nie mogłyby się odbyć. Wszystkim członkom Towarzystwa serdecznie dziękujemy za obecność w tym niezmiernie ważnym dniu i życzymy kolejnych lat pełnych sukcesów na polu badań kanadyjskich i ich upowszechniania w Polsce i na świecie.