Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich

Zapisz się
do naszego newslettera!

Imię:
Email:

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie DISCOVER CANADA 2017

 

Tegoroczna Komisja Konkursowa składa się z  osób reprezentujących Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich (dr hab. Eugenia Sojka, dr Sabina Sweta Sen- Podstawska, mgr Rafał Madeja) oraz  Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich (dr Tomasz Soroka,  adiunkt w  Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych  Uniwersytetu Jagiellońskiego).  Nauczyciele I LO w Żorach zaangażowani  w ten projekt to:  mgr Beata Pasierbek,  mgr Beata Kurzeja,  mgr Hanna Mrozek oraz mgr Wojciech Oleś.

W pierwszym dniu konkursu finaliści zdają egzamin ustny oraz  przedstawiają prezentację multimedialną  na temat „The Government of Canada’s Vision for the 150th Anniversary Of Confederation”.  Najlepsza prezentacja zostanie powtórzona przed publicznością w drugim dniu finału. Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi po wykładzie pt. "Canada at 150: What are we celebrating?",  który zostanie wygłoszony przez prof. Barbarę Messamore z University of the Fraser Valley w Kanadzie.

Konkurs  Discover Canada  jest wspólnym projektem Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego w ZSO w Żorach. Koordynatorką konkursu jest dr hab. Eugenia Sojka. Nad czwartą edycją konkursu  patronat objęli:  Minister Edukacji  Narodowej,  Ambasada Kanadyjska w Polsce,  Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto,  Rektor Uniwersytetu Śląskiego,  Kurator Oświaty w Katowicach oraz Prezydent Miasta Żory. Do Finału Konkursu zostało dopuszczonych 15 uczniów reprezentujących szkoły z różnych regionów Polski, a w półfinale uczestniczyło 60 uczniów wybranych z 979,  którzy  przystąpili do pierwszego etapu. Wśród nagród  dla Laureatów Konkursu znajdują się  indeksy na studia w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych i  Instytucie Języka Angielskiego,  oraz wysokie nagrody pieniężne ufundowane przez Prezydenta Miasta Żor- łącznie 6000 zł.  Dotychczas w konkursie uczestniczyło 4346 uczniów z całej Polski,  którzy dzięki promocji Uniwersytetu Śląskiego związanej z tym konkursem często decydują się podjąć studia w naszym uniwersytecie.  Inicjatywa ta jest również dobrym przykładem współpracy Uniwersytetu Śląskiego ze środowiskiem.  Więcej informacji na temat konkursu można znaleźć na stronie: www.mt-oka.pl

 
Ostatnia aktualizacja strony: 2017-04-06 18:43:05