Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich

Zapisz się
do naszego newslettera!

Imię:
Email:

Strony WWW

W tym miejscu planujemy umieścić adresy stron, które są najbardziej przydatne, czy wręcz niezbędne w prowadzeniu badań kanadianistycznych. Czekamy na wszelkie sugestie. Tylko dzięki wspólnej pracy to miejsce może być rzeczywiście pomocne.

Strona internetowa Ambasady Kanadyjskiej w Warszawie. Tam można znaleźć podstawowe informacje o Kanadzie i stąd rozpocząć wędrówkę po sieci www.

 Strona Central European Canadian Studies Network. Chyba wszyscy wiedzą, co kryje się pod tą nazwą. Dla zainteresowanych Kanadą szczególnie pomocna może być tam strona links.

 International Council for Canadian Studies
http://www.iccs-ciec.ca

About Canada
http://home.about.com/aboutcanada/index.htm

Canadian Geographic Society
http://cangeo.ca/

Images Canada
http://www.imagescanada.ca/index-e.html

The Beaver
http://www.thebeaver.ca

University of Saskatchewan Archives
http://www.usask.ca/archives/menu.html

Canadian Poetry (strona University of Toronto)
http://www.library.utoronto.ca/canpoetry/

National Library of Canada: Canadian Information by Subject
http://www.nlc-bnc.ca/caninfo/

Osobista strona Davida Luckinga zawierająca dobry zestaw linków dotyczących literatury kanadyjskiej
http://www.lucking.net/

Strona jednego z naszych członków Jaceka Kozaka
www.jkozak.ca

Informacje na temat możliwości studiowania w Kanadzie
http://www.studycanada.ca

Zestawienie chronologii kanadyjskich dziejów przygotowane przez Panią Doktor Annę Reczyńską
http://www.uj.edu.pl/ISR/kanada/web/historia.htm

A Guide to Women in Canadian History
http://www.heroines.ca

Concordia University Institute for Canadian Jewish Studies
www.concordia.ca/jchair

Access Canada: The UK Gateway to Information on Canada
http://www.canadian-studies.net/accesscanada/

Polska Bibliografia Literacka
http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/index.php?s=d_biezacy&f=zapisy&p_dzial=76

Canadawiki - educational portal with an all-Canadian focus
http://canadawiki.org/index.php/Main_Page

Historical Booklets - Canadian Historical Association Booklets - Library and Archives Canada http://www.collectionscanada.gc.ca/cha-shc/002013-111.01-e.php?q1=H&interval=100&PHPSESSID=cpl9mtr089qdmvsjka0sq21fm2

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2009-12-10 09:24:38