Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich

Zapisz się
do naszego newslettera!

Imię:
Email:

Strona główna

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich (PTBK) zostało założone w 1998 roku.

Podstawowe cele statutowe PTBK, to:

  • działalność na rzecz rozwoju badań kanadyjskich we wszystkich dyscyplinach naukowych
  • upowszechnianie nauki i wiedzy o Kanadzie
  • rozwijanie kontaktów bezpośrednich osób i środowisk akademickich zajmujących się badaniami w zakresie kanadystyki oraz osób zainteresowanych wszelkimi formami pogłębiania i promocji wiedzy o Kanadzie

Aktualnie PTBK liczy ponad dziewięćdziesięciu członków w kraju i za granicą. Są to przede wszystkim naukowcy i studenci zajmujący się problematyką kanadyjską, ale zapraszamy do wstąpienia do PTBK wszystkich zainteresowanych Kanadą i badaniami kanadystycznymi. Współpracujemy z Ambasadą Kanady w Polsce, a także z Central European Canadian Studies Network stanowiącą forum kanadianistów Europy Centralnej. Podczas spotkania Executive Council ICCS-CIEC (Zarządu Międzynarodowego Towarzystwa Badań Kanadyjskich) w Ottawie 09 czerwca 2002 r. jednogłośnie poparto wniosek o przyjęcie Polskiego Towarzystwa Badań Kanadyjskich do ICCS-CIEC jako członka stowarzyszonego. W ten sposób PTBK stało się 24 członkiem ICCS-CIEC.

Prezes - Dr hab. Anna Branach-Kallas
Wiceprezes - Dr hab. Dagmara Drewniak
Sekretarz Generalny - Dr Małgorzata Czubińska
Skarbnik - Dr Ewelina Berek

Zapraszamy do wstępowania do PTBK

Deklarację członkowską można znaleźć tutaj. (Jest to plik MS Word, ok. 45 KB)

Prosimy wpłacać składki na konto bankowe:

Polskie Towarzystwo Badań Kanadyjskich

Volkswagen Bank direct

28 2130 0004 2001 0433 4009 0001

Adres kontaktowy:

W sprawach dotyczących PTBK prosimy o kontakt:

Dr Marcin Gabryś
Zakład Kanady
Instytutu Amerykanistyki i Studiów Polonijnych
Uniwersytet Jagielloński
Rynek Główny 34
31-010 Kraków
Polska
tel. +48 12 4325060
E-mail: ptbk@uj.edu.pl

 

Ostatnia aktualizacja strony: 2016-05-25 12:38:44