Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich

Zapisz się
do naszego newslettera!

Imię:
Email:

Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu o staż w Ambasadzie Kanady w Warszawie - 2022-07-26 14:28:49

 Z radością informujrmy, iż po pokonaniu dwóch etapów procedury konkursowej zwyciężczynią konkursu o staż w Ambasadzie Kanady w Warszawie została Pani Gabriela Kwiatek z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Laureatce serdecznie gratulujemy i życzymy owocnego i ciekawego stażu we wrześniu!


Certificate of Merit przyznany Pani Ewie Krasnodębskiej z Ambasady Kanady w Polsce - 2022-07-01 11:23:33

Mamy ogromną przyjemność poinformować, iż Zarząd ICCS postanowił przyznać w tym roku Certificate of Merit Pani Ewie Krasnodębskiej z Ambasady Kanady w Warszawie za jej wyjątkowe zasługi i znaczny wkład w popularyzację badań kanadyjskich w Polsce.  

 

Przypominamy, iż Certificate of Merit jest przyznawany corocznie przez International Council for Canadian Studies osobom, które w wyróżniający sposób przyczyniają się do rozwoju badań kanadyjskich na świecie.  

 

Czujemy się zaszczyceni, iż Pani Ewa Krasnodębska znalazła się w tym znamienitym gronie, ponieważ nasze Towarzystwo od wielu lat mogło liczyć na jej nieocenione wsparcie oraz pomoc zarówno przy organizacji niezliczonych bieżących wydarzeń kanadystycznych, jak i Kongresów PTBK, które odbywają się raz na trzy lata.

Laureatce serdecznie gratulujemy i mamy nadzieję na dalszą owocną współpracę!
Prof. dr hab. Anna Branach-Kallas z tytułem profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo - 2022-04-22 22:44:49

Z radością i ogromną dumą informujemy, że Prezydent RP Andrzej Duda  postanowieniem z dnia 30 marca 2022 roku nadał prof. dr hab. Annie Branach-Kallas, która pełni zaszczytną funkcję Prezesa naszego  Towarzystwa, tytuł profesora nauk humanistycznych w dyscyplinie literaturoznawstwo.

Serdecznie gratulujemy Pani Prezes i życzymy dalszych licznych sukcesów naukowych


Zaproszenie na Ty-Dzień Kanady na UAM - 2022-03-17 15:04:48

imieniu Organizatorów - Pracowni Literatury Kanadyjskiej Wydziału Anglistyki UAM zapraszamy serdecznie na trzy sesje wykładowe przygotowane z okazji Ty-Godnia Kanady. Wykłady zostaną wygłoszone w środę, 23 marca 2022 r. w siedzibie Wydziału w Poznaniu, ale będą także dostępne w czasie rzeczywistym za pośrednictwem platformy Zoom oraz na profilu FB Wydziału Anglistyki UAM. Szczegółowy program oraz link do rejestracji na spotkanie Zoom 
przesyłamy poniżej.

http://wa.amu.edu.pl/wa/node/12673?fbclid=IwAR1lbtCOvzQfz7PBxY7Jj9wbuCcTd6unIeySsCFgIWPLkuxqO0qq1wL3vxM

Serdecznie zapraszamy do udziału w wydarzeniu!


IX Kongres PTBK - wydłużony termin nadsyłania zgłoszeń - 2022-03-17 15:02:25

Termin nadsyłania propozycji referatów na IX Kongres PTBK, który odbędzie się w dniach 21-23 września w Białymstoku został wydłużony do 30 kwietnia. Serdecznie zapraszamy do skorzystania z tej dodatkowej 
szansy i nadsyłania zgłoszeń na adres Organizatorów. Prosimy również o szerokie rozpropagowanie wiadomości wśród potencjalnie zainteresowanych osób. Szczegóły poniżej.

IX Kongres PTBK CFP


Doktor Marcin Markowicz laureatem nagrody nagrody ICCS Brian Long Best Doctoral Thesis in Canadian Studies - 2022-03-04 13:13:51

Mamy ogromny zaszczyt i przyjemność poinformować, iż jeden z członków  PTBK - Pan Doktor Marcin Markowicz został laureatem nagrody ICCS Brian Long Best Doctoral Thesis in Canadian Studies / CIEC Prix Brian Long  pour la meilleure thèse de doctorat en études canadiennes.

Nagrodzona praca zatytułowana “Agents of change. Feminist literary  magazines, editors and the politics of cultural production in Canada  (1970-2000)” powstała pod kierunkiem prof. Agnieszki Rzepy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Cały Zarząd PTBK pragnie złożyć Laureatowi najserdeczniejsze gratulacje oraz życzenia dalszych sukcesów na polu badań kanadyjskich.


Konkurs Discover Canada 2022 - program otwarcia wydarzenia - 2022-02-22 15:10:13

 W imieniu Organizatorów konkursu Discover Canada serdecznie zapraszamy na II etap (półfinał) konkursu.

 II etap  (Półfinał) Ogólnopolskiego Konkursu Discover Canada:  https://discovercanada.us.edu.pl/#content

Otwarcie wydarzenia: Wtorek:  22.02.2022,  godz. 10:00 -11:00 

Transmisja pod następującym linkiem:  https://youtu.be/CuVhP7aJ0yU    

Program

1. Przywitanie uczniów i nauczycieli:

Dr Paweł Zakrajewski - Dyrektor Kierunku Filologia Angielska

Dr hab. Eugenia Sojka,  dr Sabina Sweta Sen,  mgr Rafał Madeja - Komitet Organizacyjny Półfinału Konkursu Discover Canada

2. Przywitanie i rozmowa z J.E. Panią Ambasador Kanady w Polsce Leslie Scanlon

https://www.international.gc.ca/country-pays/poland-pologne/warsaw-varsovie-rep.aspx?lang=eng 

3. Wykład George'a Elliota Clarke'a,  wybitnego kanadyjskiego poety, dramatopisarza, powieściopisarza i badacza literatury i kultury afro-kanadyjskiej.

  https://www.georgeelliottclarke.net/copy-of-george-elliott-clarke  

https://www.georgeelliottclarke.net/full-biography

http://www.english.utoronto.ca/facultystaff/facultyprofiles/clarke.htm  

 Poetry Foundation. (n.d.). George Elliott Clark. In Poetry Magazine.

https://www.poetryfoundation.org/search?query=George+Elliott+Clarke

 Tytuł wykładu (nawiązujący do obecnych wydarzeń w Kanadzie): 

Father v. Son:  Lessons on the Handling of Democracy-Destructive, Canadian Crises by Two Closely Related Trudeaus.

Konkurs im. Nancy Burke na najlepszą pracę magisterską napisaną w 2021 roku - 2022-02-07 12:33:34

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich ma przyjemność ogłosić kolejną edycję konkursu o Nagrodę im. Nancy Burke za najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki kanadyjskiej.

Konkurs dotyczy prac magisterskich o szeroko pojętej tematyce kanadyjskiej, także w aspekcie porównawczym (jeśli komponent kanadyjski wynosi co najmniej 50%), obronionych w Polsce w 2021 roku. Zgłoszenia można nadsyłać w formie elektronicznej (w załącznikach e-mail) na niniejszy adres mailowy do dnia 15 kwietnia 2022 roku.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem:

"Zgłoszenie pracy w formie elektronicznej (załączników e-mail) powinno 
zawierać:
· plik z tekstem pracy magisterskiej
· Recenzję pracy napisaną przez promotora bądź recenzenta
· CV autora
· List rekomendujący pracę wystawiony przez promotora lub recenzenta pracy

Zgłoszenie należy przesłać do sekretarza PTBK na adres e-mail PTBK
tj. ptbk@umk.pl"

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie PTBK pod następującym
adresem: http://ptbk.org.pl/nagroda_ptbk,18.html


Zaproszenie na Dni Kultury Quebeckiej na Uniwersytecie Śląskim - 2021-12-06 22:44:05

W imieniu Organizatorów mamy przyjemność zaprosić na kolejną edycję Dni Kultury Quebeckiej (15 i 16 grudnia br.), które będą się odbywać częściowo na platformie MS Teams a częściowo w formie stacjonarnej. PTBK miało zaszczyt objąć to wydarzenie swoim patronatem. Linki do spotkania na platformie MS Teams oraz do strony internetowej z dokładnym programem wydarzenia dostępne są poniżej

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ5OGI0ZTctNDNlNi00YzEwLTlmNWUtNmNlOGExODc5N2Zi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2250c76291-0c80-4444-a2fb-4f8ab168c311%22%2c%22Oid%22%3a%22b4aa98b6-0805-4c56-b51d-b9d27e836da2%22%7d

https://us.edu.pl/event/dni-kultury-quebeckiej/


Zaproszenie na IX Kongres PTBK - 2021-11-24 11:03:05

Mamy ogromny zaszczyt i przyjemność zaprosić w imieniu Komitetu  Organizacyjnego wszystkich Członków i Sympatyków PTBK do uczestnictwa w IX Kongresie, który odbędzie się w dniach 21-23  września 2022 roku na Uniwersytecie w Białymstoku. Zachęcamy również do przesyłania dostępnego poniżej Cyrkularza do wszystkich  potencjalnie  zainteresowanych Kongresem osób i instytucji.

IX Kongres PTBK - Call for Papers/ Appel a communications

 


Profesor Hartmut Lutz członkiem the Royal Society of Canada - 2021-10-01 19:35:41

Mamy zaszczyt poinformować, iż jeden z długoletnich członków PTBK -  Profesor Hartmut Lutz został członkiem the Royal Society of Canada.

Zarząd PTBK składa najszczersze gratulacje i życzy dalszych sukcesów!

We are very happy and proud to inform you that our friend and a long-time member of PACS, Hartmut Lutz, has just become a member of the Royal Society of Canada!

We all know how much he deserves this distinction.

 


Odeszła Pani mgr Katarzyna Wójcik - kanadystka i doktorantka na UW - 2021-08-02 10:10:44

głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 lipca 2021 roku odeszła Pani magister Katarzyna Wójcik, młoda, utalentowana kanadystka, doktorantka Prof. Józefa Kwaterki, laureatka stypendium ICCS.

Katarzyna Wójcik ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie w Instytucie  Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego w 2012 roku. Była też absolwentką  filmoznawstwa i wiedzy o nowych mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swoje zainteresowania literaturą francuskojęzyczną i kinem połączyła w pracy doktorskiej na temat 
filmowych adaptacji powieści w Quebeku pt."Une littérature à l’écran : les enjeux esthétiques et identitaires de
l’adaptation cinématographique du roman québécois. Rozprawa, przygotowywana od 2015r. pod opieką prof. dr. hab. Józefa Kwaterki na Wydziale Neofilologii UW,  miała zostać złożona jesienią tego roku.

(Informacje na podstawie noty zamieszczonej przez macierzystą jednostkę doktorantki - Instytut Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego)

Cześć Jej Pamięci!


Prof. Joanna Warmuzińska-Rogóż laureatką stypendium AIEQ - 2021-06-16 14:20:38

radością i dumą informujemy, iż prof. UŚ dr hab. Joanna  Warmuzińska-Rogóż została laureatką stypendium Międzynarodowego Towarzystwa Badań Quebeckich (AIEQ), które pozwoli na sfinansowanie  udziału w stażu pedagogicznym dla nauczycieli języka francuskiego jako  obcego. Staż organizowany jest przez Université Laval w Quebecu. Tegoroczna edycja stażu odbędzie się w formie zdalnej.

Laureatce życzymy owocnego udziału w stażu oraz kolejnych sukcesów!

https://us.edu.pl/instytut/il/2021/06/08/prof-joanna-warmuzinska-rogoz-laureatka-stypendium-miedzynarodowego-towarzystwa-badan-quebeckich-dla/


Konkurs im. Nancy Burke na najlepszą pracę magisterską - 2021-03-16 11:47:39

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich ma przyjemność ogłosić kolejną edycję konkursu o Nagrodę im. Nancy Burke za najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki kanadyjskiej.

Konkurs dotyczy prac magisterskich o szeroko pojętej tematyce kanadyjskiej, także w aspekcie porównawczym (jeśli komponent kanadyjski wynosi co najmniej 50%), obronionych w Polsce w 2020 roku. Zgłoszenia można nadsyłać w formie elektronicznej (w załącznikach e-mail) na niniejszy adres mailowy do dnia 15 kwietnia 2021 roku.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem:

"Zgłoszenie pracy w formie elektronicznej (załączników e-mail) powinno 
zawierać:
· plik z tekstem pracy magisterskiej
· Recenzję pracy napisaną przez promotora bądź recenzenta
· CV autora
· List rekomendujący pracę wystawiony przez promotora lub recenzenta pracy


Zaproszenie na "Ty-Dzień Kanady" (15-18 marca 2021) - 2021-03-08 08:39:55

Pracownia Literatury Kanadyjskiej Wydziału Anglistyki UAM serdecznie zaprasza na dziesiąty, jubileuszowy Ty-dzień Kanady 2021. W tym roku, mimo konieczności spotkania online (na MS TEAMS) zapraszamy na całą serię spotkań i wykładów. Zaproszenia do wygłoszenia wystąpień przyjęli wybitni Kanadyści z UJ, UMK oraz UAM. Wszystkie wykłady w języku polskim!

 

Spotkanie z Radcą Ambasady Kanady Panią Jeanette Sautner zostało przygotowane we współpracy z Ambasadą Kanady oraz Polskim Towarzystwem Badań Kanadyjskich, którym serdecznie dziękujemy! Szczegóły na plakacie oraz na fanpage'u Towarzystwa na portalu Facebook.

 


Monografia zatytułowana : “Canadian Political, Social and Historical (Re)visions in 20th and 21st Century” - 2021-01-25 19:41:29

 Z radością informujemy, iż nakładem wydawnictwa Peter Lang ukazała się  monografia pod redakcją członków naszego Towarzystwa zatytułowana:

“Canadian Political, Social and Historical (Re)visions in 20th and  21st Century” Kanadyjskie (Re)wizje polityczne, społeczne i historyczne w XX i XXI  wieku [PL] Marcin Gabryś, Magdalena Marczuk-Karbownik and Magdalena  Paluszkiewicz-Misiaczek (red.) Berlin, Peter Lang Publishing, 2020

Opis:

Kanada starając się połączyć rdzenne ludy, Francuzów i Brytyjczyków,  jak również różnorodnych wieloetnicznych imigrantów, mistrzowsko  opanowała poszukiwanie konsensusu i kompromisu jako napięcia  najlepszej odpowiedzi na narodowe, regionalne, polityczne i etniczne. Autorzy tego tomu podjęli się zadania zbadania, jak ewolucja różnych 
idei, schematów, projektów, propozycji i celów wpłynęła na kanadyjską  teraźniejszość polityczną i społeczną. Analizują jak dalece Kanada  była w stanie zrealizować swoje początkowe wizje i do jakiego stopnia  była zmuszona do ich przepracowania i zreformowania. Autorzy biorą pod  uwagę zarówno idee, które faktycznie zostały zrealizowane, jak i te,  które nigdy nie wyszły poza sferę konceptualną, ale są ważne z  perspektywy historycznej.

Link do strony wydawnictwa :

https://www.peterlang.com/view/title/73454?fbclid=IwAR0gofcOtWMeb24gGypuB3IIgixkLN8NL3S1TTLjY7T2mUM0y2oz4cDYzL0


Wspomnienie o Pani Profesor Dorocie Filipczak - 2021-01-05 16:43:17

Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy wspomnienie o prof. Dorocie Filipczak przygotowane przez członków redakcji czasopisma "Text Matters" oraz link do nekrologu zredagowanego w imieniu PTBK :

Dorota Filipczak była profesorem nadzwyczajnym w Instytucie Anglistyki na Uniwersytecie Łódzkim, gdzie kierowała powstałym z jej własnej inicjatywy Zakładem Badań Intermedialnych, Kanadystycznych i Postkolonialnych. W latach dziewięćdziesiątych była prekursorką badań kanadystycznych w Polsce; w 2011 roku założyła prestiżowe pismo Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture, w którym poczesne miejsce zajmują artykuły związane z literaturą i kultura kanadyjską.   

 Studia ukończyła na Uniwersytecie Łódzkim. We własnych badaniach skupiała się na współczesnym pisarstwie w języku angielskim, przede wszystkim kanadyjskim, ale także na literaturze Australii i Nowej Zelandii, Antyli, Afryki i Azji. Interesowała ją również feministyczna filozofia religii. Jej doktorat (1996) zaowocował książką pt. The Valley of the Shadow of Death: Biblical Intertext in Malcolm Lowry’s Fiction, wydaną w specjalnym numerze Malcolm Lowry Review (Wilfrid Laurier University, Waterloo, Ontario, 1998/1999). Jej rozprawa habilitacyjna dotyczyła twórczości Margaret Laurence, jednej z najwybitniejszych pisarek kanadyjskich (Unheroic Heroines: the Portrayal of Women in the Writings of Margaret Laurence, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń, 2007). W 2008 roku uzyskała stopień doktora habilitowanego i stanowisko profesora nadzwyczajnego UŁ. Swoje zainteresowania kanadystyczne kontynuowała w monografii pt. Brian Moore’s Eponymous Heroines: Representations of Women and Authorial Boundaries (Peter Lang, 2018). Była autorką haseł na temat anglojęzycznej literatury kanadyjskiej i literatury nowozelandzkiej w Wielkiej Encyklopedii PWN (t. 1-31). Razem z Agatą Handley zredagowała zbiór artykułów pt. Bringing Landscape Home in the Writings of Jane Urquhart (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010), będący pokłosiem wizyty kanadyjskiej autorki na Uniwersytecie Łódzkim i konferencji dotyczącej jej pisarstwa.  W swojej dziedzinie prof. Filipczak była cenioną na świecie specjalistką, zapraszaną z referatami na uniwersytety w Durham, Glasgow, Sheffield, York, Coleraine, Winnipeg, University of Oxford, Ben Gurion University of the Negev czy Universitat d’Estiu de la Dona w Barcelonie. Badania naukowe prowadziła również na uniwersytetach w Strasburgu, Berlinie, Toronto, Calgary, Montrealu, Edmonton, Vancouver i Peterborough. Była m.in. stypendystką International Council for Canadian Studies. W latach 1999-2002 zasiadała w radzie naukowej Literature and Theology, czasopisma wydawanego przez Oxford University Press. Była członkinią Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich (Polish Association for Canadian Studies). Współpracowała z wybitnymi uczonymi na całym świecie, takimi jak Mieke Bal, Pamela Sue Anderson czy Aritha van Herk. Dorota Filipczak była także poetką i tłumaczką. Opublikowała siedem tomów wierszy, w tym Trzecie skrzydło anioła (1995), K + M + B (2009) i Wieloświat (2016). W 2017 roku nakładem wydawnictwa Stowarzyszenia Pisarzy Polskich ukazał się wybór jej wierszy z lat 1994-2016 pt. Rozproszone gniazda czułości. Była autorką polskiego przekładu powieści Nadine Gordimer pt. Broń domowa (Prószyński i S-ka, 1999). Jej tłumaczenia i recenzje ukazywały się na łamach Literatury na ŚwiecieTygla KulturyFrazy i Odry. Dla Literatury na Świecie przełożyła m.in. obszerne opowiadanie Malcolma Lowry’ego Leśna ścieżka do źródła, fragmenty powieści Johna McGaherna Pomroka, fragmenty biografii Charlesa Dickensa autorstwa Petera Ackroyda, a także utwory Sandry Birdsell, Carol Shields i Ethel Wilson.

http://nekrologi.wyborcza.pl/0,11,,499402,Dorota-Filipczak-kondolencje.html


Odeszła Pani Profesor Dorota Filipczak - 2021-01-03 12:36:29

Drogie Koleżanki i Koledzy,

Z głębokim smutkiem informujemy, że odeszła nasza wspaniała Koleżanka, Pani Profesor Dorota Filipczak z Uniwersytetu Łódzkiego. Profesor Filipczak była jedną z pionierek badań kanadyjskich w Polsce w latach w latach 90-tych, jak również aktywną członkinią naszego stowarzyszenia. Jej zainteresowania badawcze obejmowały literaturę kanadyjską i postkolonialną. Opublikowała ważne prace na temat twórczości Malcolma Lowry’ego i Margaret Laurence. Pełniła również funkcję redaktorki naczelnej prestiżowego czasopisma „Text Matters. A Journal of Literature, Theory and Culture”. Co więcej, była uznaną poetką, autorką siedmiu tomów wierszy oraz sztuki teatralnej, a także cenioną tłumaczką. Jako recenzent prac doktorskich i habilitacyjnych z zakresu literatury kanadyjskiej wspierała rozwój naukowy wielu z nas.

Cześć Jej pamięci!

W imieniu Zarządu PTBK,

Anna Branach-Kallas

http://filolog.uni.lodz.pl/?p=18520


Życzenia świąteczne oraz noworoczne dla Członków PTBK - 2020-12-23 21:23:11

okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz nadchodzącego Nowego Roku Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich pragnie złożyć wszystkim Członkom oraz Sympatykom PTBK najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności.
Oby kolejny, 2021 rok przyniósł nam wszystkim nie tylko więcej spokoju i bezpieczeństwa, których obecnie tak bardzo potrzebujemy, lecz również zaowocował nowymi pomysłami, badaniami, licznymi publikacjami i działaniami na polu badań kanadyjskich.

 


Zarząd PTBK


Stypendia i nagrody ICCS/CIEC - ważne informacje - 2020-09-25 15:47:32

Pragniemy poinformować, że do 9 listopada włącznie przyjmujemy zgłoszenia do  do nagrody Pierre Savard oraz The Brian Long  Best Thesis in Canadian Studies Award (szczegóły poniżej). Prosimy o  przesyłanie zgłoszeń do ww.nagród wyłącznie drogą mailową na adres  ptbk@umk.pl. Przypominamy, że zgłoszenia muszą zostać zaopiniowane  przez PTBK, a następnie zostają przez Zarząd przekazane do ICCS we wskazanym poniżej terminie.

Niestety pozostałe programy stypendialne, do których ogłaszaliśmy  nabór każdego roku na jesień i które dawały ogromne możliwości naszym  członkom, zostały zawieszone ze względu na panującą pandemię.

Szczegóły dotyczące naboru zgłoszeń do tegorocznych nagród 

PIERRE SAVARD AWARDS
http://www.iccs-ciec.ca/pierre-savard-awards.php

THE BRIAN LONG BEST DOCTORAL THESIS IN CANADIAN STUDIES AWARD
http://www.iccs-ciec.ca/best-doctoral-thesis-canadian-studies.php


Konkurs im. Nancy Burke na najlepszą pracę magisterską o tematyce kanadyjskiej napisaną w 2019 roku - 2020-04-20 07:14:13

 Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich ma przyjemność ogłosić kolejną edycję konkursu o Nagrodę im. Nancy Burke za najlepszą pracę  magisterską dotyczącą tematyki kanadyjskiej.

Konkurs dotyczy prac magisterskich o szeroko pojętej tematyce kanadyjskiej, także w aspekcie porównawczym (jeśli komponent kanadyjski wynosi co najmniej 50%), obronionych w Polsce w 2019 roku.

Przypominamy, że zgłoszenie pracy odbywa się zdalnie - drogą mailową.  Prosimy o nadsyłanie prac oraz wymaganej dokumentacji na adres mailowy ptbk@umk.pl  do dnia 5 maja 2020 roku.

Zgłoszenie pracy w formie elektronicznej (załączników e-mail) powinno 
zawierać:

1. plik z tekstem pracy magisterskiej
2. Recenzję pracy napisaną przez promotora bądź recenzenta
3. CV autora
4. List rekomendujący pracę wystawiony przez promotora lub recenzenta pracy

W tym roku z oczywistych przyczyn związanych z pandemią koronawirusa  oraz zamknięciem uczelni wyższych w Polsce, kalendarium konkursu  uległo przesunięciu i ogłoszenie wyników nastąpi do końca czerwca br.)

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie PTBK pod następującym adresem: http://ptbk.org.pl/nagroda_ptbk,18.html


Advancing Canada Coalition - 2020-02-24 08:20:10

Zapraszamy wszystkich członków i sympatyków PTBK do wsparcia inicjatywy na rzecz przywrócenia finansowania badań kanadyjskich na skalę ogólnoświatową  Advancing Canada Coalition.

 

PACS's Support for Advancing Canada Coalition

 

A restored modernized Canadian Studies program would contribute to knowledge about Canada all over the world. We believe Canadian Studies are crucial to the understanding of democracy, mulitculturalism, hospitality and freedom today. The world still needs more of Canada, especially the above mentioned Canadian values, which helped Canada to earn the global reputation of a vibrant multi-ethnic democracy, successfully coping with various social and political challenges and systemic problems.  At the same time  Canada can also benefit from international debates and perspectives. Education, research and cultural diplomacy should be the key issues in advancing Canadian Studies abroad.

Support Canadian Studies: https://advancingcanada.org/

 


Życzenia świąteczne oraz noworoczne - 2019-12-24 08:26:34

 Z okazji rozpoczynających się Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się nowego 2020 roku, Zarząd Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich pragnie złożyć wszystkim Członkom oraz Sympatykom PTBK najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz wszelkiej pomyślności. Oby kolejny, 2020 rok przyniósł wiele sukcesów osobistych i zawodowych, a także zaowocował nowymi badaniami, publikacjami i działaniami na niwie badań kanadyjskich.


Dzień Kultury (nie tylko) Quebeckiej na Uniwersytecie Śląskim - 2019-12-09 08:08:04

 W imieniu Organizatorów zapraszamy do udziału w kolejnym Dniu Kultury (nie tylko) Quebeckiej, który odbędzie się we wtorek, 17 grudnia 2019 roku na Uniwersytecie Śląskim.

Program wydarzenia dostępny jest poniżej.

Program Dnia Kultury Quebeckiej


VII Festiwal Kultury Kanadyjskiej - 2019-12-09 07:55:04

W dniach 9-11 grudnia 2019 odbędzie się VII Festiwal Kultury Kanadyjskiej organizowany przez Koło Naukowe Amerykanistyki UJ. Poniżej dostępny jest program tego wydarzenia. Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami dostępnymi na stronie wydarzenia na portalu Facebook.

 

Poniedziałek – 9.12

13:15 – 14.45   –  Spotkanie otwierające z Ambasador Kanady Leslie Scanlon

18:00 – 20:00      –  Fireside Chats: Kanada Justina Trudeau. Massolit Books&Café, ul. Felicjanek 4

20:00  –  Afterparty

Wtorek 10.12

9:30 – 10:15   – Wykład Marka Żołądka – Turystyka zachodniej Kanady

10:30 – 11:15   – Wykład dr Kamili Ziółkowskiej-Weiss i Natalii Lewandowskiej – Szlaki turystyczne i kulturowe Alberty

11:30 – 13:00   – Wykład dr Kaliny Kukiełko-Rogodzińskiej - Gutenberg, maszyna żakardowa i Fashion Revolution. Co teoria mediów McLuhana mówi nam o modzie

Środa 11.12

19:00 – 21:00 – Quiz Night - Canada


Zaproszenie do publikowania w czasopiśmie Romanica Silesiana - 2019-11-21 08:31:39

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania do końca grudnia artykułów w języku francuskim do najnowszego numeru czasopisma Romanica Silesiana poświęconego tematyce kanadyjskiej i zatytułowanego "Les (re)visions canadiennes : projections, changements, révolutions".

Szczegóły dostępne są pod poniższym adresem:

https://www.fabula.org/actualites/romanica-silesiana_93775.php?fbclid=IwAR2HHbq8fiOx4J_uYlBo5MvLOzjGRvybS9xp8XcZ4xc4VHgKB0IdjrXgZv0


Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń na VII Festiwal Kultury Kanadyjskiej - 2019-10-31 08:45:04

Koło Naukowe Amerykanistyki we współpracy z Instytutem Amerykanistyki i Studiów Polonijnych ma przyjemność zaprosić na kolejną, VII edycję Festiwalu Kultury Kanadyjskiej, który odbędzie się w dniach 9-11 grudnia 2019 roku.

W programie tegorocznego festiwalu, poza konferencją, zaplanowane są także wykłady ekspertów, spotkanie z przedstawicielem ambasady Kanady w Polsce, dyskusje oraz pokaz filmu.
Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, dlatego pragniemy zaprosić specjalistów oraz pasjonatów z wszelkich dziedzin do zgłaszania propozycji tematów swoich referatów, wystąpień i prezentacji.
Link do formularza dla prelegentów:
https://docs.google.com/forms/d/1IPtXs5PRjJ5gK_pshG0RGZ41p5D5r_4gLTNsn5xQlOE/edit
Opłata Konferencyjna wynosi 80 zł. Na zgłoszenia czekamy do 25 Listopada, 2019. Wszelkie pytania prosimy kierować na adres email: dniamerykanskie@gmail.com


Termin składania wniosków w konkursach ICCS - 2019-10-03 08:42:50

Przypominamy, że zbliża się termin składania wniosków o następujące granty i nagrody ICCS: ICCS Graduate Student Scholarship, Canadian Studies Postdoctoral Fellowship, The Governor General's International Award for Canadian Studies, The Pierre Savard Awards, Best Doctoral Thesis in Canadian Studies.

W związku z tym, że większość z wyszczególnionych programów wymaga opinii lub rekomendacji Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, prosimy o przesłanie pełnej wymaganej dokumentacji do piątku, 8 listopada 2019 r. na adres Towarzystwa : ptbk@umk.pl

Szczegółowy opis grantów i nagród w języku angielskim i francuskim znajdą Państwo na stronie ICCS (link poniżej)

 

 

 

 

http://www.iccs-ciec.ca/iccs-scholarships-awards.php

 

 


Podsumowanie VIII Kongresu PTBK - 2019-10-02 16:35:18

W dniach 25-27 września 2019 r. w Łodzi odbył się VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich zatytułowany „Canadian (Re)Visions: Futures, Changes, Revolutions”/ « Les (Re)Visions canadiennes: Projections, Changements, Révolutions ». Zarząd PTBK pragnie wyrazić wdzięczność organizatorom Kongresu za pracę włożoną w przygotowanie i przeprowadzenie konferencji na najwyższym poziomie naukowym oraz organizacyjnym. Szczególne podziękowania przekazujemy władzom Uniwersytetu Łódzkiego oraz pracownikom tejże uczelni bezpośrednio zaangażowanym w organizację Kongresu, tj. dr Magdalenie Marczuk-Karbownik, dr Justynie Fruzińskiej, dr Krzysztofowi Majerowi, a także zaangażowanym w obsługę  wydarzenia doktorantom i studentom. Dziękujemy również za pomoc w organizacji konferencji Ambasadzie Kanady w Polsce, w tym JE Ambasador Kanady w Polsce, Pani Leslie Scanlon oraz Radcy Politycznemu Ambasady Kanady w Polsce, Pani Jeanette Sautner, które zaszczyciły Kongres swoją obecnością. Dziękujemy za wsparcie również byłemu Radcy Politycznemu, Panu Jeremy’emu Wallace’owi, który od początku wspierał organizację VIII Kongresu PTBK w Łodzi. Dziękujemy wszystkim przybyłym z kraju i z zagranicy Prelegentom, Gościom oraz Uczestnikom za wygłoszone referaty, aktywny udział w sesjach, w wydarzeniach towarzyszących oraz za pasjonujące dyskusje. 

Podczas konferencji wręczono Nagrodę im. Nancy Burke za najlepszą pracę magisterską o tematyce kanadyjskiej napisaną  w Polsce w roku 2018. Nagrodę główną otrzymał Pan mgr Sebastian Byszuk (Uniwersytet Jagielloński), natomiast wyróżnienie odebrała Pani mgr Julia Siepak (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), 

Zgromadzenie Walne Członków PTBK udzieliło absolutorium kończącemu kadencję Zarządowi oraz dokonało wyboru nowego zarządu PTBK w składzie: dr hab. Anna Branach-Kallas (Prezes), dr hab. Dagmara Drewniak (Wiceprezes), dr hab. Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek (Skarbnik), dr Małgorzata Czubińska (Sekretarz Generalny) 

Dokonano także wyboru nowej Komisji Rewizyjnej w składziedr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż (Przewodnicząca Komisji), dr Magdalena Marczuk-Karbownik, dr Weronika Suchacka

Zgromadzenie Walne zaakceptowało pomysł organizacji następnego Kongresu PTBK w 2022 r. przez Uniwersytet w Białymstoku.


VIII Kongres PTBK - 2019-09-19 12:06:19

W dniach 25-27 września 2019 roku odbędzie się na Uniwersytecie Łódzkim VIII Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, który będzie obfitował zarówno w wydarzenia naukowe, jak i spotkania literackie. Szczegółowy program tego wydarzenia oraz książka abstraktów są dostępne pod poniższymi adresami.

https://docs.wixstatic.com/ugd/c85b4a_33a4ba7b5d904ddd9045e7cfa14d1e97.pdf?fbclid=IwAR2EDA8oED-xqLV5J6Y47Iiwz17T2FUMGg5jqEcyd-H_82xBuFqf_WdlosA

https://docs.wixstatic.com/ugd/c85b4a_30f254e638924d45a1f338a0d5989f54.pdf?fbclid=IwAR00zdcP1cu_rz2H4T1X9Q5aXOKAKUNs--zm-54kvMo5v6tI5hT0ythq128

Wszystkie osoby zaintersowana tematyką kanadyjską serdecznie zapraszamy do udziału w Kongresie.


Nowa publikacja książkowa Członków PTBK: "Międzynarodowa pozycja Kanady (2006-2018)" - 2019-08-05 15:58:56

radością i ogromną dumą informujemy, iż nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się właśnie monografia zatytułowana: "Międzynarodowa pozycja Kanady (2006-2018)" autorstwa trójki wybitnych członków naszego Towarzystwa: dra Marcina Gabrysia, dr Magdaleny Marczuk-Karbownik oraz dra Tomasza Soroki.

Link do strony wydawnictwa poniżej (wkrótce książka będzie do nabycia w formie e-booka):
https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/produkt/miedzynarodowa-pozycja-kanady-2006-2018/


Stypendium Félicité-Laflamme-Hoffmann 2019-2020 (BAnQ) przyznane Panu dr Grzegorzowi Dulińskiemu - 2019-06-12 10:09:13

Mamy zaszczyt poinformować, że Pan dr Grzegorz Duliński (Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie), który jest członkiem naszego Towarzystwa, został laureatem stypendium Félicité-Laflamme-Hoffmann 2019-2020, oferowanego przez BAnQ (Bibliothèque et Archives nationales du Québec). Tytuł realizowanego projektu to "La vie et l’oeuvre de Roger Brien (1910-1999)". Laureatowi życzymy dużo sukcesów i owocnej realizacji projektu.


Rozstrzygnięcie konkursu im. Nancy Burke na najlepszą pracę magisterską o tematyce kanadyjskiej napisaną w 2018 roku - 2019-05-22 12:20:30

Mamy wielki zaszczyt poinformować, że w konkursie im. prof. Nancy Burke na najlepszą pracę magisterską o tematyce kanadyjskiej napisaną w Polsce w roku 2018 LAUREATEM NAGRODY GŁÓWNEJ ZOSTAŁ PAN MGR SEBASTIAN BYSZUK (Uniwersytet Jagielloński), który jest autorem dysertacji zatytułowanej: “Powstanie, rozwój i upadek kanadyjskiego ruchu komunistycznego” napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Reczyńskiej.

Komisja Konkursowa postanowiła również przyznać WYRÓŻNIENIE PANI MGR JULII SIEPAK (Uniwersytet Mikołaja Kopernika), autorce dysertacji zatytułowanej : „Construction of Indigenous Identities and the Aesthetics of Survivance in Louise Erdrich‘s LaRose and Thomas King‘s Green Grass, Running Water / W kierunku suwerenności kulturowej. Tożsamość i estetyka survivance w powieściach LaRose Louise Erdrich oraz Green Grass, Running Water Thomasa Kinga” napisanej pod kierunkiem prof. UMK dr hab. Anny Branach-Kallas.

Uroczyste wręczenie dyplomów Laureatom odbędzie się podczas VIII  
Kongresu PTBK, który będzie miał miejsce w dniach 25-27 września 2019  
roku na Uniwersytecie Łódzkim

Autorom prac oraz Promotorom serdecznie gratulujemy.


Dni Kultury Kanadyjskiej w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach - 2019-05-13 08:51:02

Centrum Studiów Kanadyjskich zaprasza w maju 2019 r. na serię wykładów i warsztatów przedstawicieli ludności rdzennej Kanady w ramach Dni Kultury Kanadyjskiej.

Tracy Bear (Cree), University of Alberta
Michelle LaFlamme (
Métis, Creek), University of the Fraser Valley
Monique Mojica (
Kuna and Rappahannock), dramatopisarka, reżyserka teatralna, aktorka, dyrektor artystyczny Indygennej grupy teatralnej Chocolate Woman Collective, Toronto.

Wykład #1 – 8 maja , środa, 13:30-14:30 s. 1.49
INDIGENOUS WOMEN

Wykład #2 - 10 maja, piątek, 13:30-14:30 s. 1.49
CONTEMPORARY INDIGENOUS ART

Wykład  #3 – 15 maja, środa, 11: 40-12:50 SRW
RED EROTIC: THE FALL AND RISE OF INDIGENOUS EROTICS

Warsztaty - 16 maja, czwartek, 15:00 -18:30
RED EROTIC

Więcej informacji można znaleźć na poniższej stronie internetowej Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ:

http://www.ikila.us.edu.pl/index.php/informacje/item/3979-dni-kultury-kanadyjskiej-w-instytucie-kultur-i-literatur-anglojezycznych-maj-2019

 


Finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie „Discover Canada 2019 - 2019-04-11 19:09:30

W dniach 4-5 kwietnia 2019 r. odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie „Discover Canada 2019” w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach. Była to już szósta edycja tego trójetapowego konkursu organizowanego przez Centrum Studiów Kanadyjskich i Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych oraz I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im Karola Miarki w Żorach. Koordynatorką konkursu jest dr hab. Eugenia Sojka.

 


ICCS Certificate of Merit 2018/2019 przyznany Profesor Annie Reczyńskiej - 2019-04-08 19:13:53

Mamy wielki zaszczyt i przyjemność poinformować, iż Zarząd ICCS postanowił przyznać w tym roku Certificate of Merit Profesor Annie Reczyńskiej z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyróżnieniem tym zostają uhonorowani najwybitniejsi badacze - kanadyści z całego świata. Czujemy się zaszczyceni, iż Profesor Anna Reczyńska znalazła się w tym znamienitym gronie. Laureatce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na polu badań kanadyjskich


Prestiżowe granty badawcze ICCS przyznane członkom PTBK - 2019-03-12 10:04:17

Mamy wielki zaszczyt poinformować, że dwoje doktorantów - członków PTBK otrzymało od ICCS prestiżowe granty badawcze "Graduate Student  Scholarship" na realizację swoich projektów naukowych.
mgr Marcin Markowicz z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu   przygotowujący swoją rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Agnieszki Rzepy otrzymał grant na realizację projektu zatytułowanego “Agents of   change. Literary Magazines, Editors and the Politics of cultural  production in Canada”.
mgr Katarzyna Wójcik z Uniwersytetu Warszawskiego przygotowująca swoją rozprawę doktorską pod kierunkiem prof. Józefa Kwaterko otrzymała grant na realizację projektu zatytułowanego “Une littérature sur l’écran: les enjeux esthétiques et identitaires de l’adaptation cinématographique du roman québécois”.

Laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy owocnych badań.


VIII Kongres PTBK - przedłużony termin nadsyłania abstraktów oraz dodatkowe informacje - 2019-02-11 18:40:36

Poniżej dostępny jest Call for papers z nowym, przedłużonym terminem nadsyłania abstraktów na VIII Kongres PTBK oraz z dodatkowymi informacjami dtyczącymi spotkania literackiego oraz wysokości opłaty konferencyjnej.

Call for papers


Konkurs im. Nancy Burke na najlepszą pracę magisterską - 2019-01-23 10:20:36

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich ma przyjemność ogłosić kolejną edycję konkursu o Nagrodę im. Nancy Burke za najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki kanadyjskiej.

 
Konkurs dotyczy prac magisterskich o szeroko pojętej tematyce kanadyjskiej, także w aspekcie porównawczym (jeśli komponent kanadyjski wynosi co najmniej 50%), obronionych w Polsce w 2018 roku.
 
Zgłoszenia można nadsyłać w formie elektronicznej (w załącznikach e-mail) na niniejszy adres mailowy do dnia 15 marca 2019 roku.
 
Regulamin konkursu dostępny jest na stronie PTBK pod następującym
adresem: http://ptbk.org.pl/nagroda_ptbk,18.html

Życzenia świąteczne oraz noworoczne - 2018-12-24 10:12:21

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się początku nowego 2019 roku życzymy wszystkim naszym Członkom oraz Sympatykom zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz realizacji planów i wielu sukcesów - zarówno tych związanych z prowadzonymi badaniami o tematyce kanadyjskiej, jak i tych prywatnych.


Zaproszenie na Dzień Kultury Kanadyjskiej na Uniwersytecie Śląskim - 2018-12-14 09:21:44

imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy na Dzień Kultury Kanadyjskiej organizowany przez Instytut Języków Romańskich i   Translatoryki - Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego   Uniwersytetu Śląskiego. Wydarzenie odbędzie się 18 grudnia. W programie wydarzenia zaplanowano między innymi wystąpienia przybliżające kulturę kanadyjską i quebecką, które zostaną przedstawione przez pracowników Zakładu Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego IJRiT oraz zaproszonych gości. Tegorocznej edycji Dnia Kultury Kanadyjskiej będzie towarzyszyć także konkurs tłumaczeniowy, który adresowany jest do wszystkich zainteresowanych uczniów i studentów. Szczegółowe informacje na temat konkursu znaleźć można pod adresem:

http://www.fil.us.edu.pl/dzien-kultury-kanadyjskiej/

 


Profesor Józef Kwaterko uhonorowany prestiżowym odznaczeniem "Ordre des francophones d’Amérique" - 2018-11-30 16:14:22

Mamy ogromny zaszczyt powiadomić, iż dnia 28 listopada 2018 roku prof. Józef Kwaterko został oficjalnie uhonorowany niezwykle prestiżowym odznaczeniem "Ordre des francophones d’Amérique" przyznawanym przez Conseil supérieur de la langue française du Québec. Insygnia odznaczenia składają się z medalu wykonanego przez
jednego z quebeckich artystów oraz stylizowanej przypinki z kwiatem białej lilii. Prof. Józef Kwaterko został uhonorowany za swój ponad trzydziestoletni trud w promowaniu języka i kultury frankofońskiej na kontynencie amerykańskim.

Poniżej zamieszczamy link zawierający uzasadnienie przyznania nagrody  
oraz link z zapisem oficjalnej przemowy Pana Profesora Józefa Kwaterko.

http://www.cslf.gouv.qc.ca/prix-et-distinctions/ordre-des-francophones-damerique/annee/2018/nom/jozef-kwaterko/detail/single/

http://www.cslf.gouv.qc.ca/prix-et-distinctions/ordre-des-francophones-damerique/allocutions-des-recipiendaires-de-lordre-des-francophones-damerique/2018/jozef-kwaterko/


"Kanade, di Goldene Medine: Perspectives on Canadian Jewish Literature and Culture / Perspectives sur la littérature et la culture juives canadiennes" (red. Krzysztof Majer, Justyna Fruzińska, Józef Kwaterko, Norman Ravvin) - 2018-11-04 11:57:20

Z radością informujemy o ukazaniu się najnowszej publikacji zatytułowanej "Kanade, di Goldene Medine: Perspectives on Canadian Jewish Literature and Culture / Perspectives sur la littérature et la culture juives canadiennes" (red. Krzysztof Majer, Justyna Fruzińska,

Józef Kwaterko, Norman Ravvin). Jest to szeroko zakrojona, dwujęzyczna monografia, poświęcona problematyce kultury żydowskiej w Kanadzie. W tekstach badaczy reprezentujących szereg dziedzin, a także krajów (Kanada, Anglia, Francja, Belgia, Austria, Czechy i naturalnie Polska), niejednokrotnie powraca motyw związków między kulturą anglo- i francuskojęzycznych Żydów w Kanadzie a jej korzeniami w Starym Świecie, zwłaszcza w Europie Środkowej. Dlatego ważnym kontekstem jest często jidysz: dotyczy to np. Chawy Rosenfarb (pisarki ocalałej z getta łódzkiego, Auschwitz i Bergen-Belsen), kilkuset pisarzy figurujących w słynnym leksykonie Chaima Leiba Fuksa, czy też społeczności chasydzkiej w Montrealu, wśród której język ten jest wciąż żywy. W tomie nie brakuje zarazem analiz zjawisk bardziej współczesnych, a więc pisarstwa autorów posługujących się językiem francuskim (jak Régine Robin, Naïm Kattan czy Catherine Mavrikakis) bądź angielskim (np. Mordecai Richler, Leonard Cohen, A. M. Klein, Tecia Werbowski), jak również literatury najnowszej (wiersze Rachel Zolf, opowiadania Davida Bezmozgisa). Relacje stricte naukowe wzbogacono o wypowiedzi dwóch pisarek, Régine Robin i Isy Milman, podejmujące wątki historyczne oraz estetyczne.


Zaproszenie do uczestnictwa w VIII Kongresie PTBK - 2018-10-16 19:00:51

W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w VIII Kongresie PTBK, który odbędzie się w dniach 27-29 września 2019 roku w Łodzi. Ideą przewodnią konferencji będzie: "Canadian (Re)Visions: Futures, Changes, Revolutions"/ «Les (Re)Visions canadiennes: Projections, Changements, Révolutions».  Zapraszamy do zapoznania się z zamieszczonym poniżej dokumentem, w którym znajdują się wszystkie kluczowe informacje na temat Kongresu.

Call for papers/Appel a communications.


Granty i nagrody ICCS - termin nadsyłania zgłoszeń - 2018-10-14 12:17:07

Przypominamy, że zbliża się termin składania wniosków o następujące granty i nagrody ICCS: ICCS Graduate Student Scholarship, Canadian, Studies Postdoctoral Fellowship, The Governor General's International Award for Canadian Studies, The Pierre Savard Awards, Best Doctoral Thesis in Canadian Studies.

Ich szczegółowy opis w języku angielskim i francuskim znajdą Państwo  
na stronie ICCS  (
http://www.iccs-ciec.ca/iccs-scholarships-awards.php)

W związku z tym, że większość z wyszczególnionych programów wymaga opinii lub rekomendacji Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich,prosimy o przesłanie pełnej wymaganej dokumentacji pocztą lub mailem  
(w zależności od wymogów poszczególnych programów) do 25 października   2018 r. na poniższe adresy:

Adres pocztowy:
Prof. dr hab. Anna Branach-Kallas
Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich,
Centrum Badań Kanadyjskich
Katedra Filologii Angielskiej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
ul Bojarskiego 1
87-100 Toruń

email: 
ptbk@umk.pl


Comparing Grief in French, British and Canadian Great War Fiction (1977– 2014) autorstwa Anny Branach-Kallas i Piotra Sadkowskiego - 2018-09-08 10:17:49

Z radością informujemy o nowej publikacji - Comparing Grief in French, British and Canadian Great War Fiction (1977– 2014) autorstwa Anny Branach-Kallas i Piotra Sadkowskiego, opublikowanej w serii Textxet, Studies in Comparative Literature, przez wydawnictwo Brill/Rodopi (Leiden 2018).
Książka, powstała w ramach grantu NCN, stanowi studium porównawcze 23 powieści brytyjskich, francuskich i kanadyjskich (w tym 5 angielsko i 2 francuskojęzycznych) opublikowanych w ciągu ostatnich 40 lat.

Więcej informacji o publikacji można znaleźć pod adresem:

https://brill.com/abstract/title/36499


„The self and the world. Aspects of the aesthetics and politics of contemporary North American literary memoir by women” - 2018-09-01 11:22:32

Z radością informujemy, że nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM ukazała się monografia autorstwa  prof. Agnieszki Rzepy, prof. Dagmary Drewniak oraz dr Katarzyny Macedulskiej zatytułowana „The self and the world. Aspects of the aesthetics and politics of contemporary North American literary memoir by women”

Książka dostępna na stronie wydawnictwa:

 

http://press.amu.edu.pl/pl/component/k2/item/4828-the-self-and-the-world-aspects-of-the-aesthetics-and-politics-of-contemporary-north-american-literary-memoir-by-women.html

Prof. Józef Kwaterko uhonorowany prestiżowym odznaczeniem "Ordre des francophones d’Amérique" - 2018-05-30 15:19:34

Mamy ogromny zaszczyt powiadomić, iż dnia 28 listopada br. prof. Józef Kwaterko zostanie oficjalnie uhonorowany niezwykle prestiżowym odznaczeniem "Ordre des francophones d’Amérique" (Order Frankofonii w Ameryce) przyznawanym przez Conseil supérieur de la langue française du Québec. Insygnia odznaczenia składają się z medalu wykonanego przez jednego z quebeckich artystów oraz stylizowanej przypinki z kwiatem białej lilii.
Prof. Józef Kwaterko został uhonorowany za swój ponad trzydziestoletni trud w promowaniu języka i kultury frankofońskiej na kontynencie amerykańskim.
Więcej informacji o samej nagrodzie oraz uhonorowanych nią do tej pory osobach można znaleźć pod następującym adresem:

http://www.cslf.gouv.qc.ca/prix-et-distinctions/ordre-des-francophones-damerique/

Zarząd PTBK składa Panu Profesorowi najszczersze gratulacje i życzenia dalszych sukcesów.


Konkurs im. Nancy Burke na najlepszą pracę magisterską 2017 roku rozstrzygnięty - 2018-05-22 18:30:03

W konkursie im. prof. Nancy Burke na najlepszą pracę magisterską o tematyce kanadyjskiej napisaną w Polsce w roku 2017 laureatką nagrody głównej została Pani mgr Estera Wala (Uniwersytet Śląski), która jest autorką dysertacji zatytułowanej:  “A comparative study of Canadian - Israeli relations from the perspective of Canadian government policies towards Israel and the Jewish diaspora under the premierships of Stephen Harper and Justin Trudeau” Praca została napisana pod kierunkiem dr hab. Eugenii Sojki.
Komisja konkursowa postanowiła również przyznać wyróżnienie Panu mgr Michałowi Kapisowi (Uniwersytet im. Adam Mickiewicza w Poznaniu), autorowi dysertacji  „Orality in contemporary Canadian and South African aboriginal prose” napisanej pod kierunkiem prof. UAM dr hab. Agnieszki Rzepy.

Autorom prac oraz Promotorom serdecznie gratulujemy.


"Unbound: Ukrainian Canadians Writing Home" wyróżniony nagrodą literacką 2018 Kobzar Literary Award - 2018-04-23 08:35:33

radością informujemy, iż zbiór  zatytułowany "Unbound: Ukrainian Canadians Writing Home" (UTP, 2016) pod redakcja dr Lisy Grekul i dr Lindy Ledohowski, do którego przedmowę napisała dr Weronika Suchacka, otrzymał w Kanadzie nagrodę 2018 Kobzar Literary Award.

Więcej informacji można znaleźć w poniższym artykule:

https://utorontopress.com/us/blog/2018/03/12/unbound-winner-of-the-2018-kobzar-literary-award/

Autorom, a w szczególności dr Weronice Suchackiej, serdecznie gratulujemy!


Finał Ogólnopolskiego Konkursu "Discover Canada" - 2018-04-20 19:13:14

W dniach 12-13 kwietnia 2018 r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach odbył się finał Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie „Discover Canada 2018”. Do finału konkursu zostało dopuszczonych 16 uczniów reprezentujących szkoły z różnych regionów Polski.

 


Dwutomowy Przewodnik po Konstytucji Kanady autorstwa de Marcina Gabrysia - 2018-04-19 12:57:50

 

ogromną radością informujemy, iż na stronie Księgarni Akademickiej można już nabyć obie części "Przewodnika po Konstytucji Kanady" (cz. 1 Akt Konstytucyjny z 1867 roku, cz. 2 Akt Konstytucyjny z 1982 roku).
Obie pozycje autorstwa dr Marcina Gabrysia z Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ.

Szczegóły dostępne są pszymi linkami

http://akademicka.pl/index.php?detale=1&a=2&id=39456

http://akademicka.pl/index.php?detale=1&a=2&id=39455

 


ICCS Certificate of Merit 2018 przyznany dr hab. Eugenii Sojce - 2018-04-12 20:48:48

Mamy zaszczyt poinformować, iż Zarząd ICCS przyznał w tym roku Certificate of Merit dr hab. Eugenii Sojce z Uniwersytetu Śląskiego. Wniosek o przyznanie nagrody przesłała bezpośrednio do ICCS Pani Myrna Kostash.
Laureatce serdecznie gratulujemy!


Dzień Kanady na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 2018-04-05 18:42:40

W środę, 11 kwietnia odbędzie się na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza kolejna edycja Dnia Kanady. Zapraszamy do zapoznania się z programem zamieszczonym poniżej oraz do uczestnictwa w tym niezwykle ciekawym wydarzeniu.

 

Program

9:45-11:15
Ceremonia otwarcia
Tomasz Skirecki (UAM w Poznaniu) „49. równoleżnik i nie tylko. Krótka historia najdłuższej granicy na świecie"
11:30-13:00
Radosław Rybkowski (UJ) „Dlaczego w Quebecu jest ciekawiej? Początki frankofońskiej kinematografii kanadyjskiej”
Justyna Budzik (UJ) „Toronto i Vancouver na mapie polskiej literatury emigracyjnej”
13:15-14:45
Ewelina Berek (UŚ) „Panorama współczesnej literatury quebeckiej”
Marcin Markowicz (UAM w Poznaniu) „Od powielacza do Instagrama, czyli technologia w rękach kanadyjskich poetów”
Małgorzata Bobowska (UAM w Poznaniu) ,,Kanadyjscy Nikkei jako żołnierze armii brytyjskiej podczas Wielkiej Wojny”

Jubileusz 20-lecia Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich - 2018-03-12 11:43:04

W piątek, 9 marca 2018 roku, w Ambasadzie Kanady w Warszawie odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 20-lecia powstania Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich. Po przemowie powitalnej wygłoszonej przez Chargé d’Affaires a.i. - Pana Jeremy’ego Wallace’a, zgromadzeni goście wysłuchali prelekcji Prezesa Towarzystwa, prof. UMK dr hab. Anny Branach-Kallas, a następnie wystąpień prof. Anny Reczyńskiej oraz prof. Józefa Kwaterko dotyczących początków Towarzystwa.

 

 


Konkurs im. Nancy Burke na najlepszą pracę magisterską - 2018-03-12 08:55:03

 Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich ma przyjemność ogłosić kolejną edycję konkursu o Nagrodę im. Nancy Burke za najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki kanadyjskiej.

Konkurs dotyczy prac magisterskich o szeroko pojętej tematyce kanadyjskiej, także w aspekcie porównawczym (jeśli komponent kanadyjski wynosi co najmniej 50%), obronionych w Polsce w 2017 roku. Zgłoszenia można nadsyłać w formie elektronicznej (w załącznikach e-mail) do 15 kwietnia 2018 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie PTBK pod następującym adresem: http://ptbk.org.pl/nagroda_ptbk,18.html


Monografia „Canada as a Selective Power” - 2018-02-15 13:16:36

Ukazała się anglojęzyczna monografia autorstwa dra Marcina Gabrysia i dra Tomasza Soroki pt. „Canada as a Selective Power”. Książka powstała dzięki grantowi Narodowego Centrum Nauki i jest rezultatem kilkuletnich badań autorów, prowadzonych m.in. w kanadyjskich ośrodkach uniwersyteckich oraz w OECD. W monografii zaprezentowano świeże spojrzenie na współczesną politykę zagraniczną Kanady i pozycję tego kraju w zmieniającej się rzeczywistości globalnych powiązań.

Książka dostępna jest zarówno w wersji papierowej oraz jako e-book https://goo.gl/rY5swu


Publikacja "Polacy w kanadyjskiej mozaice" - 2018-02-05 16:15:18

Z przyjemnością informujemy o publikacji katalogu z wystawy „Polacy w kanadyjskiej mozaice"  przygotowanej przez Muzeum Emigracji w Gdyni we współpracy z Ambasadą Kanady w Polsce. Opowiada on historię polskiej emigracji do Kanady na przestrzeni dekad. Katalog jest pięknie wydany: zawiera mnóstwo zdjęć archiwalnych, świetnie opracowane statystyki, a przede wszystkim komentarze. W katalogu znajdziemy teksty w polskiej, angielskiej i francuskiej wersji językowej.  

 
Autorkom najserdeczniej gratulujemy!
Autorzy tekstów: prof. Anna Reczyńska, prof. UAM dr hab. Dagmara Drewniak, dr Michalina Petelska
 
Redakcja merytoryczna: Sebastian Tyrakowski i dr Michalina Petelska
 
http://www.polska1.pl/pl/dzialania/aktualnosci/polacy_w_kanadyjskiej_mozaice_150_lat_historii
 
 

Jubileuszowy numer TransCanadiany - przedłużony termin nadsyłania zgłoszeń - 2018-01-19 18:01:32

Serdecznie zapraszamy do nadsyłania propozycji artykułów do dziesiątego, jubileuszowego numery czasopisma TransCanadiana. Termin nadsyłania abstraktów został przedłużony do końca stycznia, natomiast termin nadsyłania artykułów do końca maja. Szczegóły dostępne są poniżej w dwujęzycznym cyrkularzu.

Call for papres/Appel a contributions


Życzenia Świąteczne dla członków PTBK - 2017-12-23 10:59:33

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia wszystkim obecnym i przyszłym członkom Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich oraz wszystkim entuzjastom i badaczom tematyki kanadyjskiej życzymy zdrowia, szczęścia oraz wszelkiej pomyślności.


Zaproszenie na Dzień Kultury Quebeckiej na Uniwersytecie Śląskim - 2017-12-17 10:46:15

 W imieniu Organizatorów - Zakładu Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki UŚ serdecznie zapraszamy na kolejną edycję Dnia Kultury Quebeckiej, który odbędzie się 19 grudnia 2017 roku.

Program wydarzenia dostępny jest pod następującym adresem:


https://www.facebook.com/events/140731553251743/


Program VI Festiwalu Kultury Kanadyjskiej - 2017-11-14 17:45:31

W imieniu Organizatorów, Koła Naukowego Amerykanistyki UJ, serdecznie zapraszamy na VI edycję Festiwalu Kultury Kanadyjskiej - „Z Kanadą przez wieki. 150 lat historii Kanady.” Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 16-18 listopada 2017.

Szczegółowy program wydarzenia.


Zaproszenie do nadsyłania zgłoszeń do 10 numeru TransCanadiany - 2017-11-10 19:07:06

W imieniu Redaktorów serdecznie zapraszamy do nadsyłania abstraktów do dziesiątego, jubileuszowego wydania TransCanadiany.  Wszystkie niezbędne informacje oraz daty dostępne są poniżej, w dokumentach „Call for papers” oraz „Appel à contributions”.

Call for papers_ENG (PDF)
Appel à contributions_FR (PDF)


Patrick deWitt - spotkania autorskie - 2017-10-25 14:52:17

Patrick deWitt, urodzony na wyspie Vancouver w Kolumbii Brytyjskiej, autor powieści „Bracia Sisters” i „Podmajordomus Minor” (przekład na jęz. polski autorstwa kanadianisty i członka PTBK, dr Krzysztofa Majera), między 19 a 21 listopada będzie w Warszawie. Autor spotka się ze swoimi czytelnikami 20 listopada o 20:00 w Cafe Kulturalna w Warszawie, a wcześniej udzieli wywiadów do polskiej prasy, radia i serwisów internetowych.

17 listopada będzie miało natomiast miejsce spotkanie z Autorem w Katowicach.

Oba wydarzenia organizowane są przez Wydawnictwo Czarne, a szczegóły dostępne są poniżej.

https://czarne.com.pl/wydarzenia/1700

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy


Zaproszenie na VI Festiwal Kultury Kanadyjskiej - 2017-10-18 09:37:37

W imieniu Organizatorów mamy przyjemność zaprosić do nadsyłania zgłoszeń oraz uczestnictwa w VI edycji Festiwalu Kultury Kanadyjskiej, który organizowany jest corocznie przez Koło Naukowe Amerykanistyki UJ działające w ramach Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ.

Hasło przewodnie tegorocznej edycji jest następujące: „Z Kanadą przez wieki. 150-lecie Kanady".

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami dostępnymi pod następującym adresem:

https://festiwalkulturykanadyjskiej.blogspot.com/2017/10/fkk-call-for-papers-pl-z-kanada-przez.html


Spotkanie autorskie z Arlette Cousture, autorką książki "Dzieci stamtąd" - 2017-10-18 09:35:51

W sobotę 28 października w Muzeum Emigracji w Gdyni będzie miało miejsce ostatnie z serii wydarzeń związanych z Kanadą:
spotkanie autorskie poświęcone książce "Dzieci stamtąd".

Pod tym linkiem, na stronie Muzeum, znajduje się także możliwość pobrania fragmentu 50 stron książki:

http://www.polska1.pl/pl/dzialania/aktualnosci/dzieci_stamtad_-_kanadyjski_bestseller_w_polsce

Zachęcamy do uczestnictwa i do zapoznania się z fragmentem powieści.


Granty i nagrody ICCS - termin nadsyłania zgłoszeń - 2017-10-07 17:58:56

Przypominamy, że zbliża się termin składania dokumentów o następujące granty i nagrody ICCS: ICCS Graduate Student Scholarship, Canadian Studies Postdoctoral Fellowship, The Pierre Savard Awards, Best Doctoral Thesis in Canadian Studies.

Ich szczegółowy opis znajdą Państwo na stronie ICCS w języku angielskim i francuskim (http://www.iccs-ciec.ca/iccs-scholarships-awards.php)
 
Większość z wyszczególnionych programów wymaga opinii lub rekomendacji Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, dlatego prosimy o przesłanie pełnej wymaganej dokumentacji pocztą lub mailem (w zależności od wymogów poszczególnych programów) do 26 października 2017 r.

Polskie tłumaczenie "Galaktyki Gutenberga" Marshalla McLuhana - 2017-08-22 09:15:14

Mamy przyjemność poinformować, że po raz pierwszy w pełnym polskim wydaniu ukazała się „Galaktyka Gutenberga”, słynne dzieło Marshalla McLuhana – 55 lat po oryginalnym wydaniu angielskim. Jest to już trzecia książka z wydawanej przez Narodowe Centrum Kultury serii „Myśl o kulturze”.

„Galaktyka Gutenberga” należy do kanonu tych książek, które powinien znać każdy, kto interesuje się wzajemnymi związkami kultury, społeczeństwa i mediów. Pozycja plasująca się na pograniczu kilku dziedzin – m.in. socjologii, kulturoznawstwa, językoznawstwa, teorii sztuki, antropologii i historii, stanowi doskonały wstęp do koncepcji Marshalla McLuhana, który nie bez powodu nazywany jest jednym z największych myślicieli drugiej połowy minionego wieku." (dr Kalina Kukiełko-Rogozińska)

Szczegóły dostępne są poniżej:

https://mcluhangalaxy.wordpress.com/2017/08/16/the-first-polish-translation-of-the-gutenberg-galaxy-just-published/

http://www.nck.pl/wydawnictwa/319174-galaktyka-gutenberga-wsrod-wydawnictw-nck/


Prof. dr hab. Anna Reczyńska i dr hab. Dagmara Drewniak, prof. UAM wśród autorów wystawy o Kanadzie i zaproszonych gości w gdyńskim Muzeum Emigracji - 2017-07-04 18:43:41

1 lipca 2017 roku, w 150 rocznicę zjednoczenia trzech brytyjskich kolonii w Ameryce Północnej uznawanego za początek kanadyjskiej państwowości, w Muzeum Emigracji w Gdyni odbył się wernisaż wystawy „Polacy w kanadyjskiej mozaice. 150 lat historii.” 

 


Obchody 150-lecia Kanady - 2017-07-02 16:51:46

1 lipca 2017 roku miały miejsce huczne obchody 150-lecia Kanady. W Polsce zostały one zainaugurowane 29 czerwca uroczystym przyjęciem, które miało miejsce w Ambasadzie Kanady przy ul. Matejki. 

 


Wernisaż wystawy "Polacy w kanadyjskiej mozaice. 150 lat historii" - 2017-06-29 21:22:58

W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy wszystkich członków PTBK na wernisaż wystawy zatytułowanej "Polacy w kanadyjskiej mozaice. 150 lat historii", który będzie miał miejsce 1 lipca o godz. 12.00 w Muzeum Emigracji w Gdyni.

Szczegóły dostępne po kliknięciu poniższego adresu internetowego:  

http://www.polska1.pl/pl/dzialania/aktualnosci/polacy_w_kraju_klonowego_liscia/

 


Konferencja pt. “Indigenous Expressions of Culture in Storytelling, Drama, Theatre and Performance –Traditional and Contemporary Canadian and Polish Upper Silesian Perspectives” - 2017-04-22 14:37:41

W dniach 26-28 kwietnia 2017 r. odbędzie się konferencja pt. “Indigenous Expressions of Culture in Storytelling, Drama, Theatre and Performance –Traditional and Contemporary Canadian and Polish Upper Silesian Perspectives)”.

 


Koncert Tomsona Highwaya - 2017-04-22 14:12:27

 Zapraszamy na koncert Tomsona Highwaya w Teatrze Rozrywki w Chorzowie 27 kwietnia o godz. 19:30 - bilety można zakupić online pod tym adresem.

Zobacz informacje o koncercie (PDF).


Nagroda Pierre'a Savarda dla dr hab. Warmuzińskiej-Rogóż - 2017-04-09 17:42:29

Z radością i dumą informujemy, że Pani dr hab. Joanna Warmuzińska-Rogóż otrzymała nagrodę Pierre'a Savarda (Pierre Savard Award) za swoją monografię zatytułowaną „Szkice o przekładzie literackim. Literatura rodem z Quebecu w Polsce” (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2016). Nagroda przyznawana jest corocznie przez International Council for Canadian Studies. Książka Pani dr hab. Warmuzińskiej-Rogóż uznana została za najlepszą książkę o tematyce kanadyjskiej napisaną w języku innym niż angielski lub francuski.
 
Autorce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie DISCOVER CANADA 2017 - 2017-04-06 18:40:07

W dniach 6-7 kwietnia 2017 r. odbędzie się finał czwartej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie „Discover Canada 2017” w Miejskim Ośrodku Kultury w Żorach.

 


Dzień Kanady na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu - 2017-03-21 18:41:33

We wtorek, 4 kwietnia br. odbędzie się kolejna edycja Dnia Kanady organizowanego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zapraszamy do zapoznania się z plakatem dostępnym tutaj oraz do udziału w tym wydarzeniu.


mgr Katarzyna Wójcik laureatką konkursu na prestiżowy grant badawczy w Quebeku - 2017-03-17 19:04:01

Z przyjemnością informujemy, że konkurs na prestiżowy grant stypendialny im. Gastona Mirona w 2017 roku w Kanadzie wygrała doktorantka II roku Studium Doktoranckiego Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego, Pani mgr Katarzyna Wójcik z Instytutu Romanistyki UW, która jest również członkiem PTBK.

Fundatorem grantu jest L'Association internationale des études québécoises (L'AIÉQ) oraz Le Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et culture québecoises (CRILCQ) na uniwersytetach w Montrealu i Quebecu, gdzie Pani mgr Katarzyna Wójcik będzie realizowała przez 3 miesiące swój projekt badawczy związany z przygotowywaną pracą doktorską pod kierunkiem prof. Józefa Kwaterko na temat adaptacji filmowych powieści frankofońskiej w Quebecu.


Konkurs im. Nancy Burke na najlepszą pracę magisterską rozstrzygnięty - 2017-03-07 16:11:01

Mamy zaszczyt poinformować,  że w konkursie im. prof. Nancy Burke na najlepszą pracę magisterską o tematyce kanadyjskiej napisaną w Polsce w roku 2016 laureatem został Pan mgr Marcin Markowicz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), autor dysertacji zatytułowanej “Unlayering the multilayered: an intertextual study of selected prose by George Bowering”. Praca została napisana pod kierunkiem prof. Agnieszki Rzepy.

Autorowi pracy oraz Promotorce serdecznie gratulujemy.


Zaproszenie na konferencję - Sosnowiec, 26-28 kwietnia 2017 r. - 2017-02-07 18:11:34

Centrum Studiów Kanadyjskich oraz  Zespół Badawczy Theatrum  Uniwersytetu Sląskiego zapraszają na na konferencję pt. “Indigenous/ Local Expressions of Culture in Storytelling, Drama, Theatre and Performance –Traditional and Contemporary Canadian and  Polish Upper Silesian Perspectives”,  która odbędzie się w dniach 26-28 kwietnia 2017 r. w Sosnowcu..

 

Osoby zainteresowane uczestnictwem w obradach konferencji bez referatu, w koncercie Tomsona Highwaya,  w przedstawieniu Teatru Naumionego,  oraz w innych atrakcjach konferencji,  proszone są o zapoznanie się ze szczegółami na stronie: www.fraserus.edu.pl

Konkurs im. Nancy Burke na najlepszą pracę magisterską - 2017-01-22 18:01:40

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich ma przyjemność ogłosić kolejną edycję konkursu o Nagrodę im. Nancy Burke za najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki kanadyjskiej. Konkurs dotyczy prac magisterskich o szeroko pojętej tematyce kanadyjskiej, także w aspekcie porównawczym (jeśli komponent kanadyjski wynosi co najmniej 50%), obronionych w Polsce w 2016 roku. Zgłoszenia można nadsyłać w formie elektronicznej (w załącznikach e-mail) do 12 lutego 2017 roku.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie PTBK 

Zaproszenie na konferencję - 2017-01-21 18:32:46

 Zapraszamy na 8. Kongres młodych badaczy tematyki quebeckiej, który odbędzie się w październiku tego roku. Więcej szczegółów tutaj


 

Zaproszenie na konferencję w Szczyrku - CFP - 2017-01-17 18:05:02

 W imieniu Organizatorów zapraszamy na konferencję „East/Central European Cultures Inside and Out:  Local and Global Perspectives. First conference in 2017 - Canada’s 150th anniversary of Confederation. East/Central Europe and Canada”, która będzie miała miejsce w Szczyrku w dniach 10-13 maja 2017 roku.

Szczegóły dostępne są w załączniku znajdującym się pod tym adresem.

Najnowszy numer czasopisma TransCanadiana - 2017-01-14 09:32:24

Serdecznie zapraszamy do lektury najnowszego numeru "Transcanadiany" (8/2016) zatytułowanego "Canadian Sites of Resistance: Solidarity-Struggle-Change (?)".
Czasopismo dostępne jest pod tym adresem.


Księga pamiątkowa dedykowana prof. Annie Reczyńskiej - 2016-12-22 08:36:15

W dniu 14 grudnia 2016 r. w Audytorium Maximum UJ dr Marcin Gabryś oraz dr Magdalena Paluszkiewicz-Misiaczek uroczyście wręczyli księgę pamiątkową dedykowaną prof. dr hab. Annie Reczyńskiej pt.: "Pani Anna w Kanadzie". Jest to zbiór artykułów polskich badaczy z różnych ośrodków podsumowujący ogromny wkład Jubilatki w rozwój badań kanadyjskich w Polsce. Jak napisano we Wstępie: "Jako członkini-założycielka i pierwsza Prezes Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich profesor Reczyńska zawsze reprezentowała podejście interdyscyplinarne, otwarte na różnorodne spojrzenie i metody badawcze. Dzięki temu od roku 1998 środowisko polskich kanadystów jest jednym z najprężniej rozwijających się w Europie." Serdecznie gratulujemy!

 
"Pani Anna w Kanadzie. Księga pamiątkowa dedykowana Pani Profesor Annie Reczyńskiej", pod redakcją Marcina Gabrysia i Magdaleny Paluszkiewicz-Misiaczek. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016. s. 367. 
 
Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z tego wydarzenia znajdującej się pod następującym adresem:
 
http://www.iaisp.uj.edu.pl/reportaze/-/journal_content/56_INSTANCE_LqfplMyXfL8E/1479490/135190526

Zaproszenie na konferencję do Sosnowca - CFP - 2016-12-05 07:41:14

Przypominamy o przedłużonym do 31 grudnia terminie nadsyłania zgłoszeń na konferencję zatytułowaną "Indigenous Expressions of Culture in Storytelling, Drama, Theatre and Performance –Traditional and Contemporary Canadian and Polish Upper Silesian Perspectives", która odbędzie się w dniach 26-28 kwietnia 2017 na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu.

Dokument Call for Proposals dostępny pod tym adresem.

 

V Festiwal Kultury Kanadyjskiej - 2016-11-14 20:58:55

W środę, 16 listopada w Krakowie rozpoczyna się V Festiwal Kultury Kanadyjskiej, którego tematem są "Ikony i symbole Kanady". Poniżej zamieszczamy link do programu tego wydarzenia. W imieniu Organizatorów serdecznie zapraszamy do uczestnictwa.

http://festiwalkulturykanadyjskiej.blogspot.com/2016/11/normal-0-21-false-false-false-pl-x-none.html 


Stypendia artystyczne kanadyjskiej organizacji charytatywnej Polish Orphans Charity - 2016-11-05 19:31:35

Dnia 24 października 2016 r. w Radomiu po raz dziesiąty odbyło się wręczenie stypendiów dla uzdolnionych artystycznie dzieci i młodzieży ufundowanych przez kanadyjską Fundację Polish Orphans Charity.


Przyjęcie pożegnalne Pani Pameli Isfeld - 2016-07-21 18:11:02

13 lipca w Ambasadzie Kanady w Warszawie miało miejsce przyjęcie pożegnalne Pani Pameli Isfeld, która piastując stanowisko Chargé d’affaires a.i. Ambasady, miała okazję wielokrotnie współpracować z PTBK i wspierać jego liczne inicjatywy.


Prestiżowa nagroda ICCS Certificate of Merit/Certificat de mérite du CIEC dla Profesora Józefa Kwaterko - 2016-05-24 17:38:39

Podczas VII Kongresu PTBK miało miejsce uroczyste przekazanie przez członków Zarządu prestiżowego wyróżnienia Certificate of Merit/Certificat de mérite przyznawanego corocznie przez ICCS/CIEC, którym został uhonorowany prof. dr hab. Józef Kwaterko z Instytutu Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego. 


Podsumowanie Kongresu PTBK - 2016-05-23 11:08:25

 W dniach 19-21 maja 2016 r. w Toruniu odbył się VII Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich zatytułowany „Canada and War/ Le Canada et les guerres”. Zarząd PTBK wyraża wdzięczność organizatorom Kongresu za pracę włożoną w przygotowanie i przeprowadzenie konferencji na najwyższym poziomie naukowym i organizacyjnym. Szczególne podziękowania i gratulacje przekazujemy władzom Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz pracownikom tejże uczelni bezpośrednio zaangażowanym w organizację Kongresu, tj. dr hab. Annie Branach-Kallas, dr hab. Piotrowi Sadkowskiemu, dr Renacie Jarzębowskiej-Sadkowskiej, dr Annie Żurawskiej, mgr Nelly Strehlau oraz mgr Pawłowi Ufnalowi a także studentom. Dziękujemy również za pomoc w organizacji konferencji Ambasadzie Kanady w Polsce, w tym Pani Pameli Isfeld, Chargé d’affaires a.i. Ambasady Kanady, która zaszczyciła Kongres swoją obecnością. Dziękujemy wszystkim przybyłym Prelegentom oraz Gościom za wygłoszone referaty, aktywny udział w sesjach oraz pasjonujące dyskusje.


Podczas konferencji wręczono Nagrodę im. Nancy Burke za najlepszą pracę magisterską dot. tematyki kanadyjskiej w 2015 r. Nagrodę przyznano Pani Karolinie Pietrzok (Uniwersytet Jagielloński), autorce dysertacji pt. "Studio D jako odbicie sytuacji kobiet w Kanadzie w XX wieku". Laureatka napisała dysertację na Uniwersytecie Jagiellońskim pod opieką naukową prof. Anny Reczyńskiej.

Zgromadzenie Walne Członków PTBK udzieliło absolutorium kończącemu kadencję Zarządowi oraz dokonało wyboru nowego zarządu PTBK w składzie: 

dr hab. Anna Branach-Kallas (Przewodnicząca)
dr hab. Dagmara Drewniak (Zastępca Przewodniczącego)
dr Ewelina Berek (Skarbnik)
dr Małgorzata Czubińska (Sekretarz) 

Dokonano także wyboru nowej Komisji Rewizyjnej w składzie

dr Marcin Gabryś (Przewodniczący Komisji)
dr Magdalena Marczuk-Karbownik
dr Weronika Suchacka


Zgromadzenie Walne zaakceptowało pomysł organizacji następnego Kongresu PTBK w 2019 r. przez Uniwersytet Łódzki.
 

VII Kongres PTBK - 2016-05-16 21:23:23

7. Kongres Kanadystów Polskich rozpoczyna się już w najbliższy czwartek (19 maja) w Toruniu. Szczegóły na załączonym plakacie.


Dzień Kultury Kanadyjskiej / Day of Canadian Culture - 2016-05-09 11:47:49

Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich oraz Centrum Studiów Kanadyjskich zaprasza na kolejną edycję Dnia Kultury Kanadyjskiej na Uniwersytecie Śląskim (12 maja 2016 r.),  w ramach którego zostaną wygłoszone wykłady i prezentacje, oraz zostaną przeprowadzone warsztaty poświęcone analizie literatury kanadyjskiej.  Dr Tegan Zimmerman z Okanagan College w Brytyjskiej Kolumbii będzie głównym gościem tego wydarzenia kulturowego.  Będzie to okazja do poznania dr Zimmerman,  która w semestrze jesiennym nowego roku akademickiego 2016-2017  wygłosi w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych  serię wykładów oraz przeprowadzi innowacyjne zajęcia poświęcone kanadyjskiej powieści historycznej,  dramatowi kanadyjskiemu i  kulturze popularnej.  Program Dnia  oraz wybrane teksty z The Journals of Susanna Moodie autorstwa Margaret Atwood,  które będą analizowane w czasie warsztatów,  znajdują się w załącznikach. Studenci zainteresowani warsztatami proszeni są o kontakt z dr hab. Eugenią Sojką (eugenia.sojka@us.edu.pl). 

Program / Plakat

Department of American and Canadian Studies and Canadian Studies Centre invites all  interested students and faculty to participate in the Day of Canadian Culture 2016 (May 12th). The schedule of lectures, presentations and a workshop devoted to the analysis of Canadian literature,  entitled “Critical and Creative Analysis of Canadian Literature, can be found in the attachment. Our keynote speaker and workshop leader this year is dr. Tegan Zimmerman,  professor of Women’s Studies and English at Okanagan College in Kelowna, British Columbia. The event will give us a chance to meet dr. Zimmerman  who in the Fall semester 2016-2017  will be a teaching at the Institute of English Cultures and Literatures three Special Topics courses (The Woman’s Historical Novel in Canada (1980 to the Present); The History and Politics of Women’s Studies and Feminism in Canada; Canadian Drama: 1960s to the Present); she will be also involved in other activities of our Canadian Studies Centre in the form of two creative writing and research projects (notably “the feminist intervention in Canadian popular culture by producing popular culture”).  The  Day of Canadian Culture  program and selected texts from Margaret Atwood’s The Journals of Susanna Moodie to be analyzed during the workshop can be found in the attachments. Students interested in the workshop are requested to contact prof. Eugenia Sojka  (eugenia.sojka@us.edu.pl).

 Programme / Poster

Tegan Zimmerman (PhD, Comparative Literature, University of Alberta) is currently a College Professor of Women’s Studies and English at Okanagan College in Kelowna, British Columbia. In the spring 2016, she will be a Visiting Scholar at the University of London in the Centre for Contemporary Women’s Writing and the Institute for Caribbean Research. During this time she will be completing research for her book Matria Redux: Caribbean Women’s Historical Fiction forthcoming from Northwestern UP. Zimmerman is also the Canadian Liaison for the Comparative Gender Studies Committee (a committee of the International Comparative Literature Association).

 


nowa powieść P. deWitta w polskim przekładzie autorstwa dra K. Majera - 2016-04-27 12:25:50

Dzisiaj, tj. 27 IV, nakładem Wydawnictwa Czarne ukazuje się nowa powieść kanadyjskiego pisarza Patricka deWitta, autora bestsellerowych Braci Sisters, zdobywcy Governor General's Award i Stephen Leacock AwardNowa książka deWitta, nominowana do Scotiabank Giller Prize, nosi tytuł Undermajordomo Minor, u nas zaś ukazuje się pod tytułem Podmajordomus MinorAutorem przekładu i posłowia jest dr Krzysztof Majer (UŁ). Więcej informacji można znaleźć na stronie powieści w serwisie wydawnictwa


Dzień Kanady w Poznaniu - 2016-04-14 11:34:47

W dniu 25 kwietnia br. odbędzie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Dzień Kanady. Szczegóły znajdziecie Państwo na załączonym plakacie (w ramce zdjęcia obok).


nowa publikacja - 2016-04-11 19:11:22

Nakładem University of Toronto Press ukazała się publikacja poświęcona diasporze ukraińskiej w Kanadzie pt. Unboud: Ukrainian Canadians Writing Home, redLisa Grekul i Lindy LedohowskiWstęp do książki napisała dr Weronika Suchacka. 

Szczegóły w załącznikach i na stronie wydawnictwa

grant konferencyjny dla studentów i doktorantów - 2016-04-10 10:47:19

 Zarząd PTBK podjął decyzję o przyznaniu grantów na udział w konferencji naukowej poniżej wymienionym osobom:

 
Michał Janczak (UW) - udział w VII Kongresie PTBK (Toruń, 19-21.05.16)
Rafał Madeja (UŚ) - udział w konferencji BACS (Londyn, 21-23.04.16)
Piotr Orzeszek (UW) - udział w VII Kongresie PTBK (Toruń, 19-21.05.16)
Karolina Pietrzok (UJ) - udział w VII Kongresie PTBK (Toruń, 19-21.05.16)
Alessia Vignoli (UW) - udział w konferencji naukowej "Ethos et identités de l'écrivain francophone" (Nantes, 17-18.03.16) 
Katarzyna Wójcik (UW) - udział w VII Kongresie PTBK (Toruń, 19-21.05.16)
 
Laureatom grantu gratulujemy!

Konkurs im. prof. Nancy Burke na najlepszą pracę magisterską rozstrzygnięty - 2016-04-06 12:37:49

Z przyjemnością informujemy, że w konkursie im. prof. Nancy Burke na najlepszą pracę magisterską o tematyce kanadyjskiej napisaną w Polsce w roku 2015 zwyciężyła p. Karolina Pietrzok (Uniwersytet Jagielloński), autorka dysertacji pt. "Studio D jako odbicie sytuacji kobiet w Kanadzie w XX wieku". Praca została napisana pod kierunkiem prof. Anny Reczyńskiej.


Jury dodatkowo przyznało dwa wyróżnienia - dla p. Izabeli Świerkot (Uniwersytet Jagielloński) za pracę pt. "Pozycja ustrojowa oraz system prawa Quebecu", napisaną pod kierunkiem prof. Andrzeja Dziadzio, oraz dla p. Małgorzaty Bobowskiej (Uniwersytet Adama Mickiewicza) za pracę pt. "Remembering the Forgotten: the influence of historical violence on the Japanese Canadian feminine subjects in Roy Kiyooka`s Mothertalk: Life Stories of Mary Kiyoshi Kiyooka, Joy Kogawa`sObasanItsuka, and Kerri Sakamoto`s The Electrical FieldOne Hundred Million Hearts", napisana pod kierunkiem prof. Agnieszki Rzepy.


Autorkom i promotorom prac serdecznie gratulujemy!

CFP: Interrupted Discourse, Discontinued Dialog (Łódź, 9-11 września 2016) - 2016-02-29 10:22:56

W imieniu Zakładu Literatury Amerykańskiej UŁ gorąco zachęcamy do udziału w konferencji pt. Interrupted Discourse, Discontinued Dialog: Diversity, Marginalization, Otherness, która odbędzie się w Łodzi w dniach 9-11 września 2016. Szczegóły w załączniku oraz na stronie:

http://diversity.uni.lodz.pl/call-for-papers/


publikacja - nr 7 "TransCanadiana" - 2016-02-22 11:42:13

Ukazał się właśnie siódmy numer "TransCanadianaPolish Journal of Canadian Studies / Revue Polonaise d'Études Canadiennes" (red. M. Gabryś, T. Soroka), czasopisma wydawanego przez PTBK od 2008 r. Opublikowany tom zawiera także "Biuletyn PTBK" (red. E. Berek, T. Soroka) za rok 2014. 


Pełna zawartość tomu dostępna jest na stronach PTBK pod poniższym odnośnikiem:

Życzymy miłej lektury!

monografia dr J. Warmuzińskiej-Rogóż - 2016-02-13 16:23:28

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się właśnie monografia autorstwa dr Joanny Warmuzińskiej-Rogóż pt. "Szkice o przekładzie literackim. Literatura rodem z Quebecu w Polsce".

 


Więcej o publikacji na stronie wydawnictwa


Grant konferencyjny dla studentów i doktorantów należących do PTBK - 2016-02-06 12:04:54

W budżecie Towarzystwa zagwarantowane są pieniądze na dofinansowanie uczestnictwa (tj. kosztów podróży, noclegu lub opłaty konferencyjnej) studentów i doktorantów należących do PTBK w konferencjach naukowych w Polsce lub zagranicą (tylko w Europie). Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania nie może przekroczyć 450 PLNZgłoszenia przyjmowane są do 31 marca 2016 r., a wynik zostanie ogłoszony do 15 kwietnia 2016 r.

Szczegóły -http://ptbk.org.pl/grant_konferencyjny,17.html


konkurs o Nagrodę im. Nancy Burke za najlepszą pracę magisterską - 2016-01-14 12:51:51

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich, jak co roku, ogłasza konkurs o Nagrodę im. Nancy Burke za najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki kanadyjskiej. Konkurs dotyczy prac magisterskich o szeroko pojętej tematyce kanadyjskiej, także w aspekcie porównawczym (jeśli komponent kanadyjski wynosi co najmniej 50%), obronionych w Polsce w 2015 roku. Zgłoszenia można nadsyłać w formie elektronicznej (załącznikach e-mail) do 10 lutego 2016 roku.

Regulamin konkursu znajdziecie Państwo na naszych stronach: http://ptbk.org.pl/nagroda_ptbk,18.html

Konferencja studencka w Łodzi ("Unum? Individualism and Community", 14 maja 2016) - 2016-01-10 14:17:07

Z przyjemnością zawiadamiamy o V konferencji studenckiej, organizowanej przez koło naukowe United Students Society (działające pod kierownictwem dra Krzysztofa Majera przy Zakładzie Literatury Amerykańskiej UŁ). Konferencja, w tym roku pod hasłem Unum? Individualism and Community, odbędzie się w sobotę, 14 maja 2016 w nowym budynku łódzkiej Filologii (ul. Pomorska 171/173). W programie konferencji jak zwykle uwzględniono problematykę kanadyjską.

Call for papers


Dzień Kanadyjski w Sosnowcu - 2015-12-08 14:12:53

15 grudnia w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego odbył się kolejny (dziesiąty już!) Dzień Kultury Kanadyjskiej. Załączamy, dzięki uprzejmości dr Joanny Warmuzińskiej-Rogóż, relację z tego wydarzenia.


"Amerykanistyczny" numer łódzkiego pisma Text Matters - 2015-11-27 13:57:04

Z radością informujemy, że ukazał się piąty, "amerykanistyczny" numer wydawanego przez WUŁ pisma Text Matters: A Journal of Literature, Theory and Culture, w którym znalazło się kilka tekstów poświęconych Kanadzie. Dwa z nich są autorstwa prof. Normana Ravvina: "Thoreau and Spadina Dreamers Unite: Idealistic Communities in Canadian Publishing" oraz "A goldene medine? A Dialogue in Many Voices on Canadian Jewish Studies and Poland". Drugi jest przede wszystkim refleksją na temat konferencji kanadystycznej, zorganizowanej w Łodzi w kwietniu 2014 r. Większość zawartości numeru - w tym oba wspomniane teksty - dostępna jest tutaj: http://www.degruyter.com/view/j/texmat.2015.5.issue-1/issue-files/texmat.2015.5.issue-1.xml. W papierowej wersji znajduje się również wywiad z prof. Sherry Simon, poświęcony głównie jej książce Translating Montreal i zatytułowany "The Task of Attention"; wywiad przeprowadzili dr Krzysztof Majer i dr Justyna Fruzińska.
 

IV Festiwal Kultury Kanadyjskiej - program - 2015-11-08 14:40:02

Znamy już pełny program IV Festiwalu Kultury Kanadyjskiej oraz organizowanej w jego ramach konferencji naukowej "Kanada a Świat".

Program IV FKK: http://www.festiwalkulturykanadyjskiej.pl/p/program-iv-fkk.html

Program konferencji "Kanada a Świat": http://www.festiwalkulturykanadyjskiej.pl/p/program-konferencji-kanada-swiat.html 

Strona Festiwalu na Facebooku: 
https://www.facebook.com/festiwalkulturykanadyjskiej/

 


Discover Canada 2016 - 2015-10-24 14:11:42

Startuje po raz kolejny Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie - Discover Canada 2016, którego organizatorami są I Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Żorach oraz Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ. Gorąco zachęcamy do udziału!


granty / programy ICCS - 2015-10-02 12:43:56

  Przypominamy, że zbliża się termin składania dokumentów o granty ICCS. Ich szczegółowy opis znajdą Państwo na stronie ICCS w języku angielskim francuskim. W związku z tym, że większość z wyszczególnionych programów wymaga opinii lub rekomendacji Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, prosimy o przesłanie pełnej wymaganej dokumentacji pocztą lub mailem (w zależności od wymogów poszczególnych programów) do 31 października 2015 r.

Dane adresowe:
Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich,
Rynek Główny 34,
31-010 Kraków
email: ptbk@uj.edu.pl


TransCanadiana: Polish Journal of Canadian Studies / Revue Polonaise d’Études canadiennes - 2015-08-28 14:00:02

 Gorąco zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń artykułów do 8. numeru naszego czasopisma TransCanadiana: Polish Journal of Canadian Studies / Revue Polonaise d’Études canadiennes. Termin nadsyłania propozycji mija 31 października br.

 

Szczegóły w ogłoszeniu w jęz. angielskim i francuskim.

 


IV Festiwal Kultury Kanadyjskiej - call for papers - 2015-08-27 16:41:05

Gorąco zachęcamy do udziału w studencko-doktoranckiej konferencji pt. "Kanada a Świat", organizowanej w dn. 18-20 listopada 2015 r. przez Koło Naukowe Amerykanistyki UJ w ramach IV Festiwalu Kultury Kanadyjskiej.

 
Szczegóły pod poniższymi odnośnikami:

publikacja pod red. A. Branach-Kallas i N. Strehlau - 2015-08-24 15:48:08

Ukazał się pierwszy tom zawierający artykuły na temat I wojny światowej widzianej z kanadyjskiej perspektywy. Redaktorkami publikacji pt. "Re-Imagining the First World War: New Perspectives in Anglophone Literature and Culture" są Anna Branach-Kallas i Nelly Strehlau.


VII Kongres PTBK - 2015-05-19 11:20:46

Gorąco zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń na VII Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, który odbędzie się w Toruniu w dn. 19-21 V 2016 r. (szczegóły w ogłoszeniu w jęz. angielskim i francuskim). Przy okazji Kongresu odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, którego wyniki zadecydują o wyborze władz na nową kadencję. Każdy członek PTBK ma prawo wziąć udział w tym zebraniu.

 


konkurs im. Nancy Burke na najlepszą pracę mgr. rozstrzygnięty - 2015-05-11 15:29:36

Z przyjemnością informujemy, że po wnikliwej ocenie wszystkich nadesłanych prac studenckich, jury konkursu postanowiło przyznać dwie równorzędne nagrody, które otrzymują:

Kamila Scheithauer (Niemiec) (Uniwersytet Śląski) za pracę "Coming Back to the Roots: Struggle Against the Colonial Educational Legacy and the Process of Rediscovering Aboriginal Knowledge in Contemporary Canada", napisaną pod kierunkiem dr Eugenii Sojki.

Agata Sieroń (Uniwersytet Śląski) za pracę "Traduire la littérature québécoise postmoderne: problèmes traductologiques dans la traduction du Vengeur masqué contre les hommes-perchaudes de la Lune de François Blais”, napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Jarosza.

Jury postanowiło ponadto przyznać specjalne wyróżnienie p. Jagodzie Tuz (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej) za pracę "The Hipster in Three Contemporary Canadian Novels”, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Durczak.

Wybrane fragmenty powyższych trzech prac ukażą się w najbliższym numerze czasopisma „TransCanadiana". Laureatkom i promotor(k)om serdecznie gratulujemy!

 

Dni Kultury Kanadyjskiej, Sosnowiec - 6-7 maja 2015 r. - 2015-05-04 13:17:14

 

Zachęcamy do zapoznania się z programem i do uczestnictwa w Dniach Kultury Kanadyjskiej, które odbędą się na Uniwersytecie Śląskim w dn. 6-7 maja 2015 r.

http://csc.us.edu.pl/days-of-canadian-culture-2015


Bourse Jean-Cléo Godin - 2015-04-15 19:30:18

Zachęcamy do zapoznania się z informacją o grancie dla studentów i doktorantów prowadzących badania nad literaturą quebecką.

Bourse Jean-Cléo Godin


CFP do "Romanica Silesiana" - 2015-04-09 09:17:44

Zachęcamy do publikowania artykułów w najnowszym numerze czasopisma "Romanica Silesiana"

Call for papers


Prof. Józef Kwaterko uhonorowany ICCS Certificat of Merit / Certificat de mérite du CIEC! - 2015-04-03 13:21:00

Z radością i dumą informujemy, że w uznaniu dla osiągnięć naukowych Prof. Józefa Kwaterki i jego zasług dla rozwoju studiów kanadyjskich International Council for Canadian Studies / Conseil international d’études canadiennes przyznało Panu Profesorowi Certificat of merit / Certificat de mérite. Po raz pierwszy w historii tym prestiżowym wyróżnieniem został uhonorowany przedstawiciel polskiej nauki i osoba tak zasłużona dla środowiska polskich kanadystów. 

 
Serdecznie gratulujemy!

publikacja pod red. prof. M. Buchholtz - 2015-03-30 10:16:03

Ukazało się pierwsze w języku polskim opracowanie twórczości Alice Munro, zdobywczyni literackiej Nagrody Nobla w 2013 roku. Praca pt. Alice Munro: wprowadzenie do twórczości wydana została w Toruniu i stanowi kompendium wiedzy oraz zestaw różnorodnych propozycji interpretacyjnych na temat każdej z książek Munro. Omówienia poszczególnych 

tomów jej prozy poprzedzone są szkicem biograficznym oraz uzupełnione esejami na temat polskich przekładów opowiadań Munro oraz okładek polskich wydań. Książka zawiera także bogate materiały faktograficzne: wykaz wszystkich publikacji Munro (opowiadań, zbiorów), zestawienie polskich przekładów, jak również adaptacji filmowych i telewizyjnych. W przedsięwzięciu zainicjowanym przez prof. Mirosławę Buchholtz, w latach 2001-2006 kierownik Centrum Badań Kanadyjskich przy Wydziale Filologicznym UMK, wzięli udział czołowi badacze literatury języka angielskiego z wielu ośrodków w Polsce.

konkurs wiedzy o Kanadzie - Żory - 2015-03-12 12:50:03

Startuje po raz kolejny Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Kanadzie – Discover Canada 2015, którego organizatorami są I Liceum Ogólnokształcące w ZSO w Żorach oraz Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ.

Szczegóły: http://www.mt-oka.pl/


Ogólnouniwersyteckie zajęcia kanadystyczne - 2015-02-26 22:48:19

Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych zaprasza w semestrze wiosennym na zajęcia z dramatu i teatru kanadyjskiego zorganizowane przez Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich. Prowadzi je dr Lindsay Thistle z Wydziału Studiów Kanadyjskich, Trent University w Kanadzie. Zajęcia są oferowane jako ogólnouniwersyteckie z wyznaczonym górnym limitem grup (30 osób). Mogą zapisywać się na nie studenci wszystkich rodzajów i poziomów studiów, którzy osiągnęli poziom języka pozwalający na aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych w j. angielskim.

  • Historia jako bohater i temat dramatu w teatrze kanadyjskim (3 punkty ECTS); ćwiczenia wtorki: 18:15-19:45 -  pierwsze zajęcia 03.03. 2015, a ostatnie 5.05.2015. Sala 1.49
  • Telewizja w Kanadzie (3 punkty ECTS); ćwiczenia; czwartki : 16:30-18:0; pierwsze zajęcia 26.02. 2015, a ostatnie 7.05.2015. Sala 1.49
  • Wprowadzenie do dramatopisarstwa (warsztaty) (2 punkty ECTS); środy: 18:10-20:25 ; cztery trzygodzinne spotkania: 25.02.2015; 11.03.2015; 01.04.2015; 29.04.2015. Sala 1.49
  • Wprowadzenie do aktorstwa i reżyserii teatralnej (warsztaty) (2 punkty ECTS); środy: 16:30-18:00; pierwsze zajęcia 25.02. 2015, a ostatnie 6.05.2015. Sala 1.49

Zajęcia  odbywają się   w budynku Wydziału Filologicznego w Sosnowcu (ul. Grota Roweckiego 5)

Uczestnictwo w wykładach słuchaczy z innych uczelni jest mozliwe i mile widziane.


Konferencja CEACS w Zagrzebiu - 2015-02-25 20:23:40

Zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń na konferencję CEACS, która odbędzie się w dn. 9-11 października 2015 r.

 

Call for papers


- 2015-02-08 23:56:30

 Z radością i dumą informujemy, że dr hab. Anna Branach-Kallas otrzymała nagrodę Pierre'a Savarda (Pierre Savard Award) za książkę pt. Uraz przetrwania. Trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej

Nagroda przyznawana jest corocznie przez International Council for Canadian Studies. Książka A. Branach-Kallas uznana została za najlepszą książkę o tematyce kanadystycznej napisaną w języku innym niż angielski lub francuski.

Autorce serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


Gilles BÉLANGER w Sosnowcu - 2015-02-08 23:38:55

24 lutego 2015 roku na zaproszenie Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich UŚ oraz Zakładu Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego UŚ odwiedzi Sosnowiec kanadyjski bard, spadkobierca wielkiego quebeckiego poety Gastona Mirona, Gilles BÉLANGER. Wykład dotyczący poezji quebeckiej, bogato ilustrowany muzyką odbędzie się o godzinie 15.00 w Sali Rady Wydziału w budynku Neofilologii przy ul. Grota Roweckiego 5 w Sosnowcu, wstęp jest wolny dla wszystkich.

Wieczorem tego samego dnia można będzie usłyszeć artystę w czasie WIECZORU QUEBECKIEGO organizowanego przez Studencki Klub Remedium, gdzie oprócz koncertu barda Organizatorzy zaproponują wszystkim projekcję filmu Zabiłem moją matkę (reż. Xavier Dolan) oraz tradycyjną kanadyjską przekąskę - poutine! Wstęp - 5 PLN, w cenie projekcja filmu i przekąska.


konkurs o Nagrodę im. Nancy Burke - 2015-01-12 19:22:38

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich, jak co roku, ogłasza konkurs o Nagrodę im. Nancy Burke za najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki kanadyjskiej. Konkurs dotyczy prac magisterskich o szeroko pojętej tematyce kanadyjskiej, także w aspekcie porównawczym (jeśli komponent kanadyjski wynosi co najmniej 50%), obronionych w Polsce w 2014 roku. Zgłoszenia można nadsyłać w formie elektronicznej (załącznikach e-mail) do 10 lutego 2015 roku.

Regulamin konkursu

Dzień kultury quebeckiej / kanadyjskiej - 2014-12-12 14:03:35

 W dn. 17 grudnia 2014 r. na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu zorganizowany zostanie Dzień kultury quebeckiej / kanadyjskiej.


XI Sympozjum nt. literatury anglojęz. - 2014-12-12 13:54:35

 W dn. 15-16 maja 2015 r. na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się XI Sympozjum dot. literatury anglojęzycznej zatytułowane "Poetry and Beyond"


konferencja w Poznaniu - przedłuony termin - 2014-12-12 13:46:15

Do 15 grudnia br. przedłuzono termin nadsyłania zgłoszeń na koferencję pt. "The aesthetics and politics of contemporary women's life-writing in Canada and the US: multicultural perspectives", która odbędzie się na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu 7 marca 2015 r.


książka dr Dagmary Drewniak - 2014-12-03 19:51:17

 Nakładem Wydawnictwa Naukowego UAM ukazała się właśnie publikacja dr Dagmary Drewniak pt. "Forgetful Recollections: Images of Central and Eastern Europe in Canadian Literature"

 


ksiązka "Traverser les frontieres / Crossing Borders" - 2014-11-23 11:06:00

Traverser les frontières. Mélanges offerts au Professeur Krzysztof Jarosz/Crossing Borders. Studies in Honour of Professor Krzysztof Jarosz (red. Anna Czarnowus, Joanna Warmuzińska-Rogóż, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014) to publikacja dwujęzyczna przygotowana z okazji jubileuszu 60. urodzin Prof. dra hab. Krzysztofa Jarosza, romanisty i quebecysty z Uniwersytetu Śląskiego, kierownika Zakładu Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego, tłumacza, wieloletniego prezesa PTBK. W książce znalazły się teksty  skoncentrowane wokół szeroko rozumianej tematyki przekraczania granic: w kontekście literatury, szczególnie francuskiej, ale także francuskojęzycznej rodem z Quebeku i kanadyjskiej, a także w kontekście kultury i przekładu.


III Festiwal Kultury Kanadyjskiej - 2014-11-10 09:20:26

III Festiwal Kultury Kanadyjskiej

17 – 21 listopada 2014

Serdecznie zapraszamy na III edycję Festiwalu Kultury Kanadyjskiej, poświęconą Ludności Rdzennej. W programie m.in. pokaz filmu niemego z muzyką na żywo, wykłady specjalistów z zakresu studiów nad kulturą, historią Native Americans, slajdowisko z prezentacją zdjęć z podróży po Kanadzie. Jednym z kluczowych wydarzeń będzie dwudniowa (20 - 21.11) konferencja studencko-doktorancka, której tematem przewodnim będą zagadnienia związane z Ludami Rdzennymi w Kanadzie

Program Festiwalu

Plakat Festiwalu


Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich uhonorowane medalem Gubernatora Generalnego Kanady - 2014-10-27 16:26:07

 Ważny, radosny i doniosły moment w historii studiów kanadyjskich w Polsce!

25.10.2014 r., JE Gubernator Generalny Kanady David Johnston spotkał się w Collegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego z przedstawicielami Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich i władzami UJ. Uznając zasługi PTBK dla promocji studiów kanadyjskich i wiedzy o Kanadzie, JE wręczył Towarzystwu Medal Gubernatora Generalnego. PTBK jest pierwszym towarzystwem badań kanadyjskich wyróżnionym tego typu odznaczeniem.

Jesteśmy zaszczyceni, a jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim poprzednim Zarządom Towarzystwa, członkom PTBK, Ambasadzie Kanady w Warszawie, pracownikom i studentom ośrodków studiów kanadyjskich w Polsce oraz wielu instytucjom i osobom, których bezinteresowne wsparcie, życzliwość i zaangażowanie dla rozwoju kanadystyki w Polsce przyczyniły się do wczorajszego sukcesu.


fot Anna Wojnar 


Discover Canada 2015 - 2014-10-06 12:43:49

Informujemy o drugiej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Kanadzie  dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych - „Discover Canada 2015”,  który jest wspólną inicjatywą  Zakładu Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich przy Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego oraz I Liceum Ogólnokształcącego w ZSO w Żorach.  Patronat nad konkursem  objęli:  Ambasador Kanady w Polsce,  Konsul General Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto,  Rektor Uniwersytetu Śląskiego,  oraz  Prezydent Miasta Żory. Wśród nagród znajdują się cztery indeksy (dwa na studia w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych,  oraz dwa w Instytucie Języka Angielskiego) oraz wysokie nagrody pieniężne. Koordynatorką konkursu z ramienia Uniwersytetu Śląskiego jest dr Eugenia Sojka, kierownik Centrum Studiów Kanadyjskich.

Szersze informacje: wersja polska, English version.

Strona internetowa konkursu: http://www.mt-oka.pl/


konferencja nt. Ludności Rdzennej - 2014-10-01 13:10:57

W ramach III Festiwalu Kultury Kanadyjskiej, organizowanego przez Koło Naukowe Amerykanistyki w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, w dn. 20-21 listopada 2014 r. odbędzie się studencko-doktorancka konferencja poświęcona tematyce związanej z Ludnością Rdzenną Kanady. Zachęcamy do udziału w konferencji!

 

A. Branach-Kallas w Komitecie Redakcyjnym IJCS - 2014-09-30 15:58:55

Miło nam poinformowac, że Wiceprezes PTBK dr. hab. Anna Branach-Kallas została przyjęta do Komitetu Redakcyjnego International Journal of Canadian Studies / Revue internationale d'études canadiennes - jednego z najważniejszych czasopism naukowych poświeconych tematyce kanadyjskiej.


granty / programy ICCS - 2014-09-29 18:32:50

Przypominamy, że zbliża się termin składania dokumentów o granty ICCS. Ich szczegółowy opis znajdą Państwo na stronie ICCS w języku angielskim i francuskim. W związku z tym, że większość z wyszczególnionych programów wymaga opinii lub rekomendacji Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, prosimy o przesłanie pełnej wymaganej dokumentacji pocztą lub mailem (w zależności od wymogów poszczególnych programów) do 31 października 2014 r.

Dane adresowe:
Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich,
Rynek Główny 34,
31-010 Kraków
email: ptbk@uj.edu.pl


książka T. Soroki - 2014-09-29 17:42:18

Nakładem Wydawnictwa UJ ukazała się monografia autorstwa dr. Tomasza Soroki, Rola Kanady w transformacji Imperium Brytyjskiego. Analiza stosunków kanadyjsko-brytyjskich w okresie międzywojennym

 


książka pod red. M. Gabrysia i M. Modrzejewskiej - 2014-09-29 17:35:52

Nakładem wydawnictwa PARA ukazała się publikacja pod red. dr. Marcina Gabrysia i dr Magdaleny Modrzejewskiej, pt. Kanadyjska myśl społeczna, polityczna i prawna / State and Society: Canadian Social, Political and Legal Thought


TransCanadiana vol. 6 - 2014-09-10 09:34:54

It is with much pleasure that we announce that the sixth issue of TransCanadiana has been published. This is the first issue of the journal that is available only
electronically, on an open access basis, and it can be found in the locations named below and soon also on EBSCO and CEJSH:

* PACS website:
http://ptbk.org.pl/TransCanadiana,73.html

* Adam Mickiewicz University Repository (AMUR): 
https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/11384

* BazHum:
http://www.bazhum.pl/bib/journal/90/

***************************************************************************************

C’est avec un grand plaisir que nous annonçons la parution du 6e numéro de la revue TransCanadiana. C’est le premier numéro disponible uniquement en version électronique, en libre accès, à consulter gratuitement sur les sites ci-dessous ainsi que sur EBSCO et CEJSH: 


* Le site de l’APEC :
http://ptbk.org.pl/TransCanadiana,73.html

* Les archives de l’Université Adam Mickiewicz (AMUR) :https://repozytorium.amu.edu.pl/jspui/handle/10593/11384

* BazHum: http://www.bazhum.pl/bib/journal/90/


konferencja "Leonard Cohen" - 2014-08-25 12:46:48

W dn. 24 października br.Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ odbędzie się studencko-doktorancka konferencja naukowa poświęcona osobie i twórczości Leonarda Cohena. Organizatorem konferencji jest Koło Naukowe Amerykanistyki UJ.

Call for papers 


konferencja dot. twórczości Alice Munro - 2014-07-27 21:20:53

 W dn. 20-21 października 2014 na UMK w Toruniu odbędzie się konferencja dotycząca twórczości Alice Munro.

Call for papers 


książka A. Branach-Kallas - 2014-06-13 10:38:33

Miło nam poinformować, że nakładem Wydawnictwa UMK ukazała się właśnie książka autorstwa dr. hab. Anny Branach-Kallas pt. Uraz przetrwania. Trauma i polemika z mitem pierwszej wojny światowej w powieści kanadyjskiej. 


konferencja o Holokauście - Hamburg - 2014-06-04 14:02:45

Zachęcamy do udziału w konferencji poświęconej tematyce Holokaustu, która odbędzie się w dn. 9-11 października br. w Hamburgu.

call for papers


Canada Days - Henry Beissel in Szczecin - 2014-05-22 19:24:22

W dn. 28-29 maja w Katedrze Filologii Angielskiej Uniwersytetu Szczecińskiego odbędą się Dni Kanadyjskie organizowane przez Szczecin Canadian Studies Group. Gościem Dni będzie wybitny poeta kanadyjski Henry Beissel. W ramach jego wizyty, przewidziane są następujące wydarzenia:


28 maja, godz. 17.00 (sala 113 KFA US): Henry Beissel, Canadian Nature: ‘Cantos North’ (spotkanie z autorem)

29 maja, godz. 12.00 (sala 1, bud. 3, Wydzial Filologiczny US): Henry Beissel, Immigrant Experience: ‘Coming to Terms with a Child' (prelekcja)

TransCanadiana vol. 7 - CFP - 2014-05-09 13:24:03

Gorąco zachęcamy do nadsyłania zgłoszeń artykułów do 7. numeru naszego czasopisma TransCanadiana: Polish Journal of Canadian Studies / Revue Polonaise d’Études canadiennes, który ukaże się w przyszłym roku. Termin nadsyłania propozycji mija 15 listopada br. (szczegóły)

Będziemy wdzięczni za przekazanie niniejszej informacji osobom potencjalnie zainteresowanym publikacją w TC (pracownikom naukowym, studentom, doktorantom).


spotkania z Jonathanem Locke Hartem - 2014-05-05 12:26:03

Serdecznie zapraszamy na spotkania z Jonathanem Locke Hartem - kanadyjskim poetą, historykiem, krytykiem i teoretykiem literackim. Spotkania odbędą się w Łodzi i w Warszawie. Szczegóły znajdziecie Państwo na plakacie promującym spotkania.


Dni Kultury Kanadyjskiej w Sosnowcu - 2014-05-05 12:11:26

Pod odnośnikiem poniżej znajdują się szczegółowe informacje nt. Dni Kultury Kanadyjskiej, organizowanych w dn. 13-14 maja 2014 r. na Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu. 

https://copy.com/STRj3Sr3b3kXosLN


książka autorstwa A. Reczyńskiej - 2014-04-07 11:37:34

Miło nam poinformować, że ukazała się drukiem monografia prof. Anny Reczyńskiej pt. Braterstwo a bagaż narodowy. Relacje etniczne w Kościele katolickim na ziemiach kanadyjskich do I wojny światowej, Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013.


- 2014-04-06 13:34:45

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się publikacji kanadystycznej: Niuanse i wyobcowania. Diaspora i tematyka polska w Kanadzie, pod red. Anny Branach-Kallas. Wydawnictwo UMK, 2014.

grant CRILCQ / Université de Montréal - 2014-04-04 19:53:10

Zachęcamy do zapoznania się z informacją grancie oferowanym przez CRILCQ / Université de Montréal


konferencja w Poznaniu - 2014-04-04 19:46:54

Zapraszamy do zapoznania się z informacją i CFP na konferencję pt. "The aesthetics and politics of contemporary women's life-writing in Canada and the US: multicultural perspectives”, która odbędzie się w Poznaniu 7 marca 2015 r.

 

Call for papers

Strona konferencji


Dwujęzyczna książka poetycka Jonathana Harta - 2014-02-23 13:07:06

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Łódzkiego ukazała się niedawno dwujęzyczna książka poetycka prof. Jonathana Harta, zawierająca wiersze z tomów Breath and Dust i Dreamwork, wraz z ich polskimi przekładami autorstwa prof. Włodzimierza Krysińskiego (Université de Montréal) i prof. Mariusza Gołąba (Uniwersytet Łódzki). Tłumacze uzupełnili publikację o szkic krytyczny, również w obu językach.

Książkę nabyć można na stronie WUŁ: https://ksiegarnia.uni.lodz.pl/index.php#/book:show,5224,jonathan_locke_hart_oddech_i_py%C5%82


konferencja studencka w Łodzi - 2014-01-30 19:16:20

Zachęcamy do udziału w konferencji studenckiej pt. Music in Literature, Literature in Music: North American Intermedial Exchanges. Konferencja odbędzie się 17 maja br. na Uniwersytecie Łódzkim

Szczegółowy komunikat o konferencji


Książka A. Munro z autografem na aukcji WOŚP - 2014-01-11 13:31:27

Zachęcamy do przyłączenia się do licytacji książki kanadyjskiej noblistki Alice Munro z jej autografem na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Odnośniki do licytacji::

http://aukcje.wosp.org.pl/ksiazka-od-alice-munro-z-autografem-noblistki-i927583
 
https://www.facebook.com/pages/Canada-Polska-Connection/126443964065449

- 2014-01-05 21:34:36

Zachęcamy do nadsyłania propozycji do nagrody za najlepszą pracę magisterską o tematyce kanadyjskiej im. Nancy BurkeRegulamin konkursu można znaleźć na naszej stronie (http://www.ptbk.org.pl/nagroda_ptbk,18.html). Zarząd postanowił przyjmować zgłoszenia do 10 lutego 2014 roku.


konferencja w Grainau - 2013-12-03 10:15:27

Zaproszenie na coroczną konferencję w Grainau (14-16 II 2014) 

Szczegóły


Masters Tournament - Discover Canada 2014 - 2013-11-22 12:02:45

Informujemy o Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych Masters Tournament - Discover Canada  2014, dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, organizowanym przez IKiLA (Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich) we współpracy z Liceum Ogólnokształcącym im. Karola Miarki w ZSO Żory.

 
 
 
 
 
 

 

 


Wykład Anny Rewakowicz - 2013-11-22 11:52:34

Wykład Anny Rewakowicz,  interdyscyplinarnej artystki kanadyjskiej,

27 listopada  (środa) o godzinie 15:00 w Sali 1.46 

 

Zakład Studiów Amerykańskich i Kanadyjskich oraz Centrum Badań Kanadyjskich serdecznie zapraszają  na wykład Any Rewakowicz pt.Anti-entropic role of art.

Informacje o artystce.


Romanica Silesiana - CFP - 2013-11-06 11:03:59

 Zapraszamy do zapoznania się z CFP do nowego numeru czasopisma Romanica Silesiana.

Call for papers 


Call for papers - publikacja na temat Alice Munro - 2013-10-31 11:39:00

Zapraszamy do zapoznania się z call for papers dotyczącym anglojęzycznej publikacji na temat Alice Munro, którą przygotowują wspólnie prof. Mirosława Buchholtz, dr EugeniSojka oraz mgr Ewa Bodal.

 
 

Text Matters # 5: CFP - Collecting, Archiving, Publishing North America - 2013-10-29 14:00:53

Call for papers do kolejnego numeru pisma Text Matters pt. Collecting, Archiving, Publishing North America.


Student conference on Inter-American Studies 2014 - 2013-10-15 07:32:53

Students of the Faculty of Arts at Comenius University are pleased to announce the 3rd Annual Student Conference on Inter-American Studies. The conference will be held in parallel with the 4th Triennial Conference in British and American Studies, organized by the Department of British and American Studies in Bratislava, Slovakia, on January 30 – 31, 2014.

Call for papers


- 2013-10-07 22:11:27

W imieniu Zarządu Światowej Rady Badań nad Polonią zapraszamy do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej zatytułowanej Kongres Polonii Kanadyjskiej - 70 lat w służbie Narodu, Ojczyzny i Polonii, która odbędzie się w dniach 7 – 8 listopada 2014 r. na Wydziale Nauk Historycznych i Społecznych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Materiały konferencyjne (zaproszenie, karta zgłoszeniowa).


granty / programy ICCS - 2013-10-05 14:23:32

 Przypominamy, że zbliża się termin składania dokumentów o granty ICCS. Poniżej przesyłamy listę grantów i krótki ich opis w języku ang. i fr., wraz z odnośnikami do strony ICCS. W związku z tym, że większość z wyszczególnionych programów (wszystkie oprócz nagrody Gubernatora Gen.) wymaga opinii lub rekomendacji Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich, prosimy o przesłanie pełnej wymaganej dokumentacji pocztą lub mailem (w zależności od wymogów poszczególnych programów) do 31 października br. 

Dane adresowe:

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich,
Rynek Główny 34,
31-010 Kraków

email: ptbk@uj.edu.pl

 

GRADUATE STUDENT SCHOLARSHIPS

The ICCS Graduate Student Scholarships, worth a maximum amount of $4,000, are bestowed each year to a dozen of students, helping them to spend 4-6 weeks at a Canadian university or research site, other than their own, doing research related to their thesis or dissertation in the field of Canadian Studies. 

All applications must be submitted to the ICCS by November 23, 2013. More information is available at http://bit.ly/o757kk.

*

CANADIAN STUDIES POSTDOCTORAL FELLOWSHIPS

The ICCS Postdoctoral Fellowships give the opportunity to young scholars, who have completed a doctoral thesis on a topic primarily related to Canada and are not employed in a full-time university teaching position, to visit a university with a Canadian Studies program for a teaching or research fellowship.

The length of the stay will be of a minimum of one month and maximum of three months. During that stay, the student will receive $2,500 per month, plus the cost of a return airline ticket for a maximum of CAD$10,000. The application deadline is November 23, 2013. For more information, please see: http://bit.ly/nYuQAQ.

*

GOVERNOR GENERAL’S INTERNATIONAL AWARD IN CANADIAN STUDIES

The Governor General's International Award for Canadian Studies is intended for a scholar who has made an outstanding contribution to scholarship and to the development of Canadian Studies internationally.

Nominations must be submitted no later than November 23, 2013. For more information:http://bit.ly/SeLlxn.

*

PIERRE SAVARD AWARDS

The Pierre Savard Awards are designed to recognize and promote each year outstanding scholarly monographs, written by members of the Canadian Studies international network, that contribute to a better understanding of Canada. There are two categories: Book written in French or English and Book written in a language other than French or English.

The deadline for submitting applications to the ICCS is November 23, 2013. For additional information: http://bit.ly/RR8qDM.

*

BEST DOCTORAL THESIS IN CANADIAN STUDIES AWARD

The Best Doctoral Thesis in Canadian Studies Award is designed to recognize and promote each year an outstanding PhD thesis on a Canadian topic, written by a member (or one of his/her students) of a Canadian Studies Association or Associate Member, and which contributes to a better understanding of Canada.

The deadline for submission is November 23, 2013. More information here: http://bit.ly/QPzkuD.

 

---------------------------------------------------------------------------

BOURSE POUR ÉTUDIANTS À LA MAÎTRISE OU AU DOCTORAT

Les bourses de rédaction de thèse du CIEC, d’un montant maximum de 4 000 $, sont remises chaque année à une douzaine d’étudiants, leur permettant de passer de 4 à 6 semaines dans une université canadienne ou un centre de recherche autre que le leur pour y poursuivre des recherches liées à une thèse ou à un mémoire portant sur les études canadiennes.

La date limite pour soumettre sa candidature est le 23 novembre 2013. De plus amples informations sont disponibles au http://bit.ly/ncjlzc.

*

BOURSES POSTDOCTORALES EN ÉTUDES CANADIENNES

Les bourses postdoctorales du CIEC permettent à de jeunes universitaires, ayant complété une thèse de troisième cycle sur les études canadiennes et n’occupant pas de poste permanent d’enseignement dans une université, de faire un stage d’enseignement ou de recherche dans une université dotée d’un programme d’études canadiennes.  

Le séjour proposé est d’une durée minimum d’un mois et maximum de trois mois, durant lequel l’étudiant recevra un montant de 2 500 $ par mois et une compensation financière allant jusqu’à 10 000 $ pour son billet d’avion. La date limite pour poser sa candidature est le 23 novembre 2013. Pour plus d’information, voir le http://bit.ly/qwPUqm.

*

PRIX INTERNATIONAL DU GOUVERNEUR GÉNÉRAL EN ÉTUDES CANADIENNES

Le Prix international du Gouverneur général en études canadiennes est destiné à des personnes dont la contribution à l’avancement des connaissances et au développement des études canadiennes sur le plan international a été remarquable.

Les candidatures doivent être soumises d’ici le 23 novembre 2013. Pour de plus amples renseignements : http://bit.ly/TDawXe.

*

PRIX PIERRE-SAVARD

Les Prix Pierre-Savard ont pour objectif de distinguer et de faire connaître chaque année deux monographies savantes de qualité, écrites par des membres des associations membres ou membres associés du CIEC, et qui contribuent à une meilleure connaissance du Canada. Il existe deux catégories : Livre écrit en anglais ou en français et Livre écrit dans une langue autre que l’anglais ou le français.

La date limite de présentation des demandes au CIEC est le 23 novembre 2013. Pour plus d’information : http://bit.ly/WEQWAl.

*

PRIX DE LA MEILLEURE THÈSE DE DOCTORAT EN ÉTUDES CANADIENNES

Ce Prix du Conseil international d’études canadiennes a pour objectif de souligner et de faire connaître chaque année une thèse de doctorat de qualité, écrite par un membre (ou par un de ses étudiants) d’une des associations membres ou membres associés du CIEC, et qui contribue à une meilleure connaissance du Canada.

Les candidatures doivent être soumises d’ici le 23 novembre 2013. Pour des renseignements supplémentaires : http://bit.ly/Tc39Kg.

 

konferencja / workshop w Lublinie - 2013-10-05 13:34:55

W dniach 12-13 lutego 2014 roku na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zorganizowana zostanie konferencja pt. Canadians and the Environment: Historical, Cultural, and Literary Perspectives. Gorąco zachęcamy do udziału w konferencji!


wykład Myrny Kostash - 2013-09-25 18:42:16

Centrum Studiów Kanadyjskich UŚ ma zaszczyt zaprosić na wykład oraz spotkanie ze studentami wybitnej pisarki kanadyjskiej Myrny Kostash. Spotkanie ze studentami na temat „creative nonfiction” będzie miało miejsce w środę, drugiego października o godz. 14:00,  p. 3.55,  a wykład pt. „The Reluctant Historian: Writing Creative Nonfiction”, poświęcony relacjom między osadnikami w Zachodniej Kanadzie a ludnością rdzenną tego kraju,  zostanie wygłoszony  w czwartek,  trzeciego października o godz. 12:00 (Instytut Kultur i Literatur Anglojęzycznych,  Wydz. Filologiczny,  Sosnowiec, Akwarium – 3.piętro,  naprzeciw sekretariatu anglistyki).  

Więcej informacji


- 2013-08-28 22:00:45

W ramach II Festiwalu Kultury Kanadyjskiej w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ, w dn. 21-22 listopada 2013 r., odbędzie się studencko-doktorancka konferencja naukowa pt. "Arktyka". Szczegóły dot. zgłoszeń znajdują się na stronach konferencji.


9. Warszawski Festiwal Skrzyżowanie Kultur - 2013-08-22 16:30:45

 Już 25 września ruszy 9. Warszawski Festiwal Skrzyżowanie Kultur. Wśród gości tegorocznej edycji pojawią się  Charlotte Qamaniq i Kathleen Merrit –mistrzynie tradycyjnego śpiewu gardłowego Inuitów z Kanady.  

Charlotte Qamaniq i Kathleen Merrit z Kanady wystąpią podczas Koncertu Mistrzów w piątek, 27 września. Poprowadzą także mistrzowską klasę śpiewu gardłowego podczas warsztatów 9. Warszawskiego Festiwalu Skrzyżowanie Kultur.

Relacja z Festiwalu


Dzień Queerowej Kanady - 2013-08-14 16:01:10

Stowarzyszenie „bez!miar” zaprasza na popołudnie queerowej Kanady. 

https://www.facebook.com/events/151304621739070/?ref=22


M. Crummey, - 2013-08-06 21:53:23

 Powieść kanadyjskiego pisarza M. Crummeya pt. Dostatek (oryg. Galore) ukazała się właśnie w tłumaczeniu na język polski.

 

 


Konferencja - 2013-06-11 14:31:46

Przyszłoroczna konferencja kanadystyczna pt. "Kanade, di Goldene Medine? Perspectives on Canadian-Jewish Literature and Culture  / Perspectives sur la littérature et la culture juives canadiennes " odbędzie się w Łodzi w dn. 2-5 kwietnia 2014 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 15 października br.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 


Prof. Krzysztof Jarosz w Radzie Administracyjnej AIEQ - 2013-06-03 17:32:20

Miło nam poinformować, że w dn. 8 maja 2013 r. odbyło się walne zgromadzenie członków Association Internationale des Études Québécoises (AIEQ), w czasie którego dokonano wyboru nowych władz stowarzyszenia. W ich wyniku prof. dr hab. Krzysztof Jarosz, do niedawna Prezes PTBK, został przedstawicielem Europy środkowo-wschodniej w Radzie Administracyjnej AIEQ. Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy!


Podsumowanie Kongresu PTBK - 2013-04-10 13:15:46

W dniach 5-7 kwietnia 2013 r. w Poznaniu odbył się VI Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich pt. “The Peaceable Kingdom? Cultural and language communities in Canada and the rule of law". Zarząd PTBK wyraża wdzięczność organizatorom Kongresu za pracę włożoną w przygotowanie i przeprowadzenie konferencji na najwyższym poziomie naukowym i organizacyjnym. Szczególne podziękowania i gratulacje przekazujemy władzom Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz pracownikom tejże uczelni bezpośrednio zaangażowanym w organizację Kongresu, tj. dr hab. Agnieszce Rzepie, dr Dagmarze Drewniak, dr Alicji Żuchelkowskiej, a także studentom. Dziękujemy także za pomoc w organizacji konferencji Ambasadzie Kanady w Polsce, w tym osobiście Pani Ambasador Kanady, Alexandrze Bugailiskis, która zaszczyciła Kongres swoją obecnością.

Podczas konferencji wręczono Nagrodę im. Nancy Burke za najlepszą pracę magisterską dot. tematyki kanadyjskiej w 2012 r. Nagrodę przyznano Pani Sylvii Bezak za pracę pt. "Inuici kanadyjskiego rejonu Arktyki wobec postępującej zmiany klimatu i środowiska naturalnego na początku XXI wieku". Laureatka pisała dysertację na Uniwersytecie Jagiellońskim pod opieką naukową prof. Anny Reczyńskiej.

Zgromadzenie Walne Członków PTBK udzieliło absolutorium kończącemu kadencję Zarządowi oraz dokonało wyboru nowego zarządu PTBK w składzie:

dr Marcin Gabryś (Przewodniczący)
dr hab. Anna Branach-Kallas (Z-ca Przewodniczącego)
dr Ewelina Bujnowska (Skarbnik)
dr Tomasz Soroka (Sekretarz)

Dokonano także wyboru nowej Komisji Rewizyjnej w składzie:

Prof. Krzysztof Jarosz (Przewodniczący Komisji),
dr hab. Agnieszka Rzepa,
dr Dagmara Drewniak

Zgromadzenie Walne przegłosowało też podniesienie składek członkowskich od 1 stycznia 2014 r. (składka normalna: 100 PLN, studencka / doktorancka: 50 PLN) oraz zaakceptowało pomysł organizacji następnego Kongresu PTBK w 2016 r. przez Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.


Konkurs Nancy Burke na najlepszą pracę studencką rozstrzygnięty - 2013-04-02 18:12:26

Sylvia Bezak, autorka pracy pt. "Inuici kanadyjskiego rejonu Arktyki wobec postępującej zmiany klimatu i środowiska naturalnego na początku XXI wieku", została laureatką tegorocznej nagrody im. prof. Nancy Burke na najlepszą pracę magisterską o tematyce kanadyjskiej. Praca została napisana pod kierunkiem prof. Anny Reczyńskiej. 

Wybrany fragment nagrodzonej pracy ukaże się w najbliższym numerze czasopisma TransCanadiana. Wręczenie Laureatce dyplomu oraz nagród książkowych zaplanowane jest na pierwszy dzień zbliżającego się kongresu PTBK.

Program 6. Kongresu PTBK - 2013-03-20 19:51:19

Już wkrótce (5-7.kwietnia 2013) odbędzie się 6. Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich pt. "The Peaceable Kingdom? Cultural and language communities in Canada and the rule of law / Le Royaume paisible? Relations entre les communautés culturelles et linguistiques du Canada et l'application de la loi", organizowany przez Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Program konferencji dostępny jest tutaj. Osoby pragnące wziąć udział w tym wydarzeniu zapraszamy do odwiedzenia zakładki Konferencje, w której umieściliśmy formularz zgłoszeniowy.


"Vers l’imaginaire migrant". Książka Tiny Mouneimné - 2013-03-20 19:41:17

 Nakładem wydawnictwa Peter Lang ukazała się książka Tiny MouneimnéVers l’imaginaire migrant. La fiction narrative des écrivains immigrants francophones au Québec (1980-2000). Więcej szczegółów tutaj


Dni Frankofonii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu - 2013-03-20 19:35:19

Członkowie PTBK biorą udział w sesji naukowej organizowanej przez Studenckie Koło Kulturalno-Naukowe Romanistów oraz Zakład Literatur Romańskich UMK z okazji Międzynarodowego Dnia Frankofonii.

Program sesji:

Collegium Humanisticum UMK, 20 marca 2013, 16.45-20.00, s. AB 114
 
Renata Jarzębowska-Sadkowska: « De la glottophagie aux impérialismes linguistiques dans la francophonie d’aujourd’hui. »
 
Grażyna Olszaniec : « Le sentiment d’injustice chez les Bretons. »
 
Joanna Głuchowska : « La disparition de la langue française d'Assia Djebar en tant que récit odysséen. »
 
Aleksandra Madyda : « Nicole Brossard - une AUTRE femme. »
 
Damian Masłowski : « L'oppression de l'enfant par la religion. La lecture comparée de La Lettre Écarlate et de Kamouraska. »
 
Iga Wygnańska, Anna Żurawska : « Montréal - je me souviens... »
 
Piotr Sadkowski : « Les trois solitudes de Montréal ou les dilemmes de la littérature des Nègres blancs d’Amérique. »

PTBK patronem konferencji "Przeszłość i teraźniejszość Ameryki Północnej wobec wyzwań i dynamiki zmian współczesnego świata" - 2013-03-13 22:39:24

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskim objęło honorowym patronatem Ogólnopolską Konferencję "Przeszłość i teraźniejszość Ameryki Północnej wobec wyzwań i dynamiki zmian współczesnego świata", która odbędzie się w dniach 26 - 27 kwietnia w Toruniu. Więcej na temat konferencji na stronach serwisu Facebook oraz tutaj.

http://www.facebook.com/AmerykaPlnKonferencja 
http://www.facebook.com/events/157863214367040/?fref=ts


One Coin, Two Sides: Hybridization of Cultures in Canada - 2013-03-11 20:32:02

"One Coin, Two Sides: Hybridization of Cultures in Canada" to tytuł konferencji kanadianistycznej, która odbędzie się 13 maja na Wydziale Neofilologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu. Organizatorem konferencji jest Centrum Studiów Kanadyjskich działające przy Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego. Więcej szczegółów tutaj.


Dzień quebecki w Uniwersytecie Śląskim - 2012-12-03 21:58:39

 Kolejna edycja Dnia Kultury Quebeckiej będzie miała miejsce 11 grudnia 2012 roku na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Organizatorem Dnia jest Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki. Szczegółowy program tutaj.


Wizje polskości: o polskiej diasporze w Kanadzie - 2012-10-10 21:51:20

 Sesja naukowa pt. "Wizje polskości", poświęcona polskiej diasporze w Kanadzie, będzie miała miejsce 15 października w Collegium Humanisticum w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Organizatorami sesji są Centrum Badań Kanadyjskich i Katedra Filologii Angielskiej UMK. Szczegółowy program do pobrania tutaj


- 2012-10-10 21:38:24

Studencko-doktorancka konferencja "O Western Canada" odbędzie się w dniach 15-16 listopada 2012 w Krakowie w ramach naukowa w ramach Festiwalu Kultury Kanadyjskiej organizowanego przez Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kanadyjski zachód. To właśnie tam, do krainy równie malowniczej, co fascynującej pod względem naukowym, przeniesiemy się w czasie trwania głównego punktu tegorocznej edycji Festiwalu Kultury Kanadyjskiej: studencko-doktoranckiej konferencji pt. O Western Canada.

Manitoba, Saskatchewan, Alberta i Kolumbia Brytyjska. Oto tereny powszechnie uznawane za Zachód Kanady, tereny pozostające przez lata niejako w cieniu swoich starszych braci ze wschodu. Przez dziesięciolecia główne zainteresowanie świata skupiało się przede wszystkim na Quebecu i Ontario, ich roli w kształtowaniu polityki i gospodarki Kanady, ich społeczeństwu, ich rywalizacji. Tymczasem z biegiem lat coraz większe znaczenie i uwagę zaczynają skupiać wokół siebie te cztery niesamowicie interesujące prowincje, posiadające zarówno znaczący dorobek kulturalny, jak i fascynującą historię. To właśnie z Zachodem Kanady związane są takie tematy, jak niezwykle bogaty dorobek Indian, budowa kolei transkontynentalnej, słynne bunty Metysów z Louisem Rielem na czele, czy bardziej współcześnie: dwukrotne Zimowe Igrzyska Olimpijskie, niesamowicie prężnie działająca i rozwijająca się gospodarka oraz kwestia teorii western alienation. Nie można także zapomnieć o bardzo znaczących ośrodkach kulturalnych i sportowych w takich miastach jak Calgary, Vancouver czy Winnipeg.

W związku z powyższym Koło Naukowe Amerykanistyki UJ we współpracy z Instytutem Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ chcą zachęcić do przesyłania abstraktów prezentacji odnoszących się właśnie do tego regionu Kanady. Wystąpienia konferencyjne mogą dotyczyć dowolnych tematów związanych z charakterystyką kanadyjskiego Zachodu. Mamy nadzieję otrzymać propozycje prac poruszających takie zagadnienia, jak historia, społeczeństwo, gospodarka czy polityka zachodnich prowincji, ich wybranego regionu lub miasta. Czekamy także na prace traktujące o bogatym dorobku kulturalnym tej części Kanady, takim jak architektura, film, literatura, malarstwo i muzyka.

Zainteresowanych prosimy o przesyłanie zgłoszeń zawierających krótki abstrakt prezentacji oraz notkę biograficzną autora pocztą elektroniczną na adres konferencji (festiwalkulturykanadyjskiej@gmail.com) w nieprzekraczalnym terminie 31 października 2012. Z autorami propozycji prezentacji skontaktujemy się najpóźniej do 5 listopada 2012 roku. Prezentacje mogą być prowadzone zarówno w języku polskim, jak i  angielskim, a ich planowana długość nie może przekraczać 15 minut. Zaznaczamy również, iż każdy prelegent po uzyskaniu możliwości wystąpienia jest zobowiązany uiścić opłatę konferencyjną w wysokości 20zł, do dnia 10 listopada włącznie. W razie pytań lub wątpliwości dotyczących konferencji lub innych aspektów Festiwalu Kultury Kanadyjskiej prosimy o kontakt poprzez powyższy adres e-mail lub oficjalną stronę FKK na facebooku (https://www.facebook.com/festiwalkulturykanadyjskiej)

 


6ème Congrès des Canadianistes Polonais / 6th Congress of Polish Canadianists - 2012-06-25 18:26:26

The 6th Congress of Polish Canadianists “The Peaceable Kingdom? Cultural and language communities in Canada and the rule of law" will be hosted by the Adam Mickiewicz University in Poznań on 5-7 April 2013. Please see call for papers.

Le 6ème Congrès des Canadianistes Polonais "Le Royaume paisible? Relations entre les communautés culturelles et linguistiques du Canada et l'application de la loi" se tiendra le 5-7 avril 2013 à l’Université Adam Mickiewicz, Poznań. Pour en savoir plus, voir l'appel à contributions.
 


Dzień Kultury Kanadyjskiej w Uniwersytecie Śląskim - 2012-05-06 17:21:12

W najbliższą środę (9 maja) w Uniwersytecie Śląskim w Sosnowcu odbędzie się kolejna edycja Dni Kultury Kanadyjskiej organizowanych przez Centrum Badań Kanadyjskich Insytututu Kultur i Literatur Anglojęzycznych. Szczegółowy program do pobrania w formacie pdf.  


Dzień Kanady w Poznaniu - 2012-04-18 19:10:54

W najbliższy piątek (20 kwietnia) w Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu odbędzie się kolejna edycja Dnia Kanady. Szczegółowy program można znaleźć tutaj


Rozstrzygnięcie konkursu im. prof. Nancy Burke na najlepszą pracę magisterską o tematyce kanadyjskiej - 2012-04-03 11:38:08

Z przyjemnoscią informujemy, że po wnikliwej ocenie wszystkich sześciu nadesłanych prac studenckich, jury konkursu postanowiło przyznać dwie równorzędne nagrody, które otrzymują:

Alicja Śmigielska (Uniwersytet Jagielloński) za pracę "Widziane oczami dziecka. Z syberyjskiej tajgi do kraju pachnącego żywicą" napisaną pod kierunkiem dr. hab. Jana Lencznarowicza oraz Jacek Mulczyk-Skarżyński (Uniwersytet Warszawski) za pracę "Dialectique de l'aliénation dans les drames de Michel Tremblay" napisaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Józefa Kwaterki. 

Jury postanowiło również przyznać specjalne wyróżnienie p. Jolancie Dziubie (Uniwersytet Śląski) za pracę "Processes of Dehumanization and Rehumanization of Canadian First Nations People in the Context of Indigenous Methodologies. Study of the Work of Salish Writer Lee Maracle" napisaną pod kierunkiem dr Eugenii Sojki.

Wybrane fragmenty nagrodzonych i wyróżnionych prac ukażą się w najbliższym numerze czasopisma TransCanadiana. Laureat(k)om serdecznie gratulujemy! 


Summer School: Human Rights, Minorities and Diversity Management in Europe and Canada - 2012-04-03 11:21:21

15.04.2012 is the deadline for applications at EURAC’s Institute for Minority Rights International Summer School taking place in Bolzano/Bozen (Italy) from 25.06.2012 until 06.07.2012.

The Programme is now out and available at www.eurac.edu/summerschool. The special focus of 2012 is "Human Rights, Minorities and Diversity Management in Europe and Canada: Comparative issues and challenges". There are also 8 scholarships available! 


Kilam Visiting Fellow Research Award dla Profesora Hartmuta Lutza - 2012-03-21 21:39:37

Z przyjemnością informujemy, że członek PTBK prof. Hartmut Lutz z Uniwersytetu Szczecińskiego otrzymał w tym roku prestiżowe stypendium badawcze Killam Visiting Fellow Research Award od uniwersytetu w Calgary w kwocie $CAD 50 000. Prof. Lutz wykorzysta stypendium do pracy nad kilkoma projektami dotyczącymi literatury Pierwszych Narodów. Gratulujemy! 


Call for papers: "Democracy, Diversity, Dignity: The Canadian Space" - 2012-03-06 19:27:01

The Central European Association for Canadian Studies (CEACS), in conjunction with Comenius University, is pleased to announce its 6th Triennial International Conference, devoted to the theme of "Democracy, Diversity, Dignity: The Canadian Space." The conference will be held in Bratislava, Slovakia, from 12-14 October 2012. For further information, see the links below:

In English:
http://www.cecanstud.cz/images/topical_items/2012/call_for_papers_-_ceacs_bratislava_-_120301a.doc

En français
http://www.cecanstud.cz/images/topical_items/2012/appel_de_communications_-_aecec_bratislava_-_120301a.doc


Antologia współczesnej noweli quebeckiej - 2012-02-15 21:46:07

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazała się pierwsza w Polsce Antologia współczesnej noweli quebeckiej. Książka prezentuje 27 tekstów nowelistów quebeckich powstałych w latach 1965-2003. Wstęp i notki bio-bibliograficzne o autorach wprowadzają czytelnika w specyfikę tej niemal nieznanej w Polsce literatury.

O autorach:
Krzysztof Jarosz i Joanna Warmuzińska-Rogóż są zatrudnieni w Zakładzie Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Są autorami prac poświęconych literaturze francuskiej i quebeckiej oraz przekładowi literackiemu. 

Z recenzji wydawniczej Tomasza Swobody:
Polskojęzyczne publikacje poświęcone literaturze i kulturze Quebeku są u nas prawdziwą rzadkością. Poza nieocenioną syntezą autorstwa Józefa Kwaterki oraz nielicznymi artykułami na ten temat czytelnik pragnący zaznajomić się z powyższą tematyką, a nieznający języka francuskiego, na dobrą sprawę musi obejść się smakiem. A że byłoby czego smakować dowodzi antologia opracowana przez dwoje quebecystów (że pozwolę sobie tutaj, wzorem obojga autorów, na używanie tej formy pochodnej od nazwy Quebek – podobnie jak „quebecki” i inne nieakceptowanych jeszcze przez słowniki, lecz upraszających się użycia; swoja drogą, ów upór leksykologów także jest znamienny dla statusu kultury frankokanadyjskiej w naszym kraju). Jeśli bowiem odczuwalny jest brak naukowych i popularyzatorskich opracowań, to literatury rodem z Quebeku jest w polszczyźnie jak na lekarstwo. Wyjąwszy pojedyncze przekłady powieści Dany’ego Laferrière’a, Sergia Kokisa czy Gaétana Soucy’ego, brak na rynku tekstów mogących choćby w niewielkim stopniu dać pojęcie o tym, jak wygląda „literatura kanadyjska w języku francuskim” (jak z uporem stanowią katalogi biblioteczne).

Okładka


Towards Critical Multiculturalism / Vers un multiculturalisme critique - 2012-02-15 21:29:54

Nakładem wydawnictwa PARA z Katowic ukazała się książka Towards Critical Multiculturalism: Dialogues Between/Among Canadian Diasporas/ Vers un multiculturalisme critique : dialogues entre les diasporas canadiennes pod redakcją Eweliny Bujnowskiej, Marcina Gabrysia i Tomasza Sikory. Publikacja porusza tematykę wielokulturowości wpisującą się w priorytetowe działania polityki realizowanej przez rząd kanadyjski. Tematyka ta istotna jest nie tylko dla Kanady, choć w tym właśnie kraju kwestia ta sytuuje się w centrum debaty publicznej. Na książkę składa się 28 artykułów, które prezentują różne oblicza kanadyjskiej wielokulturowości.

Ewelina Bujnowska, Marcin Gabryś, Tomasz Sikora. Towards Critical Multiculturalism: Dialogues Between/Among Canadian Diasporas / Vers un multiculturalisme critique : dialogues entre les diasporas canadiennes. Katowice : Agencja Artystyczna PARA, 2011. 476 pp. ISBN 978-83-61061-17-5 

Okładka
Spis treści


Nowa edycja konkursu im. Nancy Burke na najlepszą pracę magisterską o tematyce kanadyjskiej - 2012-02-07 21:26:13

PTBK ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską o tematyce kanadyjskiej im. Nancy Burke. Termin nadsyłania zgloszeń został ustalony na koniec lutego. Regulamin konkursu można znaleźć w zakładce "Programy PTBK/ICCS". Gorąco zachęcamy promotorów i recenzentów prac magisterskich do zgłaszania swoich propozycji. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca marca br. 

Jednocześnie przypominamy, że istnieje możliwość publikowania na stronie PTBK (http://www.ptbk.org.pl/Prace_studenckie,14.html) wyróżniających się prac studenckich o tematyce kanadyjskiej (np. prac semestralnych, prac licencjackich lub prac magisterskich - w części lub w całości). Chcielibyśmy zachęcić nauczycieli i promotorów do zgłaszania propozycji (wraz z krótkim uzasadnieniem). Publikacja tekstu może okazać się doskonałą zachętą dla studentów do dalszej działalności kanadystycznej.


O kanadyjskiej wielokulturowości w Drugim Programie Polskiego Radia - 2012-02-04 15:45:28

9 stycznia o godzinie 17.00 w Drugim Programie Polskiego Radia odbyła się audycja z cyklu „Słuchaj świata i daleko stąd” poświęcona Kanadzie. Audycję poprowadzili red. Anna Szewczuk oraz red. Bartosz Panek. Ze studia w Toruniu na ich pytania odpowiadała dr hab. Anna Branach-Kallas. Telefonicznie połączono się z panem Włodzimierzem Rybickim, naczelnym serwisu etnologia.pl. Omówiono zagadnienia takie jak model wielokulturowości kanadyjskiej, politykę rządu wobec rdzennych mieszkańców Kanady i fenomen kanadyjskiego dobrobytu. Audycji towarzyszył konkurs dla słuchaczy oraz piękne nagrania starych pieśni osadników kanadyjskich, muzyka Indian, a także śpiew gardłowy Inuitów. 


Managing Diversity in Canada / Gestion de la diversité au Canada - 2012-01-15 20:40:33

Ottawa, le 5 janvier 2012 - Le Conseil international d’études canadiennes (CIEC) a le plaisir de vous informer de la tenue de sa conférence biennale internationale intitulée Les défis culturels de la migration au Canada, du 22 au 24 mai 2012 aux universités d’Ottawa et de Carleton.

Les présentations se pencheront sur les questions relatives aux défis culturels de la migration au Canada dans un contexte de « mondialisation » et sur la création d’une culture issue du développement des phénomènes migratoires. Les interventions porteront sur les domaines de la communication, des langues, de la littérature, de la musique, des arts visuels, ainsi que des sciences politiques et sociales.

Il est présentement possible de s’inscrire à la conférence à l’aide du formulaire : http://bit.ly/v6NCDe. L’entrée est gratuite pour les étudiants, de 100 $ pour les associations membres du CIEC et de 200 $ pour les non-membres. La page de la conférence est disponible ici : http://bit.ly/tPcJll.

Le Conseil international d’études canadiennes est un organisme à but non lucratif qui regroupe 22 associations nationales et plurinationales d’études canadiennes et 6 membres associés dans 39 pays. Son mandat est de promouvoir les études, la recherche, l’enseignement et les publications sur le Canada dans tous les pays.

Pour renseignements:
Émilie Béland-Lupien
Agente de communication
Tél. : (613) 789-7834, poste 245
emilie.beland-lupien@iccs-ciec.ca
www.facebook.com/ICCS.CIEC.page
http://twitter.com/ICCS_CIEC

Ottawa, January 5, 2012 - The International Council for Canadian Studies (ICCS) is pleased to announce that its next conference, entitled Cultural Challenges of Migration in Canada, will be held in Ottawa from May 22 to 24, 2012, in collaboration with the Universities of Ottawa and Carleton.

Presentations will focus on issues related to the cultural challenges of migration to Canada in the context of “globalisation”, and on the creation of a culture that stems from the development of migratory phenomena. Topics presented include communications, languages, literature, music, visual arts, as well as political and social sciences.

It is possible to register for the conference using the present form: http://bit.ly/v6NCDe. Entrance is free for students, $100 for associations who are ICCS members and $200 for non-members. The conference webpage is available here: http://bit.ly/s5bOnQ.

About the ICCS
The International Council for Canadian Studies is a federation of 22 national and multinational Canadian Studies associations and 6 associate members in 39 countries. ICCS’ mandate is to promote worldwide research, teaching and publications on the study of Canada.

Contacts:
Émilie Béland-Lupien
Communications Officer
Tel.: (613) 789-7834, x 245
emilie.beland-lupien@iccs-ciec.ca
www.facebook.com/ICCS.CIEC.page
http://twitter.com/ICCS_CIEC


Dzień Kultury Quebeckiej w Uniwersytecie Śląskim - 2011-11-18 19:07:09

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w Dniu Kultury Quebeckiej, który będzie miał miejsce 25 listopada 2011 w Uniwersytecie Śląskim w budynku Wydziału Neofilologii w Sosnowcu. Organizatorem wydarzenia jest Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki. Więcej szczegółów w programie


Wykład Ambasadora Kanady w Krakowie - 2011-11-13 18:31:36

Zapraszamy na wykład Ambasadora Kanady w Polsce Daniela Costello, który odbędzie się 18.11.2011 w Zakładzie Kanady
 Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Więcej szczegółów na stronie
http://www.iaisp.uj.edu.pl/instytut/aktualnosci/-/journal_content/56_INSTANCE_j4ZT/1479490/4391619


Indigenous Perspectives of North America / Perspectives des Indigènes en l’Amérique du Nord - 2011-10-16 16:56:09

Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary and Eötvös Loránd University are pleased to announce a conference on “Indigenous Perspectives of North America” to be held in Budapest, Hungary, from March 8-10, 2012.

L’Université Károli Gáspár de l’Église Réformée en Hongrie et l’Université Eötvös Loránd annoncent avec plaisir l’organisation d’un congrès international sur le thème “Perspectives des Indigènes en l’Amérique du Nord,” qui sera tenu à Budapest, en Hongrie, entre 8-10 du mois de mars de l’an 2012. 

Call for papers
Appel à contribution


Récits odysséens. Le thème du retour d’exil dans l’écriture migrante au Québec et en France - 2011-10-05 00:03:30

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu wydało nową książkę Piotra Sadkowskiego pt. Récits odysséens. Le thème du retour d’exil dans l’écriture migrante au Québec et en France. Dystrybucja: books@umk.pl. Więcej szczegółów na www.wydawnictwoumk.pl


Symposium on Children's Literature and Imaginative Geography: Past, Present, and Future - 2011-10-02 12:09:19

Department of English, University of Ottawa, October 12-13, 2012. Deadline for abstracts: November 15, 2011.

For Tolkien, the Realm of Faerie defined an imaginative place. That sense of place not only defined fairy tales for him; it made the magic of fairy tales possible. It was at the beginning, at the root of fairy tales. Story begins in a place. An imaginative place is also the backdrop of a children's novel, poem, or play; it IS the world of Story.

Whether realistic, fantastic, historical, gothic, or nonsensical, a work of fiction has its own geography. The giant sequoia on a prehistoric island opens Kenneth Oppel's Darkwing, and defines the soon to be destroyed safety of its colony of chiropters, Oppel's imagined prehistoric bats. The North shapes the adventures and redemption of protagonist Burl Crow in Tim Wynne-Jones's The Maestro. P.E.I. inspires and nurtures Anne of Green Gables; her own imagination grows out of her love of the Island. Fantastic geographies, whether in the past or present, can be small or epic in scope: Lilliput or Middle-earth, the Hundred Acre Wood or Narnia, the house of the Other Mother in Coraline or the dark multitudinous worlds of the Inkheart trilogy to name a few.

Cyberspace cannot be mapped like a place on Earth, but it plays a role in present day imaginative geography. It is a place of websites, blogs, e-mails, and tweets, and enables the downloading of books, as well as the creation of interactive fictional worlds. Computers, cell phones, e-readers, and tablets connect us to imaginary places. Cyberspace has also helped make our world into a global village, where it is not so strange to read children's literature from around the world, whether about the Australian Outback, Nazi Germany, India, or the thick woods of early Canada.

The imaginative geography of children's literature is the focus of this conference. Where has it been? Where is it now? Where is it going?

Among the keynote speakers are Kenneth Oppel, Alan Cumyn, and Margot Hillel.

Please send electronic or paper proposals by Nov. 15, 2011 to:
Aďda Hudson - ahudson@uottawa.ca
Amy Einarsson - aeina018@uottawa.ca

Department of English,
University of Ottawa
70 Laurier Ave. East, Ottawa
ON K1N 6N5


80e Congrès de l'Association francophone pour le savoir - 2011-10-02 12:00:16

Vous êtes de ces chercheurs passionnés par leur métier, avides de découvertes, animés du désir d’apprendre et d’échanger des idées? La recherche et la communication du savoir sous toutes ses formes sont pour vous une source de plaisir et de dépassement? Vous croyez profondément à la valeur inestimable du savoir scientifique pour l’avancement de la société? Alors pourquoi ne pas présenter une proposition de colloque ou de communication en vue du 80e Congrès de l’Acfas qui se déroulera du 7 au 12 mai 2012 à Montréal? Pour en savoir plus, voir le site http://www.acfas.ca/evenements/congres/appel-propositions


Mutations et Ruptures au Canada / Changing Traditions in Canada - 2011-10-02 11:48:37

13-16.07.2012,  l'Université de Nice Sophia-Antipolis (UNSA): Mutations et Ruptures au Canada/Changing Traditions in Canada. Date limite de soumission de propositions/Deadline for abstract submission: 10.11.2011

Le Canada est reconnu pour ses capacités d'adaptation et d'innovation, et la maturation d'un pays, d'un art, d'une stratégie… vient souvent davantage d'une rupture avec la tradition que d'une évolution progressive. Dans ce colloque nous souhaitons souligner les changements importants qui sont en cours aujourd'hui ou qui ont eu lieu au Canada dans tous les domaines : l'histoire, la géographie, la littérature, les arts, la démographie, la politique, l'aménagement, l'environnement, le droit, l'économie, la politique étrangère, l'immigration, les pratiques religieuses...

Canada prides itself on its capacity to adapt and meet new challenges. Its history, arts, and policies are marked with rapid changes in practises which broke and continue to break with widespread traditions. This conference is an opportunity to highlight the ongoing and recent changes in all fields: history, geography, literature, arts, demography, politics, urban development, environmental management, law, economics, foreign policy, immigration, religious practises...

Pour en savoir plus, voir l'appel à contribution/For more information, see call for papers

http://www.afec33.asso.fr/


Bodies of Canada dostępne w sieci - 2011-07-22 19:52:36

Wydanie specjalne Review of International American Studies (RIAS), recenzowanego czasopisma wydawanego przez International Association of American Studies, jest już dostępne w sieci. Najnowszy numer RIAS pt. "Bodies of Canada/COR(P)ganismeS du Canada", zredagowany przez Zuzannę Szatanik i Michała Krzykawskiego (Uniwersytet Śląski), został w całości poświęcony metaforyce ciała i jego związkom z Kanadą i kanadyjskości. Czasopismo jest ogólnodostępne na stronie IASA http://www.iasaweb.org/rias/


MEASURE AND EXCESS / (DÉ)MESURES CANADIENNES: call for contributions, appel à contributions - 2011-06-19 22:39:38

TransCanadiana: Polish Journal of Canadian Studies, N° 5/2012. Guest-edited by Tomasz Sikora and Michał Krzykawski /  Revue polonaise d’études canadiennes, numéro 5/2012. Éditeurs invités : Tomasz Sikora et Michał Krzykawski

Ostensibly dedicated to the virtue of moderation, Canadian culture is also producing intense contestations over the boundaries of the "proper," the "orderly" and the "presentable." Indeed, the very concept of Canadianness could be seen as a vertiginous space that might be (re)read as a dialectic suspense between moderation and excess.

 Apparemment fidèle à la vertu de la modération, la culture canadienne n’est pourtant pas étrangère à toute sorte de représentations intenses qui dépassent même les limites du représentable, du propre ou du mesurable. En effet, le concept de canadianité semble nous jeter vers un espace vertigineux qui se donne à (re)lire comme un suspense dialectique entre mesure et démesure.

For further information, see call for papers and style sheet

Pour en voir plus: appel à contributions et feuille de style
 


Zebranie Zarządu ICCS/CIEC - 2011-06-13 23:21:36

W dniach 24-25 maja miało miejsce zebranie Międzynarodowej Rady Badań Kanadyskich, której PTBK jest pełnoprawnym członkiem. Poniżej sprawozdanie z zebrania w języku angielskim i francuskim

MEETING OF THE ICCS EXECUTIVE COMMITTEE
On May 24-25, 2011 the Executive Committee of the International Council for Canadian Studies met to discuss the Board’s main orientations. Present at the meeting were Council President Klaus-Dieter Ertler, President Elect Patrick James, Secretary Susan Hodgett, Treasurer Stewart Gill, Executive Director Cristina Frias and Administrative Coordinator Lise Nichol.

FORUM - FOREIGN AFFAIRS AND INTERNATIONAL TRADE (DFAIT)
This past May 26, the International Council for Canadian Studies participated in a forum presented by the International Education and Youth Division of Foreign Affairs and International Trade Canada (DFAIT) on the evaluation of the first three years of the Understanding Canada Program.

The forum was aimed at evaluating the needs of stakeholders, notably Canadianists and their organizations, as well as the Government of Canada, in order to affect needed changes. For more information about this program, please visit: http://www.international.gc.ca/studies-etudes/index.aspx?lang=eng

ICCS 30th ANNIVERSARY AND RECEPTION OF THE PRESIDENT
The 30th anniversary ceremony for the International Council for Canadian Studies and the reception of the president were held during the evening of May 26 in the Skelton Lobby of Foreign Affairs and International Trade Canada (DFAIT).

Founded in 1981, the Council blew out its 30 candles last week. The ICCS President reflected on the Council’s 30 years, and a book highlighting the anniversary was launched during the ceremony.

Four certificates of merit were awarded to honour the contributions of certain persons to the development of Canadian Studies. Recipients were Ms. Wang Li, who is responsible of academic relations and Canadian Studies at the Embassy of Canada in China, Mr. Robert Thacker, director of the Canadian Studies Program at Saint Lawrence University, Mr. Albert Rau, a 1977 founding member of the Association for Canadian Studies in the German Speaking Countries, and Mr. Keith Battarbee, who has been actively involved in the Nordic Association for Canadian Studies (NACS) since 1999.

Photos of the event are available at http://www.iccs-ciec.ca/photos_en.php?albumid=32.

ANNUAL GENERAL MEETING
The ICCS Annual General Meeting, which was held last May 27-28 at the Department of Foreign Affairs and International Trade Canada (DFAIT), brought together the majority of the ICCS Board of Directors, as well as a few observers in order to take stock of Canadian Studies.

Main themes discussed

A variety of themes were discussed during the meeting, but two were particularly singled out. First, the importance given to dissemination of information, whether it’s to members of associations or between them. In fact, associations are presently experiencing a decrease in membership, which could be countered by regularly exchanging information with them. The other major point concerns rejuvenation; numerous associations have mentioned their efforts to reach a new generation of Canadianists to ensure succession. Scholarships and social media have proven to be two interesting solutions.

In the same regard, the ICCS launched its new website during the meeting, and it was received positively by the Board of Directors. Website available at: www.iccs-ciec.ca
2012 ICCS Biennial Conference

It was established that the conference, co-directed by Patrick Imbert from the University of Ottawa and Klaus-Dieter Ertler from Universität Graz, will take place on May 22-24, 2012. The conference entitled “Cultural Challenges of Migration in Canada” plans to gather several specialists on the issue of immigration. The deadline for the call for papers is July 10, 2011.

ICCS Secretary’s Report
Susan Hodgett, ICCS’s Secretary, presented her report on the activities of member and associate member associations via a PowerPoint presentation. The representatives of the associations were later invited to share the highlights of their association for the year 2010-2011. The Secretary’s presentation is available at: http://www.iccs-ciec.ca/iccs-reports.php.

New associate member
The Canadian Studies Network (CSN) has been welcomed as a new associate member in the ICCS. The CSN is a new association dedicated to serving the purposes of scholars, including faculties, students, and independent researchers involved in the study of Canada through Canadian Studies programs or other disciplines at the postsecondary level in Canada. The CSN website is available at: http://www.csn-rec.ca/.

Passing the torch
The meeting also represented the passing of authority between Klaus-Dieter Ertler, ICCS President since May 2009, and Patrick James, President Elect since May 2010. Klaus-Dieter Ertler will therefore hold the position of Past-President until May 2012, and Patrick James, that of President until May 2013. Susan Hodgett and Stewart Gill were respectively re-elected to the positions of Secretary and Treasurer. ICCS extends its warm congratulations to all those elected.

Youth internship program 
Foreign Affairs and International Trade Canada (DFAIT) representative Jean Labrie announced the reinstatement of the Canadian Studies International Internship Project (CSIIP) for the year 2011-2012. The CSIIP will offer several internships aimed at developing Canadian Studies abroad. Please visit our website regularly for updated information: www.iccs-ciec.ca. 

Dates for next year’s meetings
The International Council of Canadian Studies recently decided that it’s next Executive Committee meeting will be held on May 21-22, 2012, and its Annual General Meeting will take place on May 25-26, 2012. Photos of the 2011 AGM are available at http://www.iccs-ciec.ca/photos_en.php?albumid=33

ICCS COCKTAIL AND BANQUET
This past May 28, the annual banquet of the International Council for Canadian Studies took place in the Pearson room of the Lord Elgin hotel in Ottawa, preceded by a cocktail in the Lady Elgin room.

During the banquet, Patrick James, the new President, gave the first speech of his mandate. During the ceremony, the prestigious Governor General's International Award for Canadian Studies was presented to Dr. Gerry Turcotte who was visibly moved by the honour.

Three honorary prizes were also presented. First, the Best Doctoral Thesis in Canadian Studies which was awarded to Dr. Carlos Alberto Tello for his thesis Urban Revitalization and Quality of Life in Inner City Montreal and Mexico. Dr. Tello expressed his gratitude and offered a short description of his comparative study on the urban development of the cities of Montreal and Mexico. 

This was followed by the Pierre Savard Awards which were presented to Mr. Robin Bates and Dr. Ian McKay in the category “Book written in French or English”. When thanking the audience, they also offered a dynamic summary of their monograph Province of History. Dr. Yury G. Akimov, a recipient of the same prize in the category “Book written in a language other than French or English”, gave a moving thank-you speech with a spirited personal story on the difficulty of having been, for such a long time, the only student at his university to study Canada. The evening ended with a short speech by Patrick James who thanked guests for their presence at the event.
 

RÉUNION DU COMITÉ EXÉCUTIF DU CIEC
Les 24 et 25 mai 2011, le Comité exécutif du Conseil international d’études canadiennes s’est réuni pour discuter des principales orientations du Conseil. Étaient ainsi présents le président du Conseil, Klaus-Dieter Ertler, le président élu, Patrick James, la secrétaire, Susan Hodgett, le trésorier, Stewart Gill, la directrice générale, Cristina Frias et la coordonatrice administrative, Lise Nichol. 

FORUM - MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET DU COMMERCE INTERNATIONAL 
Le 26 mai dernier, la Direction de l’éducation internationale et de la jeunesse du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) a tenu un forum, auquel a participé le Conseil international d’études canadiennes, sur l’évaluation des trois premières années du programme Comprendre le Canada.

Le forum visait à évaluer les besoins des parties prenantes que sont les canadianistes et leurs organisations, ainsi que le gouvernement canadien, afin d’apporter les changements nécessaires. Pour obtenir plus d’information sur ce programme, consulter l’adresse http://www.international.gc.ca/studies-etudes/index.aspx?lang=fra

30e ANNIVERSAIRE DU CIEC ET RÉCEPTION DU PRÉSIDENT 
Dans la soirée du 26 mai dernier eut lieu au foyer Skelton du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) la cérémonie du 30e anniversaire du Conseil international d’études canadiennes ainsi que la réception du président. 

En effet, fondé en 1981, le Conseil a soufflé ses 30 chandelles la semaine dernière. Le président du CIEC a offert ses réflexions sur les 30 années du conseil, et un livre soulignant cet anniversaire a été lancé lors de la cérémonie. 

Quatre certificats de mérite ont été décernés pour rendre hommage à l’apport de certaines personnes au développement des études canadiennes. Les récipiendaires sont Madame Wang Li, responsable des programmes académiques et des études canadiennes à l’Ambassade du Canada en Chine, Monsieur Robert Thacker, directeur du programme d’études canadiennes de Saint Lawrence University, Monsieur Albert Rau, membre fondateur de l’Association d’études canadiennes dans les pays de langue allemande de 1977 et Monsieur Keith Battarbee, activement impliqué dans le comité de l’Association nordique d’études canadiennes (ANEC) depuis 1999.

Des photos de l’événement sont disponibles à l’adresse http://www.iccs-ciec.ca/photos_fr.php?albumid=32

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
L’assemblée générale annuelle du CIEC, qui eut lieu les 27 et 28 mai derniers au ministère des Affaires étrangères et du Commerce international, a réuni la grande majorité du conseil d’administration du CIEC, ainsi que quelques observateurs, pour faire le point sur les études canadiennes. 

Principaux thèmes abordés
Parmi la variété des thèmes discutés lors de l’assemblée, deux se sont particulièrement distingués. Tout d’abord, l’importance de diffuser l’information, que ce soit aux membres des associations ou tout simplement entre ces dernières. En effet, les associations connaissent présentement une baisse du nombre de leurs membres, qui pourrait être contrée par un échange d’information régulier avec ces derniers. L’autre point capital est celui de la relève. De nombreuses associations ont mentionné leurs efforts pour rejoindre une nouvelle génération de canadianistes, assurant ainsi la relève. Les bourses et l’usage des médias sociaux se sont avérés être deux solutions intéressantes. 

Dans le même sens, le CIEC a lancé lors de l’assemblée son nouveau site Web qui fut accueilli positivement par le conseil d’administration. Ce site est présentement disponible à l’adresse www.iccs-ciec.ca

Conférence internationale biennale du CIEC en 2012
Il a été déterminé que la conférence, codirigée par Patrick Imbert de l’Université d’Ottawa et Klaus-Dieter Ertler de l’Universität Graz aura lieu du 22 au 24 mai 2012. Intitulée « Les défis culturels de la migration au Canada », la conférence compte réunir plusieurs spécialistes sur la question de l’immigration. La date limite pour les demandes de communication a été fixée au 10 juillet 2011. 

Rapport de la secrétaire 
Susan Hodgett, secrétaire du CIEC, a présenté lors de l’assemblée son rapport sur les activités des membres et des membres associés à l’aide d’une présentation PowerPoint. Les représentants des associations ont ensuite été invités à partager les principaux éléments qui ont marqué leur association au cours de l’année 2010-2011. La présentation de la secrétaire est disponible à l’adresse http://www.iccs-ciec.ca/rapports-ciec.php.

Nouveau membre associé
Un nouveau membre associé s’est ajouté au CIEC, soit le Réseau d’études canadiennes (REC). Il s’agit d’une nouvelle association dédiée à servir les objectifs des académiques, incluant les facultés, les étudiants et les chercheurs indépendants, impliqués dans l’étude du Canada à travers des programmes d’études canadiennes ou d’autres disciplines, au niveau postsecondaire au Canada. Le site Web du REC est disponible à l’adresse http://www.csn-rec.ca/. 

Passage du flambeau
La réunion représentait aussi un passage de pouvoir entre Klaus-Dieter Ertler, président du CIEC depuis mai 2009, et Patrick James, président élu depuis mai 2010. Klaus-Dieter Ertler comblera ainsi le poste de président sortant jusqu’en mai 2012, et Monsieur James, celui de président jusqu’en mai 2013. Susan Hodgett et Stewart Gill ont été respectivement réélus pour les postes de secrétaire et de trésorier. Le CIEC compte donc transmettre toutes ses félicitations aux élus.  

Programme de stages pour la jeunesse
Jean Labrie, représentant du ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI), a annoncé le retour du Projet des stages internationaux en études canadiennes (PSIEC) pour l’année 2011-2012. Le PSIEC offrira plusieurs stages visant au développement des études canadiennes à l’étranger. Veuillez consulter notre site Web régulièrement pour les mises à jour : www.iccs-ciec.ca.

Dates des prochaines réunions  
Le Conseil international d’études canadiennes (CIEC) a récemment déterminé que la prochaine réunion de son comité exécutif se tiendra les 21-22 mai 2012 et son Assemblée générale annuelle aura lieu les 25-26 mai 2012. Les photos de la dernière assemblée sont disponibles à l’adresse http://www.iccs-ciec.ca/photos_fr.php?albumid=33

COCKTAIL ET BANQUET DU CIEC 
Le 28 mai dernier, le banquet annuel du Conseil international d’études canadiennes a pris place dans la salle Pearson de l’hôtel Lord Elgin à Ottawa, précédé d’un cocktail dans la salle Lady Elgin du même hôtel.  

Lors du banquet, le nouveau président du Conseil, Patrick James, a donc donné le premier discours de son mandat. Lors de la cérémonie, le prestigieux Prix international du Gouverneur général en études canadiennes a été remis à Monsieur Gerry Turcotte, visiblement touché par l’honneur qui lui avait été décerné.

Trois prix d’honneur ont aussi été remis. Il s’agit d’abord du Prix de la meilleure thèse de doctorat en études canadiennes, décerné à Monsieur Carlos Alberto Tello pour sa thèse intitulée Urban Revitalization and Quality of Life in Inner City Montreal and Mexico. Ce dernier a exprimé sa reconnaissance et a fourni une courte description de son étude comparative sur l’urbanisme des villes de Montréal et de Mexico. 

Ensuite, les Prix Pierre Savard ont été remis à Messieurs Robin Bates et Ian McKay pour la catégorie « Livre écrit en français ou en anglais ». Lors de leurs remerciements, ces derniers ont offert aux gens présents un résumé dynamique de leur monographie Province of History. Monsieur Yury G. Akimov, récipiendaire du même prix pour la catégorie « Livre écrit dans une langue autre que le français ou l’anglais », a agrémenté ses remerciements d’une histoire personnelle touchante sur la difficulté d’avoir longtemps été le seul étudiant de son université à étudier le Canada. La soirée s’est ensuite clôturée par un court discours de Monsieur James, remerciant les invités pour leur présence.
 


Konkurs im. prof. Nancy Burke rozstrzygnięty - 2011-03-17 22:13:30

Laureatkami tegorocznej edycji konkursu im. prof. Nancy Burke na najlepszą pracę magisterską o tematyce kanadyjskiej zostały: Urszula Spolitakiewicz za pracę pt. "United Church of Canada -- Historia, działalność, problemy" napisaną pod kierunkiem prof. Anny Reczyńskiej i obronioną w Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Sabina Sweta Sen za pracę "Identities on the move: dance performance as the embodiment of culture and social organisation of the Tsimshian nation" napisaną pod kierunkiem prof. Wojciecha Kalagi i obronioną w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego.

W drodze wyjątku jury postanowiło przyznać specjalne wyróżnienie Hannie Mrozek za pracę "Colonial and postcolonial representations of Potlatch ceremonies of the Kwakwaka'wakws First Nations in ethnographic and cinematic discourses" napisaną pod kierunkiem prof. Wojciecha Kalagi i obronioną w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego.

Laureatkom i Promotorom serdecznie gratulujemy i przypominamy, że fragmenty nagrodzonych prac ukażą się w najbliższym numerze czasopisma TransCanadiana. Jednocześnie dziękujemy autorom i promotorom pozostałych zgłoszonych prac za wzięcie udziału w konkursie.
 


François Turcot w Polsce - 2011-02-20 09:56:12

François Turcot, quebecki poeta i laureat prestiżowej nagrody Emille-Nelligan 2009, będzie gościem Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich w dniach od 28 lutego do 9 marca 2011. Pobyt poety w Polsce współfinansowany jest przez Międzynarodowe Towarzystwo Badań Quebeckich (AIEQ).

Poeta odwiedzi trzy uniwersytety z cyklem wykładów poświęconych poezji oraz rynkowi wydawniczemu w Quebeku. Pobyt w Polsce rozpocznie się na Śląsku, gdzie Turcot będzie gościł w Zakładzie Badań Kanadyjskich Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki Uniwersytetu Śląskiego. Kolejnymi przystankami będą Zakład Literatur Romańskich Instytutu Filologii Romańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Katedra Filologii Romańskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Oprócz wykładów, François Turcot weźmie udział w dyskusji literackiej z lokalnymi poetami i artystami śląskimi na temat relacji poezja/centrum/peryferie. Dyskusja odbędzie się 1 marca w Café Pogoń w Sosnowcu. Podczas pobytu w Toruniu Turcot poprowadzi natomiast warsztaty poetyckie dla studentów Poé-tics québécois.

Poezja/Centrum/Peryferie. Quebec, Śląsk. Ściągnij plakat.

 


Jacques Ferron po angielsku - 2011-01-08 16:49:10

W wydawnictwie Gref oraz  McClelland & Steward w Toronto ukazały się książki poświęce jednemu z największych pisarzy quebeckich jakim był Jacques Ferron. Więcej szczegółów: Jacques Ferron hors Québec/Jacques Ferron outside Quebec i Tales from the Uncertain Country and Other Stories.


Dzień Kanady w Poznaniu - 2011-01-06 13:51:09

Instytut Filologii Angielskiej oraz Instytut Filologii Romańskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, przy wsparciu Ambasady Kanady w Polsce, organizują "Dzień Kanady", który będzie miał miejsce 14 stycznia 2010 roku. Szczegółowy program do ściągnięcia tutaj.


Bodies of Canada/C-OR(P)ganismeS du Canada - 2010-11-18 23:09:55

Piąty numer Review of International American Studies/Revue d'études américaines internationales poświęcony będzie w całości tematyce kanadyjskiej, a ściślej mówiąc metaforyce ciał(a) i jego/ich związkami z Kanadą i kanadyjskością. Wszystkich kanadystów zapraszamy do składania propozycji artykułów. Czytaj więcej.


Konferencja studencka w Szczyrku - 2010-11-16 21:51:01

Koło studenckie Centrum Badań Kanadyjskich Instytutu Kultur i Literatur Anglojęzycznych Uniwersytetu Śląskiego jest organizatorem konferencji pt. "Exploring Transected Transculturalism. At the Borderlands of Ethnicity/Race, Gender and Identity", która odbędzie się w dniach 17-18 grudnia 2010 w Szczyrku. Czytaj więcej.


Granty PTBK - 2010-11-03 21:12:44

Informujemy, że w zakładce "Programy PTBK/ICCS umieszczone zostały zaktualizowane formularze o przyznanie grantów. Przypominamy, że z grantów mogą korzystać wszyscy członkowie i członkinie PTBK. Warunkiem ubiegania się o grant jest opłacenie aktualnej składki członkowskiej.  


- 2010-10-13 17:56:55

APPEL DE PROPOSITIONS

L’Association francophone pour le savoir – Acfas, l’Université de Sherbrooke et l’Université Bishop’s vous invitent à participer au 79e Congrès de l’Acfas qui se tiendra à Sherbrooke du 9 au 13 mai 2011, sous le thème Curiosité, diversité, responsabilité.

Chercheuses et chercheurs de tous les domaines, profitez du cadre exceptionnel que vous offre le congrès de l’Acfas pour mettre en valeur vos travaux de recherche!

Proposez une communication libre dans votre domaine ou organisez un colloque scientifique ou une activité spéciale et joignez-vous aux grandes discussions sur les derniers développements dans tous les secteurs de la connaissance.

79e Congrès de l’Acfas 

9 au 13 mai 2011, à Sherbrooke

 

Appel de propositions

L’ensemble de la communauté scientifique de l’Université de Montréal est invitée à participer au 79e Congrès de l’Acfas.

 

Dates limites

2 novembre 2010 : dépôt de propositions de colloques et d’activités spéciales

30 novembre 2010 : dépôt de propositions de communications libres

Règlements et formulaires

À propos du congrès

 

Contact : congres@acfas.ca

V Kongres PTBK - podsumowanie - 2010-10-12 13:36:27

W dniach 7-9 października 2010 r. w Krakowie odbył się V Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich pt. Towards Critical Multiculturalism:  Dialogues Between/ Among Canadian Diasporas // Vers un multiculturalisme critique: dialogues entre les diasporas canadiennes. W Kongresie wzięło udział 82 uczestników, wygłoszono ponad 50 referatów. Bankiet powitalny dla uczestników Kongresu ufundowała Ambasada Kanady.

Zarząd PTBK pragnie serdecznie podziękować: 

 
- organizatorom: Zakładowi Kanady Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych UJ w Krakowie, Instytutowi Języków Romańskich i Translatoryki UŚ oraz Instytutowi Kultur i Literatur Anglojęzycznych UŚ w Sosnowcu, w szczególności prof. Annie Reczyńskiej, dr Eugenii Sojce, dr. Marcinowi Gabrysiowi oraz prof. Krzysztofowi Jaroszowi
 
- gościom honorowym, w tym: Ambasadorowi Kanady - Danielowi Costello, Prezydentowi International Council for Canadian Studies - prof. Klausowi Ertlerowi, Prezydentowi German speaking Association of Canadian Studies - prof. Hartmutowi Lutzowi oraz prof. Samo Kambourelli (University of Guelph).

- wszystkim uczestnikom oraz studentom pomagającym przy organizacji Kongresu

 
Podczas Kongresu Zgromadzenie Walne Członków PTBK udzieliło absolutorium kończącemu kadencję Zarządowi oraz dokonało wyboru nowych władz PTBK w składzie:
 
Zarząd PTBK:
Prezes: Prof. Krzysztof Jarosz (Uniwersytet Śląski)
Wice-prezes: Dr Eugenia Sojka (Uniwersytet Śląski)
Skarbnik: Dr Marcin Gabryś (Uniwersytet Jagielloński)
Sekretarz: Dr Tomasz Sikora (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca: Dr hab. Agnieszka Rzepa (Uniwersytet Adama Mickiewicza)
Członkinie Komisji: Dr Dagmara Drewniak (Uniwersytet Adama Mickiewicza), Dr Joanna Warmuzińska-Rogóż (Uniwersytet Śląski)
 

Prosimy o kierowanie korespondencji do PTBK na adres:

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich,
Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych, Uniwersytet Jagielloński
Rynek Główny 34,
31-010 Kraków,
Polska

Tel.: +48 12 4325060
Email:
ptbk@uj.edu.pl
www.ptbk.org.pl

NACS X TRIENNIAL CONFERENCE AARHUS 2011 - 2010-10-11 12:57:03

The Northern Atlantic Connection: Canada and the Nordic Countries
An interdisciplinary conference of the humanities and social sciences

Wednesday 10  –  Saturday 13  August  2011

Call for papers 


BACS 36th Annual Conference - 2010-10-10 15:14:20

PEACE AND (IN)SECURITY: CANADA'S PROMISE, CANADA'S PROBLEM?

BACS 36th Annual Conference, The University of Birmingham, Birmingham, UK; 4–6 April 2011

CALL FOR PAPERS

The British Association for Canadian Studies (BACS) is pleased to announce that their 36th annual conference will take place on 4–6 April 2011 at the University of Birmingham.  Founded in 1900, the ‘Redbrick’ university is located within the United Kingdom’s second largest and most diverse city.

Reflecting one of the explicit priorities of the Department of Foreign Affairs and International Trade (Government of Canada), the conference aims to interrogate the historical legacies, contemporary realities and cultural myths of the ‘peaceable kingdom'. What constitutes peace in the context of economic instability and political insecurity? Which discourses, images and texts circulate in a time of environmental crisis and social anxiety?  How do the actions, events and conflicts of the Canadian past inflect the policies, politics and imaginings of future security? 

The British Association for Canadian Studies invites paper proposals related to notions of peace and (in)security pertaining across, within and beyond the field of Canadian Studies. Proposals for 20-minute papers, to be presented in either English or French, are invited from any single disciplinary or multidisciplinary perspective. Multidisciplinary, interdisciplinary and comparative panel proposals, including those from postgraduate students, are welcome.

Paper proposals will be especially appreciated in the following areas:

·         identities and insecurities

·         surveillance and security: histories, institutions, discourses, practices

·         cultures of dissent: texts, policies, movements, communities

·         internal or external threats, conflicts, and instabilities

·         histories, visions and narratives of peace

·         geographies, representations and economies of (in)security

 

Enquiries and proposals to:

 

Jodie Robson, BACS Administrator

Email: canstuds@gmail.com

Proposals (panel and individual) and deadline:

 

Email abstract(s) of 200–300 words and brief CV (please do not exceed one side of A4) which must include your title, institutional affiliation, email and mailing address by 20 November 2010. Submissions will be acknowledged by email. Postgraduate students are especially welcome to submit a proposal and there will be a concessionary conference fee for students. BACS regrets that it is unable to assist participants with travel and accommodation costs.

 


TC3, Składki członkowskie i aktualizacja danych - 2010-10-01 11:29:56

Wkrótce ukaże się trzeci tom czasopisma naukowego Transcanadiana: Professors as Writers, Writers as Professors / Ecrivains – Proffesseurs.

 

Bezpłatny egzemplarz przysługuje wszystkim członkom PTBK, mającym opłacone składki członkowskie. Prosimy zatem Państwa o uregulowanie ewentualnych zaległości składkowych i przesłanie nam aktualnych danych teleadresowych. Te ostatnie ułatwią nam dystrybucję czasopisma. W sprawie zaległości składkowych prosimy o indywidualny kontakt mailowy.

Przypominamy też, że członkom regularnie płacącym składki przysługują ponadto:

- możliwość korzystania z grantów PTBK, ICCS, Understanding Canada

- możliwość publikacji artykułów w TransCanadiana (czasopismo recenzowane)

- zniżki na udział w Kongresach PTBK

- udział w wyborach Zarządu, Komisji Rewizyjne

- regularne otrzymywanie cyrkularzy informujących o ważnych wydarzeniach z zakresu kanadystyki

- bezpłatny dostęp do elektronicznej biblioteki E-brary


Program 5. Kongresu PTBK - 2010-09-29 23:43:49

Piąty Kongres organizowany przez PTBK, pt. "Towards Critical Multiculturalism: Dialogues Between/Among Canadian Diasporas [Vers un multiculturalisme critique: dialogues entre les diasporas canadiennes] odbędzie się w dniach 7-9 października w Krakowie. Zapraszamy do zapoznania się z programem kongresu


Ważne terminy - 2010-09-29 12:02:47

Przypominamy o ważnych terminach składania podań o granty ICCS i Understanding Canada. Podania dotyczące wymienionych poniżej grantów powinny wpłynąć do Zarządu PTBK w następujących terminach:

  • 24 X 2010: Pierre Savard Awards, Best Doctoral Thesis in Canadian Studies, Graduate Student Scholarships, Canadian Studies Postdoctoral Fellowship
  • 24 XI 2010: większość grantów z puli Understanding Canada - podania przesyła się bezpośrednio do Ambasady Kanady w Warszawie
Szczegóły dotyczące grantów znajdziecie Państwo na stronie ICCS: http://www.iccs-ciec.ca oraz na stronach kanadyjskiego MSZ: 

http://www.international.gc.ca/studies-etudes/index.aspx

 


V Kongres PTBK już wkrótce w Krakowie - 2010-09-20 22:36:04

 V Kongres Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich (PTBK) pt. „Krytyczne spojrzenie na wielokulturowość: dialogi pomiędzy diasporami kanadyjskimi” odbędzie się w dniach 7-9 października 2010 w Krakowie. Projekt uzyskał pierwszą lokatę spośród siedemdziesięciu pięciu wniosków z całego świata zgłoszonych do tegorocznej edycji konkursu na grant konferencyjny kanadyjskiego Ministerstwa Spraw Międzynarodowych i Handlu Zagranicznego.

Kongres jest organizowany wspólnie przez dwa ośrodki kanadystyczne działające w Uniwersytecie Śląskim: Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego pod kierownictwem prof. Krzysztofa Jarosza, stanowiący jednostkę organizacyjną Instytutu Języków Romańskich i Translatoryki, oraz działające przy Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych Centrum Badań Kanadyjskich prowadzone przez dr Eugenię Sojkę. Współorganizatorem kongresu jest Zakład Kanady, kierowany przez prof. Annę Reczyńską, działający przy Instytucie Amerykanistyki i Studiów Polonijnych Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ten transuniwersytecki projekt wpisuje się w jedno z priorytetowych działań polityki wielokulturowości realizowanej przez rząd kanadyjski, jakim jest „zarządzanie różnorodnością”. Wśród poruszanych w trakcie kongresu tematów znajdą się między innymi:

• Komparatywna poetyka diasporyczna,
• Transkulturowość / Trans-kulturacja,
• Krytyczne spojrzenie na wielokulturowość,
• Historyczne I socjologiczne perspektywy kontaktów transdiasporycznych,
• Literackie, kinematograficzne i medialne reprezentacje kontaktów transdiasporycznych i transkulturowych,
• Kontakty inter-diasporyczne pomiędzy pisarzami I artystami wywodzącymi się z różnych środowisk, 
• Hybrydyczność i nowe formy sztuki / Transdiasporyczne praktyki w sztuce,
• Tożsamość, etniczność, gender, klasa a spotkania interkulturowe/transkulturowe,
• Transnarodowa tożsamość i przynaleźność, 
• Relacje pomiędzy różnymi wspólnotami rasowymi 
• Relacje pomiędzy grupami etnicznymi i autochtonicznymi / tożsamość wielorasowa
• Hybridity/métissage within a framework of transcultural translation
• Różnorodność kulturowa i bioróżnorodność.

Językami kongresu będą angielski i francuski. Weźmie w nim udział osiemdziesięciu badaczy z Polski, Europy i Kanady. Gośćmi specjalnymi będą: światowej sławy indianista Prof. Hartmut Lutz z Uniwerrytetu w Greiswaldzie oraz uznany autorytet w badaniach and wielokulturowością, Prof. Smaro Kamboureli, dyrektor TransCanada Institute w Uniwersytecie w Guelph.


 


Sprawozdanie z posiedzenia International Council for Canadian Studies – Conseil international d’études canadiennes, Montreal 27-28 maja 2010 - 2010-08-18 07:41:30

Dwudniowe posiedzenie Rady odbyło się w salach konferencyjnych Hotelu Omni w Montrealu.  Po zwyczajowych prezentacjach, przyjęto protokół z poprzedniego spotkania, które odbyło się w dniach 22-23 maja 2009 w Quebeku. Następnie głos zabrał prezes ICCS-CIEC, który przedstawił raport z działalności Zarządu Rady. Swoje posłanie wygłosił potem Jean Labrie z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego rządu kanadyjskiego, po czym raport z realizacji swojego kwestionariusza dotyczącego działalności kanadystycznej przedłożył zebranym Brian Long. Kolejnym punktem obrad był raport współ-dyrektorów i sekretariatu Rady za miniony rok. Przedstawiono następnie raport z realizacji programów prowadzonych przez Radę i przyznanych stypendiów w ramach poszczególnych programów, z rozbiciem na kontynenty i kraje.  Przedstawiono też raport o programach realizowanych w ramach nadprogramu „Zrozumieć Kanadę” („Understanding Canada”) zarządzanego przez Radę w imieniu MSZiHZ Kanady. Swój roczny raport złożył także redaktor naczelny czasopisma Rady. W następnym punkcie obrad przedstawiono raport ze światowego seminarium kanadystycznego zorganizowanego w 2009 i dyskutowano nad datą oraz miejscem seminarium w roku następnym. Sekretarz Rady przedstawiła niezwykle szczegółowy raport czytając z ekranu wiadomości o licznie organizowanych na całym świecie seminariach, konferencjach, kongresach i innych imprezach kanadystycznych. Postanowiono, że konferencja naukowa Rady za dwa lata począwszy do chwili obecnej zostanie poświęcona  zarządzaniu wielokulturowością. Następnego dnia rozpoczęto obrady od wyborów nowego, wstępującego prezesa Rady. Przedstawiono dwoje kandydatów: Patricka Jamesa ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i Cristinę Lucchini z Argentyny. W głosowaniu członków Rady wygrał przedstawiciel USA. Następnie swój raport przedstawił skarbnik Rady. Następnym punktem programu było sprawozdanie firmy audytorskiej. Wybrano następnie firmę audytorską na rok 2010-2011. Przedyskutowano także założenia budżetowe Rady na kolejny rok budżetowy. Pod koniec drugiego dnia zebrani jednogłośnie zagłosowali za przyjęciem Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich jako pełnoprawnego członka Rady. Na zakończenie obrad omówiono sprawę jubileuszowej publikacji poświęconej trzydziestoleciu Rady. Ustalono wreszcie datę i miejsce następnego zebrania Rady, które odbędzie się pod koniec maja 2010 w Ottawie.

 


PTBK pełnoprawnym członkiem ICCS - 2010-06-16 19:01:11

 Z przyjemnością informujemy, że Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich zostało pełnoprawnym członkiem International Council for Canadian Studies - Conseil international d'études canadiennes. Decyzja o przyznaniu PTBK pełnego członkowstwa zapadła jednogłośnie na ostatnim posiedzeniu ICCS. Sprawozdanie z posiedzenia pod poniższym linkiem:
Sprawozdanie_ICCS_May_2010


Poznań - wykład otwarty - 2010-05-15 10:34:53

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na wykład otwarty pt. Muzea interaktywne jako źródło nieformalnej edukacji technicznej dla różnych grup wiekowych. Wykład wygłosi prof. Zbigniew J.Pasek z University of Windsor. Wydarzenie to będzie miało miejsce 27 maja w czwartek o godz.17.00, w sali wykładowej nr 8 w Centrum Wykładowym Politechniki Poznańskiej, ul.Piotrowo 2. Wykład otwarty jest realizowany w ramach projektu Akademicki Poznań, współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania.


Polska prapremiera dramatu Michela Tremblay'a „5 razy Albertyna” („Albertine, en cinq temps”) - 2010-05-05 07:34:02

Już  7 maja br. w Teatrze Śląskim w Katowicach odbędzie się  polska prapremiera dramatu Michela Tremblay'a „5 razy Albertyna” („Albertine, en cinq temps”) w reżyserii Gabriela Gietzky'ego.  

Sztuka jest wnikliwą wiwisekcją duszy tytułowej bohaterki, która ukazuje się widzom i samej sobie w kluczowych momentach swojego życia. Jest to głęboka i poruszająca opowieść o rozterkach kobiety, która przeżywa rodzinne „fatum” oraz syndrom klatki, w jakiej zdało się ją zamknąć społeczeństwo.  

„Pięć razy Albertyna” jest jednym z najbardziej cenionych i najczęściej wystawianych dramatów Michela Tremblay'a, figury nowego teatru quebeckiego. W Polsce do oglądania na małej scenie Teatru Śląskiego w Katowicach od 7 maja 2010 roku, w reżyserii Gabriela Gietzky'ego, laureata XII Festiwalu Sztuki Reżyserskiej INTERPRETACJE.  

Spektakle grane są 7, 8, 9, 22 i 23 maja oraz 12 i 13 czerwca.  

Michel Tremblay, „Pięć razy Albertyna”

przekład: Jacek Mulczyk-Skarżyński

reżyseria i opracowanie muzyczne: Gabriel Gietzky

scenografia: Dominika Skaza

występują: Dorota Chaniecka, Barbara Lubos, Anna Kadulska, Ewa Leśniak, Stanisława Łopuszańska i Karina Grabowska  

więcej informacji: www.teatrslaski.art.pl


Dni Kultury Kanadyjskiej w Uniwersytecie Śląskim - 2010-04-22 14:52:19

Już w przyszłym tygodniu, w siedzibie Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Sosnowcu, rozpoczyna się kolejna edycja Dni Kultury Kanadyjskiej, organizowanych wspólnie przez Zakład Badań Kanadyjskich i Przekładu Literackiego, działającego w Instytucie Języków Romańskich i Translatoryki, oraz  Centrum Studiów Kanadyjskich w Instytucie Kultur i Literatur Anglojęzycznych. Program imprezy pod poniższych linkiem:
Dni Kultury Kanadyjskiej 2010


Anita Zawisza i Joanna Staśkowiak z najlepszymi pracami magisterskimi - 2010-04-22 14:39:11

Jury konkursu im. Prof. Nancy Burke na najlepszą kanadystyczną pracę magisterską w 2009, organizowanego corocznie przez PTBK, zdecydowało się przyznać w tym roku dwa równoległe wyróżnienia. Spośród zgłoszonych do konkursu prac najwyżej ocenione zostały projekty mgr Anity Zawiszy za pracę pt. "La quête d’identité dans les romans d’Anne Hébert" (praca napisana pod opieką naukową prof. Józefa Kwaterki i obroniona w Instytucie Romanistyki Uniwersytetu Warszawskiego) oraz mgr Joanny Staśkowiak pt. "Pozycja Quebeku w kanadyjskim systemie federacyjnym a dążenia prowincji do uzyskania suwerenności" (praca napisana pod opieką naukową prof. Michała Klimeckiego i obroniona w Instytucie Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu). Laureatkom i Promotorom serdecznie gratulujemy! Jednocześnie dziękujemy autorom i promotorom pozostałych zgłoszonych prac za wzięcie udziału w konkursie.
 


Konferencja dla studentów-kanadystów w Uniwersytecie Mediolańskim - 2010-04-07 18:52:47

 Wydział Historii Uniwersytetu Mediolańskiego organizuje 19. konferencję dla studentów i studentek z uniwersytetów europejskich, zajmujących się badaniami kanadyjskimi. Do udziału w konferencji zaproszeni są studenci i studentki zarówno studiów magisterskich jak i doktoranckich. Więcej szczegółów pod poniższym linkiem:
Call for papers/Appel à communications


- 2010-03-22 14:25:08

 Przypominamy, że wciąż (do 11 IV 2010 r.) można nadsyłać zgłoszenia na V Kongres PTBK, który odbędzie się w dn. 7-9 X 2010 w Krakowie. Przy okazji Kongresu odbędzie się zebranie sprawozdawczo-wyborcze, którego wyniki zadecydują o wyborze władz na nową kadencję. Każdy członek PTBK ma prawo wziąć udział w tym zebraniu. Akceptacje zgłoszeń na Kongres potwierdzimy do 18 IV 2010 r.


O roli muzeów na konferencji w Edmonton - 2010-02-18 19:10:05

Roli muzeów w budowaniu i rozwijaniu poczucia przynależności do społeczności lokalnej będzie poświęcona coroczna konferencja "Place-Making: Museums and Building Community", organizowana przez Alberta Museums Association. Konferencja odbędzie się w dniach 23-25 września 2010 w Edmonton. Więcej informacji na temat konferencji pod linkiem http://www.h-net.org/announce/show.cgi?ID=174040.


O migracji, globalizacji i hybrydyczności w doświadczeniach chorwacko-kanadyjskich - 2010-02-18 18:48:56

Wszystkim badaczom i badaczkom kultur i literatur kanadyjskich polecamy uwadze międzynarodową konferencję "Migration, Globalization, Hybridity: Canadian and Croatian experiences", która odbędzie się w dniach 21-23 maja 2010. Konferencja jest organizowana przez Chorwacko-Kanadyjskie Towarzystwo Akademickie (HKAD). Więcej informacji na temat konferencji pod linkiem http://www.hkad.hr/events.htm.


konkurs im. Nancy Burke na najlepszą pracę mgr - 2010-01-12 07:00:58

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich, jak co roku, ogłasza konkurs o Nagrodę im. Nancy Burke za najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki kanadyjskiej. Konkurs dotyczy prac magisterskich o szeroko pojętej tematyce kanadyjskiej, także w aspekcie komparatystycznym (jeśli komponent kanadyjski wynosi co najmniej 50%), obronionych w Polsce w 2009 roku. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2010 roku, a wynik konkursu zostanie ogłoszony w marcu 2010 r.

Zgłoszona do konkursu praca musi być napisana w języku polskim, angielskim lub francuskim i powinna zostać zgłoszona do konkursu przez jej promotora lub recenzenta. Zgłoszenie pracy powinno zawierać:

· 1 kopię pracy magisterskiej w wersji elektroniczej

· Recenzję pracy napisaną przez promotora bądź recenzenta

· CV autora

· List rekomendujący pracę wystawiony przez promotora lub recenzenta pracy


Zgłoszenia można przesyłać mailowo (ptbk@uj.edu.pl) lub pocztą na adres:

Tomasz Soroka
Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich
Zakład Kanady
Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Uniwersytet Jagielloński
Rynek Główny 34
31-010 Kraków


V Kongres PTBK - 2010-01-08 10:47:08

Zapraszamy do zapoznania się z call for papers na V Kongres PTBK i połączonej z nim konferencji kanadystycznej, które odbędą się w dn. 7-9 października 2010 w Krakowie. Szczegóły w dziale Konferencje.


Nowa strona internetowa! - 2009-12-08 16:22:27

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich doczekało się nowej strony internetowej!

Mamy nadzieję, że nowa wersja strony bardziej przypadnie Państwu do gustu i znajdą na niej Państwo wszystkie potrzebne informacje.