Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich

Zapisz się
do naszego newslettera!

Imię:
Email:

Prace studenckie

Maria Perzyńska, "Distinctness and Unity: the Issue of Canadianness as Displayed in Atom Egoyan’s The Sweet Hereafter", (studentka II roku Instytutu Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej Uniwersytetu Śląskiego).

Piotr Adamczyk, "Losy żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie w świetle instytucjonalnych działań rządów: Wielkiej Brytanii, Kanady i Rządu Polskiego w Londynie", (Muzeum w Elblągu).

Marta Juszczyk, "Reconstructing Canadianness: The Discourse of the Other in Search for Canadian Identity as Represented in Mothertalk. Life Stories of Mary Kiyoshi Kiyooka by Roy Kiyooka", (studentka II roku Instytutu Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej Uniwersytetu Śląskiego).

Barbara Michałek, "Women in Michael Ondaatje’s The English Patient", (Praca dyplomowa napisana pod kierunkiem dr Dagmary Drewniak na Wydziale Filologii WSB w Pile Specjalność: Anglistyka).

Janusz Kaiser, "Of Mimicry and the Savage Aspects of Canadian colonialism ". (student II roku Instytutu Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej Uniwersytetu Śląskiego).

Michał Pelczar, "Deconstructing Canadian sexuality in Leonard Cohen’s Beautiful Losers", (student II roku Instytutu Kultury i Literatury Brytyjskiej i Amerykańskiej Uniwersytetu Śląskiego).  

Mateusz Kuboszek,"The Influence of Technology on Human Body and Mind in David Cronenberg’s Films", (praca licencjacka, obroniona na Wydziale Humanistyczno-Społecznym Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej).

Magda Ładuniuk, "Canadians' impressions of Poland" (studentka III roku Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.

Dariusz Lutek, "System ochrony praw człowieka w Kanadzie" (praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Izabeli Malinowskiej w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego).

 

W tym miejscu umieszczane są prace studenckie o tematyce kanadianistycznej. Nadsyłane prace muszą uzyskać rekomendacje prowadzącego zajęcia. Następnie należy je wysłać do sekretarza PTBK na adres ptbk@uj.edu.pl

Prace są w formacie PDF, do ich otwarcia potrzebny jest darmowy program Adobe Reader, który można ściągnąć klikając na ten link.

Ostatnia aktualizacja strony: 2013-02-28 21:38:18